Meclis kasım karar özetlerini yayımladı

İl Genel Meclisi Kasım ayı gündeminin karar özetlerini yayımladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri 20 gün süren kasım oturumlarında tam 18 maddeyi görüşerek karar verdi.

Meclis kasım karar özetlerini yayımladı Güncel

İl Genel Meclisi Kasım ayı gündeminin karar özetlerini yayımladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri 20 gün süren kasım oturumlarında tam 18 maddeyi görüşerek karar verdi. İl Özel İdaresi’nin 2019 bütçesine de karar verildiği kasım ayı gündeminde şu kararlar alındı:

“2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine.

2019 Mali Yılı Performans Planının tüm ihtisas komisyonlarına havalelerine.

2019-2023 Mali Yıllarını Kapsayan 5 Yıllık Stratejik Planın Güncellenmesi ile ilgili Komisyon Raporlarının genel görüşmelerde yapılan ilave değişikliklerle birlikte 2019-2023 Yıllarını Kapsayan İl özel İdaresi 5 Yıllık Stratejik Planın kabulüne.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 10’uncu maddesinin (a) bendi hükmü gereğince, idaremizle protokol yapan ilimiz Merkez, Amasra ve Kurucaşile İlçelerimiz ile ilgili KÖYDEŞ programında yer alan Ek’li cetvelde belirtilen projelerin ödenekleri doğrultusunda 2018 Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmasına.

İlimiz Ulus İlçesine bağlı Hasanören Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanuna dayalı çıkartılan Plansız Alanlar imar Yönetmeliğinin 4. maddesinin değişik 4. bendi ve değişik 43 üncü maddesi ile 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73. Maddesi ile başlığıyla birlikte değiştirilen 3194 sayılı imar Kanununun 27. Maddesi ve 5302  Sayılı İl Özel idaresi Kanunun 10/c maddesi uyarınca ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Ek’li paftaların belirtildiği şekilde onaylanmasına.

İlimiz Ulus İlçesine bağlı Isırganlı Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanuna dayalı çıkartılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinin değişik 4. bendi ve değişik 43 üncü maddesi ile 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde i Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73. Maddesi ile başlığıyla birlikte değiştirilen 3194 sayılı imar Kanununun 27. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi ı           ; Kanunun 10/c maddesi uyarınca ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan dosyanın imar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Ek'li paftaların belirtildiği şekilde onaylanmasına.

Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapacak hayırsever vatandaş seçimi ile ilgili Hayriye Çıray ve Vahide Doğanel aday gösterildi. Hayriye Çıray ve Vahide Doğanel’ in Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere seçilmesine.

Kurucaşile İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapacak hayırsever vatandaş seçimi ile ilgili Mehmet Fındık, Hüsnü Oruç ve Olcay Süzer aday gösterildi. Mehmet Fındık, Hüsnü Oruç ve Olcay Süzer’ in Kurucaşile İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere seçilmesine.

Amasra İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapacak hayırsever vatandaş seçimi ile ilgili Yusuf Özçelik, Ahmet Altundağ ve Süleyman Akdeniz aday gösterildi. Yusuf Özçelik, Ahmet Altundağ ve Süleyman Akdeniz’in Amasra İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere seçilmesine.

Ulus İlçesi Şirinler Köyü Köy Yerleşik Alan Civarı ve Sınırlarının Tespiti ile ilgili dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Ulus İlçesi Karakışla Köyü Köy Yerleşik Alan Civarı ve Sınırlarının Tespiti ile ilgili dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Ulus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapacak hayırsever vatandaş seçimi ile ilgili Ertan Kaya ve Nimet        Maşalıoğlu aday gösterildi. Ertan Kaya ve Nimet Maşalıoğlu’nun Ulus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere seçilmesine.

2018 Mali Yılı Ek Yatırım Teklifi    ve Proje İptali ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine.

2019 Mali Yılına Ait Performans Planının 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun “İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri” ile ilgili 10'uncu maddesinin (a) bendi gereğince komisyon raporları doğrultusunda yapılan genel görüşmeler esnasında ekli cetvelde yapılan değişikliklerle birlikte en son düzenlenmiş hali ile 2019 Mali Yılı Performans Planının;

Öz Kaynak: 47.000.000,00 TL,

Dış Kaynak: 108.734.377.69 TL,

Toplam Kaynak: 155.734.377,69 TL. Olarak kabulüne.

2019 Mali Yılına ait Çalışma ve Yatırım Programı ve Ek’li cetvellerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri ile ilgili 10'uncu maddesinin (a) bendi gereğince komisyon raporları doğrultusunda yapılan genel görüşmeler esnasında ekli cetvelde yapılan değişikliklerle birlikte en son düzenlenmiş hali ile 2019 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile Ek’li cetvellerin,

Öz Kaynak : 47.000.000,00 TL,

Dış Kaynak : 108.734.377.69 TL,

Toplam Kaynak : 155.734.377,69 TL. Olarak kabulüne.

İl Özel İdaresince 47.000.000,00 TL. Olarak düzenlenen 2019 Mali Yılı Gelir-Gider bütçesinin, 5302 sayılı il özel idaresi Kanununun 45. Maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28 ve 29’uncu maddelerine göre Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda genel görüşmelere açılması uygun görüldüğünden, İl Genel Meclisimizde genel görüşmeler sırasında yapılan değişikliklerle birlikte 47.000.000,00 TL. Olarak,

Bütçe Kararnamesi madde madde,

Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi,

Gelir Bütçesinin Ekonomik kodlamasının birinci düzeyi,

Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle okunarak yapılan oylama neticesinde;

15 maddeden ibaret olan Bütçe Kararnamesi,

Geliri-Giderine denk olan 2019 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin kabulüne.

İl Genel Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 30 Esas sayılı kararı ile kurulan 9 adet ihtisas komisyonlarından 8'inde görev alan İl Genel Meclis Üyesi Hasan Karakurt’un üyeliğinin düşürülmesine, komisyonların oransal dağılımı göz önünde bulundurularak,

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Komisyonu:

1.Recep Regaip Bayraktar

2.Hikmet Özdilkural

3.Kenan Dursun

4. Ercan Uyan

5. Orhan Çaça

Plan ve Bütçe Komisyonu:

1. Kenan Dursun

2. Mustafa Güney”

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam