Arslan, Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi imzaladı

CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan, Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi imzaladı. Bartın halkına şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerine dair söz verdiklerini ifade eden Arslan, “Bu sözü Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi imzalayarak resmiyete de dökmüş olduk” dedi.

Arslan, Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi imzaladı Güncel

CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan, Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi  imzaladı.   Arslan’ın imzaladığı şeffaflık taahhütnamesinde belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarını da içeren mal varlığı bildirimlerinin yıllık olarak ilan edilmesi, ihalelerin açık şekilde gerçekleştirilmesi, bütçe belirleme çalışmalarında halkın ve STK’ların görüşlerinin dikkate alınması ile Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınlanması gibi dikkat çeken maddeler yer aldı. Bartın halkına şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerine dair söz verdiklerini ifade eden Arslan,  “Biz halkımıza şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceğimize söz verdik. Bu sözü yerel yönetim şeffaflık taahhütnamesi  imzalayarak resmiyete de dökmüş olduk. Bartın Belediyesini yönetirken halka hesap verebilen ve şeffaf bir anlayışla görev yapacağız. Şaibeli harcamalara, şaibeli ihalelere asla imkan tanımayacağız. Şahsımın ve akrabalarımın da mal varlığı bildirimlerini yıllık olarak ilan edecek ve hiçbir soru işaretine yer vermeyeceğiz. Halkımız Bartın Belediyesi bütçesinin kalem kalem nereye ve niçin harcandığını bilecek. Bu şekilde şehrimiz tarihinde ilk kez şeffaf belediyecilik anlayışı başlayacak” dedi.  

“Sözlerimizi resmiyete döktük”

Bartın’da halkın derdine derman olmak için yola çıktıklarını kaydeden Mehmet Arslan, “Biz kendine değil halkının menfaatine çalışan bir yönetim olacağız. Şehrin sorunlarını çözerken halkımızın da derdine derman olacak sosyal belediyecilik yapısıyla hizmet vereceğiz. Sadece sosyal belediyecilik değil aynı zamanda şeffaf belediyecilik anlayışını da Bartın’a kazandıracağız. Bu bakımdan söylemlerimizi de niyetimizi de yerel yönetim şeffaflık taahhütnamesi  imzalayarak resmiyete döktük. Halkımız 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisine destek vererek şeffaflık sözü veren bir belediyecilik anlayışını yaşamaya başlayacaklar. Bartın’da sadece yönetim değil aynı zamanda yönetim anlayışı da değişecek. Ve bu değişim halkımızın mutluluğuna vesile olacak” şeklide konuştu.  

İşte Şeffaflık Taahhütnamesi!

Mehmet Arslan’ın imzaladığı Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi şu maddelerden oluşuyor:

“Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.

Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.

 Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.

 Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarının belediye internet sitesinden yayınlayacağım.  Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.

Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık-doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.

Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik komisyonun kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.

Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.

 Kent konseylerinin, ayrımcılık yapmadan toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.

 Belediye Meclisi ve Komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahallelerin, STK’ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmasını sağlayacağım. İmar planlanması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.

Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım. İnternet imkanları kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.

 Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasının, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.”

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam