T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2017/639 Esas
Bartın ili Merkez ilçesi Köyyeri Köyü 108 ada 93 parsel numarası altında tahdit ve tesbiti yapılarak
tapulama dışı bırakılan gayrimenkullerden hak iddia edenler var ise en son ilan tarihinden itibaren 3
ay içerisinde mahkememize dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı
olarak katılmaları, aksi takdirde TMK’nın 713. Maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazları kabul
edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur. 21/06/2019
B.V:2019/187

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam