BESYO yedek kayıtlarında son gün

BESYO yedek kayıtlarında son gün

BESYO yedek kayıtlarında son gün Spor

BESYO yedek kayıtlarında son gün

 

Bartın Üniversitesi'nde dün başlayan yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları bugün sona erecek. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılacak ve hiçbir hak talep edemeyecek. Açıklanan yedek liste kaydından sonra yine de kontenjan dolmazsa kılavuzun "önemli tarihler" tablosunda belirtilen 2. Yedek listeler açıklanacak ve kalan kontenjanlara adaylar puan sırasına göre sıralanıp kayıt yapılacak. Yüksekokul yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacak. Aday ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt sildirmesi halinde kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti geri ödenmeyecek.  Ancak ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra yedek kayıt döneminde yüksekokulun normal öğretim bölümlerinin birisine yedekten kesin kayıt yaptırırsa dilekçeyle başvurması halinde ikinci öğretim bölümüne kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti geri ödenecek.

Başvuru için gerekli belgeler

Kesin kayıt için gerekli belgeler şöyle: 2018 YKS Sonuç belgesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu. 4- 19 Yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi. 5- 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunacak.)

Sağlık raporu şartı

Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu sayfa 32-40 de açıklanan engel durumları doğrultusunda "Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları "engelli sağlık kurulu raporu" Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya üniversitemizden onaylı suretleri. İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Yüksekokulun internet sayfasında gerekli belgeler ilan edilecek.

Türkçe sınavından başarılı olmalı

Yabancı öğrencilerden istenen belgeler: Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir. Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu yada TÖMER'in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı, Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı, Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Millî Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı, Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı, Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

Sakınca yok ibaresi olacak

 Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (öğrenim ücretleri kılavuzda belirtilmiştir.  Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, (teminat miktarı kılavuzda belirtilmiştir.) Öğrenim ikamet izin belgesi(Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı akademik birime teslim edecektir.) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge. 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunacak.)                              (Haber Merkezi)

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam