KOSGEB’den dijitalleşen KOBİ’lere 1 milyona kadar destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Abdurrahman Usta, KOBİGEL “İmalat sanayinde dijitalleşme” temalı teklif çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Usta, teklif çağrısından yararlanmak isteyen KOBİ’ler için başvuruların başladığını söyledi.

KOSGEB’den dijitalleşen KOBİ’lere 1 milyona kadar destek Güncel

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Abdurrahman Usta,  KOBİGEL  “İmalat sanayinde dijitalleşme” temalı teklif çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Başvuruların 4 Mart’ta başladığını ifade eden Usta, “KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat sanayinde dijitalleşme” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının konuları ve kapsamları belli olmuş ve çağrı konusu kapsamındaki proje başvuruları 4 Mart 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir” dedi.

Başvuru koşulları

“NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, telekomünikasyon,  bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler ve veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.

Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2017 - 2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün / yazılımların sadece ticarileştirilmesiyle (tanıtım – pazarlama – satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulacak olması durumunda; proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır.

Kamu destekli projede; ilgili kurumun yazısındaki proje tamamlanma tarihi, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) sonuçlandırılan ürün / yazılımda; TGB yönetici şirketi tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu raporun tarihi veya bölge içerisinde yatırımı için verilen yatırım izni tarihi, esas alınır. ArGe Merkezinde sonuçlandırılan ürün / yazılımda; başvuru sahibinin ArGe Merkezi Belgesinin var olması yeterlidir. Tüm belge türleri başvuru sahibi işletmeye ait olmalıdır. Herhangi bir isim altında devredilen belgeler kabul edilmez. “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen 6 dijital teknolojiden, “entegre çalışmak kaydıyla” birkaçı seçilmişse, en az birinin yukarıda belirtilen şartı sağlaması yeterlidir. Tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili herhangi bir iş paketi içeren projelerde kamu destekli proje olma, TGB ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olmaya dair belgeler aranmaz.

Proje süresi, destek üst limiti  ve başvuru süresi

 Proje süresi en az 6 ay en fazla 18 aydır. Destek üst limiti 300.000-TL geri ödemesiz 350.000-TL geri ödemeli olmak üzere toplam 650.000-TL’dir.  Destek oranı yüzde 60’dır. 4 Mart- 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

2019/2 proje teklif çağrısı; ‘imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojiden yararlanma süreçleri

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Uygun proje konuları

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıl

Başvuru koşulları

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur. 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır. Not: 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2018 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

 

 

 

 

 

 

Proje süresi, destek üst limiti  ve başvuru süresi

Proje süresi en az 6 ay en fazla 18 aydır.  Destek üst limiti 300.000-TL geri ödemesiz 700.000-TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000-TL’dir. Destek oranı yüzde 60’dır. 4 Mart- 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KOBİGEL “imalat sanayinde dijitalleşme” temalı proje teklif çağrısı kapsamındaki akıllı dijital teknolojilere ilişkin örnekler

1- Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

Örnek 1: Medikal cihaz üretimi yapan X işletmesi, üretim işlem adımlarının geriye dönük izlenebilirliğini sağlamak üzere müşteriye sevk öncesinde her ürünün kasasına barkod basmaktadır. Ürün arıza sonrası anlaşmalı teknik servise gönderildiğinde teknik servis bu barkod ile birlikte onarım kayıtlarını X işletmesine iletmektedir. X işletmesi, sevk edilen binlerce ürünün arıza kayıtlarından geriye dönük olarak; hangi iş atölyesinde, hangi tarihte, hangi parti malzeme ve ara ürün kullanıldığında, hangi üretim parametrelerine göre işlem yapılırken hangi hatanın oluştuğunu tespit etmek, bu hatanın oluştuğu vardiyanın sorumlu personellerini, hataya neden olan malzemelerin tedarikçilerini, hata ortaya çıktığında kullanılmakta olan üretim parametrelerini vb. büyük veri yazılımıyla kısmen otonom şekilde analiz ederek malzeme tedariği ve üretim süreçlerinde iyileştirici kararlar almaktadır.

Örnek 2: Ofis mobilyası üretimi yapan X işletmesi, “müşteri sadakat kartı” uygulamasıyla müşterilerinin ürünle ilgili malzeme, renk vb. tercihlerini, satın alım sıklık ve dönemlerini, müşterilerin kart kayıt bilgilerindeki adres bilgilerini vb. büyük veri yazılımıyla kısmen otonom şekilde analiz ederek hangi ürün türünden hangi dönemde ne miktarda üretilmesi gerektiği, buna göre tedarik edilmesi gereken malzemeler, kritik malzeme stoğu yönetimi ve üretim planlamasına ilişkin kararların alınmasını sağlamaktadır.

2- İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

Örnek 1: Cam üretimi yapan X işletmesi, cam kesim makinesi ile stok raflarındaki sensörlerin iletişimi sayesinde; raflarda dizili cam türlerinin konumu (kesim alanına olan mesafe, levhaların diziliş sırası vb.) ve ana üretim planındaki iş emirlerini esas alarak en az cam firesi olacak şekilde kesim makinesinin kesim optimizasyonu yapmasını, kesim makinesine taşınacak camların en az taşıma mesafesi olan raflardan taşınmasını sağlamaktadır.

Örnek 2: Trafo üretimi yapan X işletmesi, teslimini yaptığı trafolardaki sensörler vasıtasıyla  ana merkeze trafolarla ilgili çalışma sıcaklığı, yağ sıcaklığı vb. çalışma parametreleriyle ilgili anlık bilgiler transfer etmekte, bilgiler otonom şekilde işlenerek  yanma tehlikesi olanlar uzaktan durdurulmakta, arızalı bileşen ve çalışma parametreleri kaydedilmekte, arıza riski belirenlerin sahiplerine bakımla ilgili mesajlar gönderilmektedir.

3- İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

Örnek: Yedek parça imalatı yapan X işletmesinde otonom kaynak robotu, imalat hattında kendinden bir önceki operasyon adımından çıkan ara ürünlerin miktarını ve ürün türünü algılayarak kendi işlem hızı ve enerji kullanımıyla ilgili otonom ayarlamalar yapmakta, önündeki ara ürün stok seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde uyku konumuna geçerek enerji sarfiyatını azaltmakta, ürün türüne bağlı olarak kaynak işlem parametrelerinde otonom ayarlamalar yapmaktadır. X işletmesi gerektiğinde robotun öğrenme ve reaksiyon algoritmasında değişiklik yapabilmektedir.     

4- İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

Örnek: Kimyasal malzeme imalatı yapan X işletmesi, konveyör bantlarından geçen toz hammaddelerin ağırlığını ve konveyör çalışma hızını akıllı sensörlerle anlık olarak ölçerek bu sensörlerin konveyör ana kumanda sistemi ve hammadde silolarına gönderdiği veri / komutlarla konveyör çalışma hızını ve hammadde karışım miktarlarını otonom şekilde ayarlamaktadır. 

5- Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

Örnek: Tekstil sektöründeki X işletmesi, yıpranma sonucu değişim gerekliliği olan makine parçalarının çalışma durumunu anlık olarak takip etmekte ve makine ya da makine parçalarından okunan verilere dayalı olarak; makinenin durmasına ve maddi kayba sebep olacak arızalar gerçekleşmeden önce bakım planlaması ve üretim planlaması karalarının otonom şekilde alınmasını veya sağlayacak kestirimci bakım sistemi çalıştırmaktadır. 

6- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik         

Örnek: İlaç üretimi yapan X işletmesi, üretim istasyonlarındaki üretim parametrelerini sensörler vasıtasıyla sürekli izlemekte ve kaydetmektedir. Bu veriler, bulut üzerinden lisans sahibi ana yüklenici firmayla da paylaşılmaktadır. X işletmesi, sensörlerden gelen verilerin depolandığı kendi sunucularının ve bu verilerin bulut sunuculara transfer sürecinin veri güvenliğini siber güvenlik yazılımıyla sağlamaktadır.”

 

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam