T.C.BARTIN İl ÖZEL İDARESİNDEN

T.C.BARTIN İl ÖZEL İDARESİNDEN

T.C.BARTIN İl ÖZEL İDARESİNDEN Resmi İlanlar

İLAN
T.C.BARTIN İl ÖZEL İDARESİNDEN
1.İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde bulunan şartnamede detaylı
teknik özellikleri yazılı 2,80 eninde 8 boyunda ve 1,10 derinliğindeki Fatih - 2 ve 3,60 eninde 11,30
boyunda ve 1,80 derinliğindeki Çeşm-i Cihan isimli iki adet gezi teknesi 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (arttırma) ile ihaleye çıkartılmıştır.
2.* Çeşm-i Cihan isimli gezi teknesinin 10.06.2019 Pazartesi günü saat 14.00’ da,
* Fatih-2 isimli gezi teknesinin 10.06.2019 Pazartesi günü saat 14.10’ da, İl Özel İdaresi İl
Encümeni Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Adı Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Çeşm-i Cihan Gezi Teknesi 848.750,00TL 25.462,50TL
2 Fatih-2 Gezi Teknesi 77.400,00TL 2.322,00TL
3.Söz konusu iki adet teknenin muhammen bedelleri ve bu bedel üzerinden hesaplanan (%3) geçici
teminat bedeli İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılacaktır.
4.İstekliler ihaleye katılabilmek için müracaat dilekçesi ile birlikte;
a.Kanuni ikametgâh belgesi,
b.Bartın İl Özel idaresi adına alınmış geçici teıfcinat mektubu veya T.C. Ziraat Bankası
Bartın Şubesindeki İBAN TR95 0001 0000 5230 0230 2850 05 nolu hesabına (T.C Kimlik
No veya Vergi Kimlik No belirtilerek) nakit yatırılması halinde alındı makbuzu,
c.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
d.İstekliler tarafından okunup kabul ve taahhüt edildiğine dair imzalayacakları ihale
şartnamesini vermeleri gerekmektedir.
5.İstekliler ihale evraklarını hazırlayarak 10.06.2019 Pazartesi günü saat 12:00’ e kadar İl Özel
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vereceklerdir.
6.E-Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
7.Satışı yapılacak olan taşınırlara ait ihale şartnamesi ve ekleri İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
İlan Olunur.
BV:2019/138
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam