Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında 1 Mayısın, kavganın, şiddetin, çatışmanın günü değil, birliğin, dayanışmanın, mücadelenin, demokrasinin, barışın, kardeşliğin ve baharın günü olduğunu ve bu günü resmi tatil ilan ederek bayram olarak kutlanılmasını AK Parti iktidarının gerçekleştirdiğini söyledi.

Tunç, 1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Gününü kutladı Güncel

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Milletvekili Tunç mesajında şunları söyledi:

"1 Mayıs, dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olup, tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeridir. Bu güne kadar tüm dünyada Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olarak kutlanmakta olan 1 Mayıs Ülkemizde de ilk kez AK Parti hükümetinin attığı adımla  "emek ve dayanışma günü" olarak kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıslar, insanlarımızı tedirgin eden değil, bahara girerken, insanların eşiyle, çocuğuyla hep beraber bayram havasında kutlayacağı bir gün olarak anılmalıdır. 1 Mayıs, kavganın, şiddetin, çatışmanın günü değil, birliğin, dayanışmanın, mücadelenin, demokrasinin, barışın, kardeşliğin ve baharın günü olmalıdır. Demokrasimizin güçlenmesi, örgütlü toplumun büyümesi için atılan bu adım geleceğimiz için çok önemli tarihî bir adımdır.

“Toplu iş sözleşmesi kanunu hayata geçti”

AK Parti dönemlerinde işçilerimizin haklarını koruyacak önemli adımlar atıldı. Darbe yasaları (2821-2822) yürürlükten kaldırıldı. 6356 sayılı Kanun ile sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek, AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenlendi. Örgütlenmenin ve özgürlüklerin önü açıldı. Sendikanın kuruluşu kolaylaştırıldı, organların oluşumu ve sendika kuruculuğundaki sınırlamalar kaldırıldı. İşkolu sayısı 28’den 20’ye indirildi. Yetki tespitinde barajı yüzde 1’e indirildi. Sendikaya üyelikte ve üyelikten çekilmede noter şartı kaldırıldı ve e-üyelik sistemine geçildi. Yetki tespitinde SGK kayıtları esas alınmaya başlandı. Esnek çalışanlara örgütlenmenin önü açıldı. 1 yıl boyunca işsiz kalan işçinin sendika üyeliğinin devamı sağlandı. Toplu pazarlık süreci kısaltılıp, formaliteler azaltıldı. Grev ve lokavt yasaklarının kapsamı daraltıldı.

“İş sağlığı ve güvenliği yasası çıkardık”

6331 sayılı Kanunla; Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kapsama alındı. Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi sağlandı. İşyerleri, yapılan asıl işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı. Çalışanların, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlamasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Yeni İş Kanununu ile AB ve ILO normlarına uygun çağdaş bir iş kanunu oluşturuldu. Yaygınlaşan yeni çalışma biçimleri mevzuatta yer aldı. İşçilere yeni haklar verildi. Ücret garanti fonu oluşturuldu.

“Madende çalışan işçilerimizin özlük haklarını iyileştirdik”

Bölgemizde yaygın olan maden sektöründe çalışan işçilerimizi yakından ilgilendiren düzenlemeler AK Parti döneminde yapıldı. Çalışma süresine bakılmaksızın yeraltında çalışan işçilere iş güvencesi getirdik. Haftalık çalışma süresini 37,5, günlük çalışma süresini ise 7,5 saat ile sınırlandırdık. Yeraltında çalışan işçilerimizin yıllık ücretli izinlerini 4 gün arttırdık. Yer altında çalışan madencilerimize haftada iki gün tatil yapma hakkının verildi, Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için 50 olan emeklilik yaşının 43 olarak yeniden düzenlendi Kömür ve linyit madenlerinde yeraltı işlerinde çalışan işçilerimizin en düşük ücretini iki asgari ücrete çıkardık.

“İşçilerimizin özlük haklarında iyileşme sağlandı”

6552 sayılı Kanunla, özellikle kamuda çalışan alt işveren işçilerinin özlük hakları yasal güvenceye kavuşturuldu. Alt işveren işçilerinin; Kıdem tazminatının, yıllık izin kullanmalarının, ücretlerinin, tam ve zamanında ödenmesi sağlanmıştır. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret farklarının idare tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır. Çocuğu yüzde 75 oranında engelli veya süregelen hastalığı olan ebeveynlere bir yıl içinde 10 günlük mazeret izni getirdik. Kamuda engelli veya engelli yakını bulunan işçilerimize kurum içi yer değiştirme imkânı getirdik. İşçilerimize; evlenme, evlat edinme ve 1. derece yakınını kaybetme durumlarında 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin kullanma hakkı getirdik. Çocukların; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışma koşullarını AB standartlarına yükseltti.

“Daha müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz”

Daha güçlü bir Türkiye için emekçimizin yanında olarak, hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde emekçinin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz, tüm çalışanlarımızın ve işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyor, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıslar diliyorum."

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam