Mecliste imar yazısı tartışması

Bartın Belediye Meclisi haziran gündemini görüşürken gündeme Ağustos 2018 ve 2 Kasım 2018 tarihinde Belediye Meclis tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Bartın Belediyesi’ne gönderdiği yazı damgasın vurdu. AK Parti ve MHP komisyon kararı doğrultusunda yazının mecliste görüşülmesini reddederken CHP'li Belediye Meclis Üyeleri ise yazının görüşülmesi gerektiği yönünde oy verdi.

Mecliste imar yazısı tartışması Güncel

Bartın Belediyesi Haziran 2019 Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 30 maddeyi görüşerek karara bağladı. Bartın Belediyesi Haziran 2019 Meclis Toplantısının birinci maddesini oluşturan Belediye mücavir alanlarına hizmet götürülmesi talebinin görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Kadro değişikliği talebi de görüşülerek, kabul edildi.

Gündemin 3-15 maddeleri arasındaki bazı taşınmazların yoldan ihdası talepleri görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin 16 maddesinde yer alan “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 01.08.2018 tarih ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısının görüşülmesi talebi” Meclis’te tartışmaya neden oldu.

CHP, Komisyon Raporu’nu kabul etmedi

CHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Kemal Çubukçuoğlu, “1 Ağustos 2018 tarihinde onaylanma süreci başlamış olan İmar Planıyla ilgili çeşitli kez Meclis’te söz aldık. Bartın’ın şehir plansız kalmaması adına, sistemin yürüyebilmesi adına bu plana neden ‘evet’ dediğimizi CHP Grubu adına açıklamaya çalışmıştık. Yalnız kamuoyunda bir algı oluşturuldu, bu plan uzun süre siyasete de alet edildi. Özellikle AK Parti tarafından ‘Biz geldiğimizde bu planı ortadan kaldıracağız, bu planla ilgili uygulanmasını gerekli engelleri sağlayacağız’ şeklinde söylemler üretildi. Şimdi AK Partili ve MHP’li komisyon üyesi arkadaşlarımızın raporunda ‘Bu plan bizim gündemimizde değildir önceki Meclis tarafından onaylanmıştır. O yüzden Meclis’in gündeminden geri alalım.’ deniliyor. Bu söylemler baştaki söylemlerle tamamen taban tabana zıt söylemlerdir. Zaten bir planın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne onaya gönderilebilmesi için Meclis tarafınan onaylanması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü burada temenniyi belirtmiyor. Mahalli İdareler ve Plan Kararlarında bu stratejilerin uygunluğunu denetlemek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görevidir. Burada ‘bu plan geçmişteki Meclis’in onaylamasıyla önümüze gelmiştir’ demek görevden kaçmak olur. Planla ilgili söz konusu her türlü çekincenin ya da varsa yanlışın bu Meclis’te konuşulup tartışılması, bu Komisyon tarafından karara bağlanıp planın yürürlükte kalması veya planların ortadan çekilerek yeni bir plan yapılması hem yasal gerekliliktir hem de siyasi söylem gereği oluşturulması gerekli bir konudur. Bu nedenle söz konusu Komisyon Raporunun Meclis’in gündeminden alınması demek ‘Biz bu işe karışmıyoruz’ demek, sorumluluktan, görevden kaçmak demektir. Bu doğrultuda Komisyon Raporu’nda belirttiğimiz çekinceleri tekrar söylüyoruz, bu komisyon raporunu da reddediyoruz. Planların gerekli konularda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen olumlu, olumsuz tüm konuların Meclis’te konuşulması ve karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

AK Parti, konunun Meclis gündeminden çekilmesini istedi

AK Parti Grubu adına söz alan Hüseyin Manav da konunun Meclis gündeminden çekilmesini teklif ettiklerini ifade ederek “Biz seçim öncesindeki siyasi söylemlerimizin yine arkasındayız. Ancak söylemle realite farklıdır. Biz burada neyi konuşacağız, neyi tartışacağız , neye karar vereceğiz bunun adını iyi koymamız gerekiyor. Biz burada önümüzde hazırlanmış gelmiş bu şehrin bir İmar Planı’nı görüşmüyoruz, bunun kararını vermiyoruz. Önümüze gelen husus daha önceki Meclislerce karar verilen, kabul edilen, onaylanan, kesinleşen ve yürürlüğe giren İmar Planı hususunda yasa gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüşünü görüşüyoruz. Teknik adam değilim ama hukuk mantığıyla baktığımda bu yazının Çevre ve Şehiriclik Müdürlüğü’ndne geliş şekli Meclis’in bilgisine sunulması şeklinde gelmiş olması halinde bu konuların hiçbirini yaşamayacaktık. Bu yazıya biz ‘evet’ dediğimizde bizden önce Ocak ayında kabul edilip yürürlüğe giren İmar Planı’nı kabul mu etmiş olacağız? Bu yazıya ‘hayır’ verdiğimizde bu İmar Planını yürürlükten mi kaldıracağız ya da ‘çekimser’ oy verdiğimizde suya sabuna mı dokunmayacağız? Öncelikle bu işin hukuki tanımını yapmakta fayda var. Biz bu planı tartışmıyoruz, bu planı değerlendirmiyoruz sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Belediyemize aktarılan konuyu görüşüyoruz. Bizim Ocak ayında karara bağlanmış bir planın kabul veya reddi yönünde bir karar vermemiz mümkün değil. Bu nedenle bizim bunu oylayabilmemiz için plan teklifi haline gelmesi lazım ama önümüze gelen bir plan teklifi değil Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüş yazısıdır. Bu çerçevede eğer Bartın Belediyesi şehrin planında aykırılıklar, hatalar, eksiklikler ya da revizeler gerektiğine inanıyorsa bunu hazırlattırır, plan teklifi haline getirererek önümüze getirir. Biz de bununla ilgili kararı veririz. Bu çerçevede vereceğimiz kararın hukuki bir anlamı olmayacağı, infaz kabiliyeti olmayacağı için bizim teklifimiz bu konunun Meclis gündeminden çekilmesi yönündedir.” diye konuştu.

MHP’den “Siyasi çekişmeler Bartın’ın önünü tıkar” vurgusu

MHP Grubu adına söz alan Egemen Kemik de siyasi çekişmelerin Bartın’ın önünü tıkayacağına işaret ederek “Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden bize gelen yazıda bu planın iyi olup olmadığı, doğru ya da yanlışların olup olmadığı yazmıyor. Bu işi siyasi hale de getirmeye gerek yok. Bu planda nüfus projeksiyonunun mevcutta 2030’a göre yapıldığı, bizim bu planın da 2040’a göre yapıldığından bahsediyor. Bu, Bartın’ın önünü açmak demektir. Buna ‘hayır’ demek imara açılan yerlerin yeniden imarsız hale getirilmesi demek olur. Kemal Çubukçuoğlu’nun söylediğine katılıyorum Bartın’ın önünü açmak için buna ‘evet’ demek gerekir. Önceki Meclis’te 5 CHP’li, 6 AK Partili Meclis Üyesi’nin buna ‘evet’ dediğini de hatırlatıyorum. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen yazıda yeni yapılacak ve mevcut TOKİ’nin bu plana işlenmediği söyleniyor. Mevcut TOKİ ve yeni yapılacak TOKİ’yi de bu plana işlersek yine Bartın’ın önünü kapatacağız ve imara açılan yerler de imara kapanacak. Yapılacak olan siyasi çekişmeler Bartın’ın önünü açmaz, kapatır. Yazının oylanması için ‘uygun görülmüştür’ ya da ‘uygun görülmemiştir’ denilmesi gerekiyor. Ama yazıda böyle demiyor. Sadece ‘biz bunu inceledik bu konuda yetki Bartın Belediyesi’ndedir’ deniliyor.” ifadelerini kullandı.

Akın: “Başka türlü Bartın’ın önünü açamazsınız”

Grup konuşmalarının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,

“İmar konusu değişik bir iş. O dönemde İmar Komisyonu’nda olanlar içerisinde şuanda burada bulanan tek arkadaşımız Kemal Çubukçuoğlu. Bu plana yapılan itirazları değerlendirirken inanın gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız yemek bile yemeden çalıştı. Bu bizler için önemliydi ve bu yapılan en şeffaf plandır. Bu plan en son Ocak ayında önümüze gelmiştir ve onaylanmıştır. Olay da bitmiştir. 1993 ya da 1994 yılında Belediyemizin bulunduğu alanda 18 uygulaması yapıldı. 18 uygulaması yapılırken de bu bölgedeki arsaların yüzde 55’i yollara ayrılmış sadece Belediyemizin ve Valiliğimizin olduğu yer kalmıştı. Bu planda da biz 11 yerde de 18 uygulaması yaptık. 18 uygulaması bir belediye başkanı için tehlikedir. Çünkü 18 uygulamasında arsanın yüzde 40’ı yollara ayrılır, yüzde 60’da vatandaşa geri iade edilir. Bu nedenle siyaseten bu durum aslında bir belediye başkanı için tehlikelidir. Biz bunu göze aldık. Başka türlü Bartın’ın önünü açamazsınız. Hala da bu konuda sıkıntıdayız. Bizim en az 12 metre en fazla 25 metre yolumuz var. Bu plan o dönemde 25 belediye meclis üyesinin ‘evet’ oyuyla geçti. Bazıları beğenir, bazıları beğenmez. Bu elbet olacaktır. Her şeyin en mükemmelini yapsanız da her zaman bir eksiklik bulunur, bulunadabilir. O konuda hiçbir arkadaşıma ‘neden böyle dedin?’ diye asla demem.

“Bartın’ın yararına ne varsa onu yapacağız”

Bizler hepimiz Bartın’ın meclis üyesiyiz. Seçim zamanı artık bitti. Bartın’ın yararına ne varsa biz onu yapacağız. Eski meclis üyesi arkadaşlarım beni bilir. Ben bugüne kadar İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen hiçbir şeye hayır demedim. Onların  evet dediğine evet dedim, hayır dediğine de hayır dedim. Bu noktada meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsine sonsuz güveniyorum.

1977’den beri Karaköy’de 2 bölge, Esentepe’de 1 bölge, Çayırlar’da 1 bölge, Tuna Mahallesinde 2 bölge ve Aladağı’nda 3 bölge olmak üzere 9 bölgede 1000 tane aileyi ilgilendiren hisseli parseller vardı. Bununla ilgili biz bir plan yaptık. Bu konuda hiçbir belediye başkanı bu zamana kadar plan yapmamış. O kadar zordu ki işin içinden çıkmak hiç kolay olmadı. 4 bölge bitti, geriye kalan 5 bölgede çalışmalar devam ediyor.

 

Burada 1/25.000’lik planlar yapılırken Bartın 190 bin nüfus olarak belirlenmiş. Ama 1998 ve 2005 yılındaki belediye başkanımız döneminde yapılan planlarla burası 205 bin nüfus olmuş. 1/25.000’lik planlar 2011 yılında 20 yıllık projeksiyona göre yapıldı. O zaman 190 bin nüfus denilmiş ama plan aradan geçen 8 sene sonra tasdik olmuş ve bu iş 10 sene ileri gitmiş. O zaman bizim bunu 2040 yılına göre yapmamız gerekiyordu. 2040 yılının hesaplarına göre de buranın nüfusu 245 bindir. Hesapsız iş olmaz. Bu plan geçmişte imza atılmış bir plandır. 25 meclis üyesi ve bir de benim imzamla buradan geçmiş bir plandır. Şeffaf bir plandır. Düzgün bir plandır zaten Bakanlık da ‘Düzgün bir plan değildir’ demiyor. Bakanlığın  sadece denetleme yetkisi vardır.”

 

Gündemin on yedinci maddeleri maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Demirciler Mahallesi, tapuda 72 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ve “B” ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talebi kabul edildi.

Gündemin on sekizinci maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde, kabul edildi. On dokuzuncu maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi kabul edildi. Yirminci madde olan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti belediyemizde bulunan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 109 ada, 9 nolu taşınmazın tamamı olan 46.60 m2 lik arsaya 25 (yirmibeş) yıllığına Kira Şerhi konulması talebi görüşüldü. Gündem maddesi Belediye Meclisince kabul edildi. Belediye Meclisinin yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç , yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi ve yirmi sekizinci maddeleri olan  maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Uzunöz Köyü, tapuda 124 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Aladağ Mahallesi, tapuda 820 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, yine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 ve 14 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, aynı komisyona havale edilen, Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve yine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 619 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talepleri görüşülerek, gündem maddeleri kabul edildi. Gündemin yirmi dokuzuncu maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi kabul edildi. Belediye Meclisinin otuzuncu ve son gündem maddesinde  ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 10 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi yer alırken, madde kabul edildi.

“Alınan kararlar hayırlı olsun”

Belediye Başkanı Cemal Akın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Alınan kararların Bartın’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Meclisimiz ve komisyonlarımız tarafından sürdürdüğümüz çalışmalarımızı halkımızın geleceği için titizlikle yapıyoruz. Halkımızın bizlere layık gördüğü bu makamı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Toplantı bir sonraki meclis toplantısının 5 Temmuz 2019 Cuma Günü yapılmasını kararının alınması ile sona erdi.

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam