Sahillerde artık “Sıfır atık” olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde hayata geçirilen denizlerde sıfır atık projesi Bartın’daki sahillerde uygulanmaya başladı.

Sahillerde artık “Sıfır atık” olacak Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde hayata geçirilen denizlerde sıfır atık projesi Bartın’daki sahillerde uygulanmaya başladı. Bartın Valisi Sinan Güner projeyle ilgili olarak  sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesinde Bartın olarak 1 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Denizlerde Sıfır Atık Projesinin  Güzelcehisar, Çakraz, Mugada ve Büyük  Kızılkum’da uygulanmaya başladığını dile getiren Güner, “Ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak, istisnasız herkesin vatani görevidir" dedi.

Özcan hem projeyi hem de genelgeyi anlattı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan ise hem Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Genelge hem de proje hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bakanlığımız tarafından deniz çöpleriyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için hazırlanan genelge denize kıyısı olan illerin valiliklerine gönderildi. Deniz çöpleriyle mücadele için hazırlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi, denize kıyısı olan 28 ilin valiliklerine gönderildi. Deniz çöpleri alınan tüm tedbirlere rağmen gitgide büyüyen bir problem olarak dünyayı tehdit ettiği belirtilen genelge göre, atıkların kıyılara ve denizlere ulaşmasının önlenmesinde mevzuat uyarınca görevi bulunan kurum-kuruluşların yürüttüğü çalışmalara bütünleşik bir yaklaşım getirilecek, uygulamalarda birliktelik sağlanacak, çalışmalar düzenli ve sürekli bir şekilde yapılıp, takip edilecek.

“Bakanlık çalışmaları kontrol edecek”

Genelgeyle, deniz çöpleriyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla ilgili kurum, kuruluşlarla birlikte bölgesel ve ulusal düzeyde eşgüdüm halinde bir takım faaliyetler planlandı. Bu faaliyetler arasında deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında bölgeye özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması yer aldı. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle denize kıyısı bulunan tüm illerde, valiliklerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planlarının uygulamaya alınması planlandı. 28 kıyı ili için 5 yıllık eylem planları, il müdürlükleri koordinasyonunda hazırlanacak, Mahalli Çevre Kurullarınca onaylanacak ve yapılan çalışmalar yıllık raporlamalarla Bakanlık tarafından takip edilecek. Eylem planlarında aksama yaşanması halinde telafi eylemleri Valiliklerin sorumluluğunda planlanarak, yerine getirilecek.

“Genelgeyle destek verilecek”

Ayrıca Sıfır Atık Uygulamasının devamı niteliğinde olan ve 10 Haziran 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlığımız tarafından başlatılan deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını içeren Sıfır Atık Mavi Hareketine, yayımlanan bu Genelge ile destek verilecek.

“18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulanıyor”

Denizlerde ve okyanuslarda biriken çöpler, küresel iklim değişikliği, tükenmekte olan türler, hava ve çevre kirliliği konularında önlem almak için ulusal ve uluslararası boyutta birçok çalışma yürütülmektedir.  Ülkemizde 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında bugüne dek 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçilmiştir. Proje kapsamında; dönüşebilecek atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Yine organik atıklarımızı da kompost tesislerinde geri dönüşüme tabii tutmak suretiyle, peyzaj alanlarımızda, millet bahçelerimizde, parklarımızda bitkilerimizin yetiştirilmesinde kullanmaya gayret gösteriliyor.

“Deniz çöpleriyle mücadele edilecek”

Sıfır Atık Projesinin devamlılığı açısından Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği hazırlanmış olup, böylelikle yönetmelik çerçevesinde 2023 yılına gelindiğinde ilçelere ve şehirlere çöp kamyonu girmeyecek, çevrenin ve doğanın korunduğu bir süreç hep birlikte başlatılmış olacak. Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık Mavi Projesiyle, çevreyi koruma konusunda duyarlılık oluşturulmuş ve yarınlara temiz bir Türkiye bırakmak için kaynakları daha verimli kullanmaya gayret gösterilmiştir. Sıfır atık sistemine tamamen geçildiğinde, 2023 yılında, ham maddelerde yurt dışından ithal edilmeyecek, böylelikle hem cari açığa katkıda bulunacak hem de ham maddelerin Türkiye'de üretilmesi sağlanacak. Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Genelge kapsamında da 81 ilimizde ve denize kıyısı olan özellikle 28 ilimizde valiliklerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planları hazırlanarak uygulamaya  alınacak ve deniz çöpleriyle mücadeleye yönelik uygulamayı böylece başlatılmış olacaktır." 

 

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam