(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

İLAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU  Resmi İlanlar

T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
2018/19 SATIŞ
 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Bartın İli Merkez İlçe Çeştepe Köyü Düztarla Mevkinde Ada No:188, Parsel No: 63 (eski parsel no: 158) de kayıtlı 6.064.48 M2 Alanındaki samanlık ve tarla cinsinden taşınmaz. (Bilirkişi raporuna göre arazinin bir kısmının kapama ceviz bahçesi, bir kısmının karışık meyve bahçesi olduğu ve üzerinde 1 adet ev, samanlık, garaj , ardiye ve sera bulunduğu, çeşitli tür ve yaşlarda meyve ağaçlarının olduğu, evin taban alanının 144 M2.yarım bodrum , zemin ve 1. Kattan müteşekkil, yığma kagir sistemde inşa edildiği, çatısının ahşap, kiremit örtülü, dış cephe sıvalı ve boyalı, üst kata dıştan merdivenle çıkıldığı, kapı doğramalarının ahşap, pencerelerin pvc doğramalı, su , elektrik, pissu, güneş enerjili sıcak su tesisatı olduğu , garajın taban alanının 17 M2. Tek katlı, betonarme kagir sistemde,çatısının olmadığı, takribi 28 yıllık olduğu, ardiyenin taban alanlı 32 M2. Tek katlı,yığma kagir sistemde inşa edildiği, çatısının ahşap kiremit örtülü, takribi 38 yıllık olduğu samanlığın 23 M2. Taban alanlı tek katlı yığma kagir sistemde inşa edildiği, çatısının ahşap, kiremit örtülü, takribi 38 yıllık olduğu bildirilmiştir.)
Kıymeti        :429.752,27 TL 
KDV Oranı        :%18
Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibidir 
1.Satış Günü        :08/02/2019 günü    10:00 - 10:15 arası
2.Satış Günü        :05/03/2019 günü    10:00 - 10:15 arası 
Satış Yeri        :BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bartın İli Merkez İlçe Çeştepe Köyü Tepeyanı Mevkinde Ada No: 178, Parsel No:75 (eski parsel no: 93) te kayıtlı 19.966.86 M2. Alanındaki üzerindeki muhtesatlarla birlikte tarla cinsinden taşınmaz. (Bilirkişi raporuna göre arazinin bir kısmının boş olduğu ve bir kısmının üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali bitkilerinin olduğu bildirilmiştir.)
Kıymeti        :299.502,90 TL
KDV Oranı        :%18
Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibidir 
1.Satış Günü        :08/02/2019 günü    10:30 - 10:45 arası
2.Satış Günü        :05/03/2019 günü    10:30 - 10:45 arası
Satış Yeri        :BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bartın İli Merkez İlçe Çeştepe Köyü Tepeyanı Mevkinde Ada No:178, Parsel No:65 (eski parsel no:35) te kayıtlı 4.856.14 M2. Alanındaki üzerindeki muhtesatlarla birlikte tarla cinsinden taşınmaz. (Bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde çeşitli tür ve yaşlarda meyve ağaçlarının olduğu bildirilmiştir.)
Kıymeti        :122.083,50 TL
KDV Oranı        :%18
Kaydındaki Şerhler     : İrtifak hakkı olduğu, 368.42 M2. Lik kısım üzerinde Maliye Hazinesi lehine daimi irtifak hakkı olduğu, kullanım hakkının Akmercan Batıkar Doğaz Dağıtım Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.ye devredildiği, Daimi irtifak hakkının kullanım hakkının Botaş'a ait, Kullanım hakkının Akmercan Batıkar Doğazgaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketine devredildiği beyanları mevcuttur.
1. Satış Günü        :08/02/2019 günü  11:00 - 11:15 arası 
2.Satış Günü        :05/03/2019 günü  11:00 - 11:15 arası
Satış Yeri             : BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI
4 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bartın İli Merkez İlçe Çeştepe Köyü Tepeyanı Mevkinde Ada No:178, Parsel No:73 (eski parsel no:91) te kayıtlı 4.477.17 M2. Alanındaki üzerindeki muhtesatlarla birlikte tarla cinsinden taşınmaz. (Bilirkişi raporuna göre arazinin boş olduğu ve üzerinde ekonomik değeri olmayan otsu ve dikensi bitkilerin olduğu bildirilmiştir.)
Kıymeti        :67.157,55 TL
KDV Oranı        :%18
Kaydındaki Şerhler     : Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı olduğu, 566 M2. Lik kısmında     Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine daimi irtifak hakkı olduğu beyanı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ ) lehine beyan bulunmaktadır.
1.Satış Günü        :08/02/2019 günü    11:30 -    11:45 arası
2.Satış Günü        :05/03/2019 günü    11:30 -    11:45 arası
Satış Yeri        :BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.        
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatnı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2018
 (İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
                                        BV:2018/409

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam