İLAN 

İLAN  T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN  Resmi İlanlar

İLAN 
T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
 2019/5
 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri            :Bartın İli Merkez İlçe Hasanefendi Köyü Evönü Mevkinde     Ada No: 130,Parsel No:66 da kayıtlı üzerindeki muhtesatlarla birlikte 479.34 M2. Alanındaki kargir 3 katlı ev ve kargir samanlık ve kargir ahır ve bahçesi cinsinden taşınmaz.
(Bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde ev, garaj, odunluk ve samanlığın mevcut olduğu, evin 90 M2. Taban oturumuna sahip 3 kat konut kullanımlı bina olduğu, binanın betonarme sistemde yapıldığı, binanın takribi 40 yıllık A sınıfında dış ve içi sıvalı ve boyalı olduğu, garajın bir katlı 55 M2. Alana oturduğu, betonarme olarak yapıldığı, dışı sıvalı ve boyalı , çatısının olmadığı, kapısının demirden yapıldığı, takribi 40 yıllık , 2/B sınıfında olduğu, odunluğun 29 M2. Alana oturduğu, 1 katlı, yarı yığma olarak yapıldığı, 2/A sınıfında, çatısının ahşap, üzerinin kiremit kaplı, dışının sıvasız, takribi 40 yıllık olduğu, samanlığın bir katlı 52 M2. Alana oturduğu, ahşap yığma sistemde, çatısının ahşaptan yapıldığı ve üstünün kiremit ile örtülüğü , 2/A sınıfında, takribi 40 yıllık olduğu bildirilmiştir.)
(Kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince; taşınmaz üzerinde yer alan samanlığın toplam bedele oranı %6,004'ünün Davalı NURETTİN KALE'ye, evin toplam bedele oranı %76'620'si,garajın toplam bedeli oranı %8.996'sı,odunluğun toplam bedele oranı %3.795'i ve ağaçların toplam bedeli oranı %0,330'u HASAN ve AYŞE KALE'ye verilecektir.)
Kıymeti            :193.742,32 TL
KDV Oranı            :%18
Kaydındaki Şerhler        : Kaydındaki gibi
1.Satış Günü            :27/05/2019 günü 09:30    - 09:45 arası
2.Satış Günü            :21 /06/2019 günü 09:30- 09:45 arası
Satış Yeri            :BARTIN ADLİ YESİ MÜZAYEDE ODASI
Satış şartları :
    1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen  resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)    
    3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4-Satış    bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/04/2019
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
                                                 B.V.2019/88
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam