AMASRA (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

ilan

AMASRA (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU  Resmi İlanlar

T.C.
AMASRA
(SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
2018/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            :Bartın İli, Amasra İlçesi, Makaracı köyü, Harmanaltı mevkii 200 Ada, 8 Parsel, tapuda bahçe vasfında olup, taşınmaz üzerinde toprak işlemesinin yapılmadığı, taşınmazın yabancı otlarla kaplı olduğu, komşu tarım arazileri ile benzer özellikler taşıdığı, köy sınırları içerisinde olduğu, kuru ve sulu tarım arazisi olduğu görülmektedir.
Adresi                :Bartın İli, Amasra İlçesi,Makaracı köyü, Harmanaltı mevkii
Yüzölçümü            :1.369,04 m2
İnıar Durumu            :    -
Kıymeti            :39.168,23 TL
KDV Oranı            :%18
Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.
1.Satış Günü            :19/04/2019 günü     09:50-    10:00 arası
2.Satış Günü            :17/05/2019 günü     09:50 -    10:00 arası
Satış Yeri            :AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            :Bartın İli, Amasra İlçesi, makaracı köyü Derekıyısı mevkii, 200 Ada, 23 Parsel, tapuda tarla vasfında olup, taşınmaz üzerinde herhangi bir toprak işlemesinin yapılmadığı, taşınmazın üzerinde yabani otların mevcut olduğu, köy sınırları içerisinde bulunduğu, komşu tarım arazileri ile benzer özellikler taşıdığı, parselin kuru ve sulu tarım arazisi olduğu, taşınmaz meylinin  %5-10 olduğu, içerisinde veya yakınında yapılmış kuyu, kanal vb. Olmadığı görülmektedir.
Adresi                :Bartın İli, Amasra İlçesi, makaracı köyü Derekıyısı mevkii,
Yüzölçümü            :292,04 m2
İmar Durumu            :    -
Kıymeti            :3.769,04 TL
KDV Oranı            :% 18
Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.    
1.Satış Günü            :19/04/2019 günü      10:20 -10:30 arası
2.Satış Günü            :17/05/2019 günü     10:20 -10:30 arası    
Satış Yeri            :AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            : Bartın İli, Amasra İlçesi, Makaracı köyü, Pınaraltımevkii, 200 Ada, 10 Parsel, tapuda bahçe vasfında olup, makaracı köy sınırları içerisindedir.Taşınmazın meylinin %5-25 olduğu, toprağının killi tınlı yapıda olduğu, taşınmaz diğer civar taşınmazlar ile aynı benzer özellikler taşıdığı, içerisinde veya yakınında su kuyusu, kanal bulunmadığı, parsel içerisinde 125m2 oturma alanına 2 katlı betonarme yapının bulunduğu, yapıda yaklaşık %45 yıpranmanın söz konusu olduğu, belediye hizmetlerinden faydalanmayan gayriimenkullerde olduğu , taşınmaz üzerinde ayva, ceviz, erik, incir, dut, vişne ve kiraz gibi tarım emvanteri ürünlerin bulunduğu görülmekledir.
Adresi                :Bartın İli, Amasra İlçesi, makaracı köyü Pınaraltı mevkii,
Yüzölçümü            :3.820,54 m2
İmar Durumu            :    -
Kıymeti            :223.305,65 TL
KDV Oranı            :% 18
Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.    
1.Satış Günü            :19/04/2019 günü      10:50 -11:00 arası
2.Satış Günü            :17/05/2019 günü     10:50 -11:00 arası    
Satış Yeri            :AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            :Bartın İli, Amasra İlçesi, Makaracı köyü, bostan mevkii 205 Ada, 26 Parsel, tapuda bahçe vasfındadır. Taşınmaz meylinin %10-I5 olduğu, komşu tarım arazileri ile benzer özellikler taşıdığı, parselin kuru ve sulu tarım arazisi olduğu, içerisinde veya çevresinde kamusal veya şahıslar tarafından yapılmış kuyu kanal vb bulunmadığı, üzerinde fındık, ceviz, kiraz, incir, elma gibi tarım emvanterlerinin bulunduğu, makaracı köyü sınırları içerisinde bulunduğu görülmektedir.
Adresi                :Bartın İli, Amasra İlçesi, makaracı köyü Bostan mevkii,
Yüzölçümü            :449,37 m2
İmar Durumu            :    -
Kıymeti            :12,659,99 TL
KDV Oranı            :% 18
Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.    
1.Satış Günü            :19/04/2019 günü      11:20 -11:30 arası
2.Satış Günü            :17/05/2019 günü     11:20 -11:30 arası    
Satış Yeri            :AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            :Bartın İli, Amasra ilçesi, Makaracı köyü, Derekıyısı mevkii 200 Ada, 19 Parsel, tapuda bahçe vasfındadır. Taşımazın %6-7 meylinin bulunduğu, üzerinde toprak işlemesinin yapılmadığı ve yabani otların bulunduğu, komşu tarım arazileri ile aynı benzer özellikler taşıdığı, içerisinde veya çevresinde yapılan kuyu, kanal bulunmadığı, makaracı köyü sınırları içerisinde bulunduğu görülmektedir.
Adresi                :Bartın İli, Amasra İlçesi, makaracı köyü Derekıyısı mevkii,
Yüzölçümü            :136,28 m2
İmar Durumu            :    -
Kıymeti            :1,992,78TL
KDV Oranı            :% 18
Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.    
1.Satış Günü            :19/04/2019 günü      11:50 -12:00 arası
2.Satış Günü            :17/05/2019 günü     11:50 -12:00 arası    
Satış Yeri            :AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            :Bartın İli, Amasra ilçesi, Makaracı köyü, Harman  mevkii 193 Ada, 21 Parsel, tapuda tarla vasfındadır. Taşımazın %10-20 eyiminin bulunduğu,taşınmaz üzerinde herhangi bir toprak işlemesinin  yapılmadığı,   taşınmaz üzerinde çoğunlukla yabani otların bulunduğu orman emvali ürünlerin bulunduğu çevredeki tarım arazileri ile benzer özellikler gösterdiği   içerisinde veya yakınında  kuyu, kanal vb bulunmadığı, makaracı köyü sınırlarında bulunduğu görülmektedir.
Adresi                :Bartın İli, Amasra İlçesi, makaracı köyü Harman  mevkii,
Yüzölçümü            :903,08 m2
İmar Durumu            :    -
Kıymeti            :16.499,27 TL
KDV Oranı            :% 18
Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.    
1.Satış Günü            :19/04/2019 günü      12:10 -12:20 arası
2.Satış Günü            :17/05/2019 günü     12:10 -12:20 arası    
Satış Yeri            :AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -


Satış Şartları:
        1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda tekli verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’.si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir, tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden  muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki  haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü  maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle, teminat bedelinden alınacaktır.
    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/03/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*:Bu Örnek Bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. 
                                                    BV:2019/72
                    

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam