AMASRA  İCRA DAİRESİ

ilan

AMASRA  İCRA DAİRESİ Resmi İlanlar

İLAN
T.C.
AMASRA 
İCRA DAİRESİ
2017/258  ESAS 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bartın ili  Amasra İlçesi 136 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazın Tarla niteliğinde olduğu, komşu civar arazilerinin toplu tarım arazileri olduğu, taşınmaz üzerinde herhangi bir toprak işleme faaliyetinin yapılmadığı, yabani otların üzerinde bulunduğu, bulunduğu yörede devlet tarafından yapılmış bir sulama kanalının bulunmadığı, tatil, turizm bölgesine yakınlık arz ettiği, bölgenin turizm bölgesi olması itibariyle taşınmazdan elde edilecek ürünün pazarının bulunduğu, Kum mahallesi Cireköy mevkii sınırları içinde olduğu, İmar Planı sınırları dışında bulunmaktadır. Plansız alanlar İmar yönetmeliğinin geçerli olduğu, yapılaşmaya gidilemen bir yer olduğu anlaşılmaktadır. 
Adresi                : Bartın ili Amasra llçesi  Kum mahallesi Cireköy mevkii
Yüzölçümü                : 3.203,06m2
İmar Durumu             : Yok
Kıymeti                : 85.482,30 TL.
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler         : Tapu Kaydındaki gibidir. 
1. Satış Günü            : 25/02/2019  günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü            : 25/03/2019  günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri                : Amasra İcra Müdürlüğü 
        Satış şartları :
            1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
            2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük Resmi ve Akar Vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
            3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
            4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
            5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri                  verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
            6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/258 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/12/2018    
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*:Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. 
                                        BV:2019/11
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam