Plastik poşet beyanlarında süre uzatıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, plastik poşet beyanlarında son tarihin uzatıldığını açıkladı. Buna göre 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin plastik poşet beyanları 24 Nisan’a kadar verilebilecek.

Plastik poşet beyanlarında süre uzatıldı Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, plastik poşet beyanlarında son tarihin uzatıldığını açıkladı.  Yapılan kanun değişikliği ile plastik poşet beyanı son başvuru tarihi 24 Nisan’a uzatıldığını ifade eden Özcan, “7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.  Yapılan kanun değişikliği ile plastik poşet beyanı son başvuru tarihi 24 Nisan 2019 tarihine uzatıldı. Bu kapsamda marketlerde naylon poşet parası toplayan kişi ve kurumlar ile işletmelerinde plastik poşet ücreti alan vergi mükellefleri Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin plastik poşet parası beyanı için 24 Nisan 2019 tarihine kadar işlem beyanı yapma hakkına sahip olacaklar.  22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7166 Sayılı Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanun'unda aşağıda belirtilen konularda değişiklikler yapılmıştır” dedi.

Geri Kazanım Katılım Payları

Geri kazanım paylarının ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24. günün sonuna kadar beyan edileceğini söyleyen Ali Özcan şöyle devam etti:

“Geri Kazanım Katılım Payları ürünün piyasaya sürüldüğü / ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar beyan edilecektir.

 Beyan

Beyanlar, ilgililerin Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu Vergi Dairesine yapılacaktır. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükellefler ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek Vergi Dairesine yapılacaktır.

 Ödeme

Ödemeler beyan edilen ayın son gününde yapılacaktır.

Katılım payı

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilir.

 Hazine ve Maliye Bakanlığının Yetkileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşünü alarak Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinin; Verilme sürelerini, Kapsama girenlerin sektörleri, Gayrisafi iş hasılatları, İstihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye, Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, Bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, Bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Geri kazanım payları 30 Nisan’a kadar ödenecek

Bu kapsamda; 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler; 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir.”

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam