KOBİ’LERDEN TOPLAM 6 MİLYON 492 BİN 174 TL’LİK YATIRIM

KOSGEB tarafından başlatılan KOBİ Gelişim Destek Programı KOBİGEL sonuçları belli oldu. Bartın’da projesi başarılı bulunan 14 işletmenin 12 aylık proje süresi boyunca yapacağı toplam 6 milyon 492 bin 174 TL’lik yatırım tutarının 3 milyon 895 bin 304,40 TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Yine bu projeyle; Bartın’da 14 firma 1 milyon 129 bin 68 TL’lik personel harcaması gerçekleştirecek ve toplamda 50 kişiye yeni istihdam sağlayacak.

KOBİ’LERDEN TOPLAM 6 MİLYON 492 BİN 174 TL’LİK YATIRIM Güncel

Destek KOSGEB’ten istihdam KOBİ’lerden

KOSGEB tarafından başlatılan KOBİ Gelişim Destek Programı KOBİGEL sonuçları belli oldu. Bartın KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, program sayesinde Bartın’daki 14 işletmeye toplam 3 milyon 895 bin TL’lik destek sağlanacağını söyledi.  Başarılı olan 14 KOBİ’nin temsilcileyile bir araya gelen KOSGEB İl Müdürü Usta, Bartın’ın başarı oranının beklentilerin 3 kat üstünde gerçekleştiğini belirtti.  Proje kapsamında Bartın’da belirlenen sektörler, Bartın’daki başvuru sayıları hakkında detaylı bilgiler veren Usta, programa ilişkin de açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

14 firma destekten faydalanacak

“24 Nisan - 22 Haziran 2018 tarihleri arasında aldığımız KOBİGEL proje başvurusunu 14 firmamız projeleriyle başarıyla tamamladı. Burada bu 14 firma ile ilgili bilgiler vererek sonrasında da daha önceden yaşamış olduğumuz problemlere ilişkin bazı notlar palaşacağız. Biz bu proje başvurularını 24 Nisan ile 22 Haziran arasında online olarak almıştık. Proje Teklif Çağrısı’na İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi’ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri, (5 adet) tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri, tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilmekteydi. Bu kapsamda Bartın’da belirlenen 5 sektör; Giyim Eşyalarının İmalatı, Deri ve ilgili ürünlerin imalatı, Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve Mobilya imalatı oldu.  İlimizden 17 işletme ilgili teklif çağrısı kapsamında proje hazırlayarak başvuruda bulunmuştur. Bu 17 firmanın tamamı 1. aşamayı başarı ile geçmiştir. 17 firmanın 14’ü 2. aşamayı da geçerek destekten faydalanmaya hak kazanmıştır.

6,5 milyonluk yatırım

Bu proje ile; Bartın’da projesi başarılı bulunan 14 işletmenin proje süresi boyunca (12 ay) yapacağı toplam yatırım tutarı 6 milyon 492 bin 174 TL’dir. Toplam yatırım tutarı olan 6 milyon 492 bin 174 TL’nin 3 milyon 895 bin 304,40 TL’si KOSGEB tarafından desteklenecektir. Yine bu projeyle; Bartın’da 14 firma 1 milyon 129 bin 68 TL’lik personel harcaması gerçekleştirecek ve toplamda 50 kişiye yeni istihdam sağlayacaktır. Türkiye genelinde proje başvurusu yapan firma sayısı 4 bin 512 iken projesi başarılı bulunan firma sayısı 2 bin 545 olmuştur. Türkiye genelinde proje başvurusu yapan işletmelerin yüzde 56,40’ının projesi başarılı bulunmuştur.

KOSGEB’ten toplam 3 milyon 895 bin 304,40 TL destek

Bartın’da proje başvurusu yapan işletme sayısı 17 iken projesi başarılı bulunan firma sayısı 14 olmuştur. Bartın’da proje başvurusu yapan işletmelerin yüzde 82’sinin projesi başarılı bulunmuştur. Türkiye genelinde projesi başarılı bulunan firma sayısı 2 bin 545 olup bu firmalara sağlanacak olan KOSGEB desteği tutarı 734 milyon TL’dir. Bartın’daki kobi sayısını Türkiye’deki kobi sayısına oranladığımızda Türkiye genelinde projesi geçen 2 bin 545 işletmenin 5 tanesinin Bartın’dan olması beklenirken ilimizde projesi geçen firma sayısı neredeyse bu sayının 3 katı olarak gerçekleşmiş ve 14 olmuştur.  Yine Bartın’daki kobi sayısını Türkiye’deki kobi sayısına oranladığımızda Türkiye genelinde proje kapsamında firmalara sağlanan destek tutarı olan 734 milyon TL’nin 1 milyon 468 bin TL’sinin Bartın’a düşmesi beklenirken ilimizde projesi geçen firmaların KOSGEB’den alacağı tutar bu tutarın 2 katından fazla gerçekleşmiş ve 3 milyon 895 bin 304,40 TL olmuştur.”

İşte dikkat edilecek hususlar!  

Projenin işleyişine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden KOSGEB İl Müdürü Usta, şunları söyledi:

“Proje süresinin başlangıç tarihi işletmenin taahhütnamesini e-devlet yolu Müdürlüğümüze göndererek taahhütnamenin kayda girdiği tarihtir. Firma proje kapsamında gerçekleştireceği bütün alımlara ilişkin fatura gibi (banka dekontu, personel sigorta girişi vb) işlemleri proje başlangıç tarihinde sonra yapmalıdır. İşletme tarafından izleme takvimine göre proje iş zaman planı ve Kurul tarafından kabul edilen proje giderlerine uygun olarak, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu hazırlanır ve eki belgeler ile birlikte ilgili faaliyet döneminin tamamlanmasını takip eden en geç 2 (iki) ay içinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden sunulur. Proje faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen giderlere ait ödemeye esas belgeler (Fatura, dekont, personel maaşına ilişkin belgeler vb) 3 er aylık ara faaliyet dönemlerinde ara faaliyet raporu ekinde Müdürlüğümüze sunulmalıdır. Projelerin izlenmesinde Proje İş Zaman Planı dikkate alınacağından, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin,  iş zaman planına göre yapılması büyük önem arz etmektedir. Üst üste 2 ara faaliyet raporunda da gerçekleşmeyen faaliyet bulunması durumunda projenin devamına veya sonlandırılmasına karar vermek üzere firmanın ilgili faaliyeti yerine getirmeme gerekçesi ile birlikte durum kurula sunulur. Üst üste 2 ara faaliyet raporunu hiç teslim etmeyen firmanın durumu da projenin devamına veya sonlandırılmasına karar vermek üzere firmanın ara faaliyet raporunu getirmeme gerekçesi ile birlikte kurula sunulur. Proje kapsamında işletmeler tarafından talep edilen ve kurul tarafından uygun görülen, gerçekleştirecekleri giderlerin projede belirtmiş oldukları asgari teknik özellikleri sağlamış olmaları büyük önem arz etmektedir. İşletme Proje başvurusunda talep etmiş ise proje bütçesinin yüzde 30’una kadarki tutarı ön ödeme (avans) olarak alabilmektedir. Ön ödeme talebinde bulunan firma bu talebini 1. ara faaliyet dönemi içerisinde (Proje başlangıç tarihi itibari ile ilk 3 ay içerisinde) teminat mektubu karşılığında talep edebilir. Teminat mektubu tutarı talep edilen ön ödeme tutarının yüzde 20 kadar fazlası olmalıdır.”

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam