Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı, Meclis gündeminde

Bartın Belediyesi Mayıs 2019 Meclis Toplantısı görüşmeleri, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda başladı. 22 gündem maddesinin yer aldığı Belediye Meclis toplantısına 22. Gündem Maddesi olan 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının incelenerek görüşülmesi için ara verildi. Meclis 6 Mayıs'ta tekrar toplanacak ve görüşmelere devam edecek. İlk toplantıda ise Meclis, Bartın Belediyesinin Batı Karadeniz Kalkınma Birliği üyeliğinden ayrılma talebini de görüştü.

Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı, Meclis gündeminde Güncel

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen Meclis toplantısında 22 madde görüşüldü. Yoklama ile başlayan meclis toplantısında ilk olarak 2019 yılı T.İ.S. görüşmelerine katılacak üyelerin belirlenmesi maddesi görüşüldü. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2019 yılı sosyal denge tazminatı ödenmesi talebi görüşüldü.  

Belediye, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği üyeliğinden ayrıldı

Gündemin üçüncü maddesinde ise Batı Karadeniz Kalkınma Birliği üyeliğinden ayrılma talebinin görüşülmesi yer aldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin Belediyecilik hizmetlerine katkı sunacak yeterli çalışmalarının bulunmaması dolayısıyla bu madde kabul edildi.

İşte komisyonlara havale edilen maddeler!

Dördüncü gündem maddesinde ise Gölbucağı Mahallesi, tapuda 13 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Beşinci gündem maddesi olan Demirciler Mahallesi, tapuda 72 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ve “B” ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Altıncı gündem maddesi olan Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Yedinci gündem maddesi olan Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Sekizinci gündem maddesinde ise  01.08.2018 tarih ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Dokuzuncu gündem maddesinde ise Mülkiyeti Bartın Belediyesi’nde bulunan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 109 ada, 9 nolu taşınmazın tamamı olan 46.60 m2 lik arsaya 25 (yirmibeş) yıllığına Kira Şerhi konulması talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Onuncu gündem maddesinde ise Uzunöz Köyü, tapuda 124 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On birinci maddesi olan Aladağ Mahallesi, tapuda 820 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. On ikinci gündem maddesinde ise Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. On üçüncü gündem maddesi Orduyeri Mahallesi, tapuda 32 ada, 26 ve 14 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. On dördüncü gündem maddesinde Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşülürken, madde İmar Komisyonuna havale edildi. On Beşinci gündem maddesi olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. On altıncı gündem maddesi olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “b” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi İmar Komisyonuna havale edildi. On yedinci gündem maddesinde ise Orduyeri Mahallesi, tapuda 619 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazların bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşülerek İmar Komisyonuna havale edildi. On sekizinci madde de ise Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan Ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On dokuzuncu gündem maddesinde ise Gölbucağı Mahallesi, tapuda 10 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Yirminci gündem maddesinde Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2019 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesinin görüşüldü. Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Yirmi birinci gündem maddesinde ise Yapılan görevlendirme neticesinde, Belediye Başkan yardımcılarının maaşları belirlendi. Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündem son maddesinde ise 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşüldü. Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Görüşmeler Pazartesi devam edecek

Gündemin 21. maddesinde Belediye Başkan yardımcılarının maaşlarının belirlenmesi yer aldı. Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen bu maddenin ardından gündemin son maddesi olan 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi konusuna geçildi. 22. Gündem Maddesi olan 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının incelenerek görüşülmesi için meclis toplantısına dört günlük ara verildi. Meclis üyeleri 6 Mayıs'ta tekrar toplanarak görüşmelere devam edilecek.

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam