SSK prim yapılandırması yarın son!

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarının yapılandırması sürecinin yarın sona ereceğini hatırlattı. Öztekneci, “7143 sayılı Kanuna göre SGK’ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, yarın ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.” dedi.

SSK prim yapılandırması yarın son! Güncel

Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, yarın ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) prim borç yapılandırmasını tüm kamuoyuna duyurmak için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden SGK Bartın İl Müdürü Ekrem Öztekneci, genel sağlık sigortası ve SGK prim borçlarının yapılandırması sürecinin yarın sona ereceğini hatırlatarak “Bilindiği üzere 28 Şubat 2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesi ile Kurumumuza olan işveren prim, işsizlik damga vergisi, idari para cezası gibi, 4/A, 4B, Genel Sağlık Sigortası(GSS) ve yersiz ödemeden kaynaklanan borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu yapılandırma müracaatında bulunan, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarımız ise, daha önceki Kanunlar ile durdurulmuş sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için müracaatta bulunup ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan sigortalılarımız, 28 Şubat 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat ederek, 7143 sayılı Kanunla sağlanan ödeme avantajlarını yeniden kazanmış olacaklardır. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının g bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin Genel Sağlık Sigortası prim borçları, 7143 sayılı Kanun gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde yapılandırılmış idi. Geçici 2. maddeye istinaden bu borçların son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Borçlu işverenlerimiz ile BAĞ-KUR ve Genel Sağlık kapsamındaki sigortalılarımızın yapılandırmalarının devamı için 28 Şubat tarihine kadar ihlal olarak nitelendirilen ödenmeyen taksitleri ödemeleri gerekmektedir” dedi.

Asgari ücret desteği 12 ay devam edecek

Asgari ücret desteğinin de 12 ay süreyle uygulanmaya devam edeceğini belirten Öztekneci, işveren teşvik ve desteklerinin de devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

“18 Ocak 2019 tarihli 7162 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 78’inci madde uyarınca asgari ücret desteği 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 12 süreyle uygulanmaya devam edecektir. Bu düzenlemeye göre ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacaktır. Ayrıca 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bu karar ile; 31.12.2018 tarihinde sona eren, 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin 2‘inci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31 Aralık 2019 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete de yer alan tebliğde yayınlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerine, İşsizlik Sigortası primi işveren payının, prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan yüzde 1 oranında 3 yıl süreli teşvikin verileceği bildirilmiş olup bu kapsamda teşvikten yararlanabilmek için ; işyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması. 10 ve üzerinde çalışanın bulunması, ilgili işyeri ve alt taşeronlarında 3 yıl süreyle ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan herhangi bir iş kazasının olmaması gerekmektedir. 4/b( Bağkur) sigortalılarına 01.06.2018 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının k bendi kapsamında genç girişimci uygulama başlamış olup, 18- 29 yaş arası vergi mükellefi olan sigortalılarımıza 1 yıl süre ile prim muafiyeti getirilmiştir. 11/05/2018 tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 24.ncü maddesi ile 5510 Sayılı Kanuna eklenen geçici 76’nci maddesi gereği 31.05.2018 tarihi itibariyle, 4/b(bağkur) prim borcu olan sigortalılarımızın 31.05.2018 öncesi prim borçlan durdurulmuştur. Bıı kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini isteyen sigortalılarımızın güncel prim üzerinden ihya etme hakları mevcuttur.”

“2018’de emekli hakları için önemli adımlar atıldı”

Geçtiğimiz yılın emekliler için önemli hakların sağlandığı bir yıl olduğunu ifade eden SGK İl Müdürü Öztekneci, “2018 yılı emekliler için önemli hakların sağlandığı bir yıl oldu. Bu yıl hakların iyileştirilmesi, emekli vatandaşların geçim sıkıntılarının giderilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Bu konuda en önemli adımlardan biri de her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK’dan gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan biner TL tutarındaki bayram ikramiyesi oldu. Bayram ikramiyesinden emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yararlanmaktadır. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmektedir. Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak şeklinde düzenlenmiştir.” diye konuştu.

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam