(SULH HUKUK MAH.)

(SULH HUKUK MAH.)

(SULH HUKUK MAH.) Resmi İlanlar

İLAN
T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
2018/14 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bartın İli Merkez İlçe Demirciler Mahallesinde Ada No:78. Parsel No.27
de kayıtlı 659.56 M2. Alanındaki üzerindeki muhtesatlarla birlikte bahçeli ahşap ev cinsinden taşınmaz.
(Bilirkişi raporuna göre taşınmazın meskun alanda kaldığı, imar planına göre taşınmazın güneyinden yol geçirileceğinin, takribi 30 M2. Lis kısmın yol alanında kaldığı, kalan kısma %40 taban alanlı ayrık nizam 3 katlı yeni yapı yapılabileceği, yeni yolun komşu parsel üzerinden geçeceğinin, komşu parsele yeni yapı yapılması halinde açılabileceğinin, şehir ticaret merkezine 550 m. Valilik ve Belediye binalarına 1500 m. Mesafede, çevresinde konut amaçlı yapılaşma olduğu, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanıldığı, tapuda kayıtlı binanın yıkılmış olduğunun, taşınmaz üzerinde muhtelif meyve ağaçlarının bulunduğu bildirilmiştir.) 
Kıymeti                :449.750,80 TL
KDV Oranı            :%18
Kaydındaki Şerhler         :Tapu maliki Nuri Ersan Gürkan hissesinde 5 adet icrai haciz şerhi
                 bulunmaktadır.
1.Satış Günü            :28/11 2018 günü 11:00- 11:15    arası
2.Satış Günü             :24/12/2018 günü 11:00-11:15    arası
Satış Yeri            : BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yatırmak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/14 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze  başvurmaları ilan olunur.01/10/2018 
BV:2018/331

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam