Bakanlıktan bisiklet yollarına finans desteği

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, bakanlık tarafından belediyelerin bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak projelerine yönelik finansal destek sağlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan bisiklet yollarına finans desteği Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, bakanlık tarafından belediyelerin bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak projelerine yönelik finansal destek sağlanacağını açıkladı.  Yaşanabilir çevre ve kimlikli şehirler oluşturulması için; trafik kaynaklı hava kirliliği etkilerinin azaltılması, beden ve ruh sağlığının korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, aynı zamanda kent estetiğine katkı sağlanması amacıyla, belediyeler tarafından geliştirilecek projelere, toplam finansman miktarının en fazla yüzde 45'ine kadar hibe desteği sağlanabileceğini aktaran Özcan, "Yaşanabilir çevre ve kimlikli şehirler oluşturulması için; trafik kaynaklı hava kirliliği etkilerinin azaltılması, beden ve ruh sağlığının korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, aynı zamanda kent estetiğine katkı sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Eylem Planında "Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında bisiklet yolu (3 bin  km) ve yeşil yürüyüş yolu (3 bin  km), 60 km çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapılması" eylemleri yer almaktadır" dedi. 

“Protokol imzalandı”

Projeler için İlbank'la protokolde imzalandığını kaydeden Özcan, şöyle devam etti: "5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediye görev ve sorumlulukları" başlıklı 14 üncü maddesinin (a) bendinde, belediyelerin, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla "İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve… hizmetlerini yapar veya yaptırır." hükmü ile aynı kanunun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendinde "Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak." hükmü yer almaktadır. 3 Kasım 2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmeliğin "Genel Esaslar" başlıklı 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında "Bisiklet yolu ağlarının yapım, bakım ve onarımı ilgili idaresince yapılır veya yaptırılır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (h) bendinde "İlgili idare"nin, mücavir alan dahilinde belediyeleri ifade ettiği belirtilmiştir.

“İşte destek oranı!”

Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, egzoz emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasında, belediyelerimiz tarafından yapılacak olan yatırımlar önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızca belediyelerin yapacakları projeleri desteklemek amacıyla, Bakanlığımız ve İLBANK A.Ş. arasında protokol imzalanmıştır. Protokol ile belediyelerin başvuru şartları, projelerin minimum teknik gereklilikleri, başvuruların değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi ve finansmanı ile ilgili hususlar belirlenmiştir. Protokol çerçevesinde destekten faydalanmak üzere belediyeler tarafından geliştirilecek projelere, toplam finansman miktarının en fazla yüzde 45'ine kadar hibe desteği sağlanabilecektir."

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam