Karate Antrenörlüğü kursu Bartın'a alındı

Karate Antrenörlüğü kursu Bartın'a alındı

Karate Antrenörlüğü kursu Bartın'a alındı Spor

Karate Antrenörlüğü kursu Bartın'a alındı

Bartın'da Karate Antrenörlüğü kursu açılıyor. Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sitesinde  açılacak kurs ile ilgili duyuruda bulundu. Spor İl Müdürlüğü yaptığı duyuruda kursa katılacaklara bilgilendirdi. Kursla ilgili internet sitesinde yapılan duyuruda başvuru yapacak antrenörler için şartlarla ilgili bilgiler verildi. 1. ve 2. Kademe Karate Antrenörlüğü Kursu ilimizde açılıyor. 12 - 23 Eylül 2018 tarihleri arasında 1. Kademe, 10 - 25 Eylül 2018 tarihleri arasında 2. Kademe kursları Spor Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla ilimiz merkezinde  yapılacak olup, teorik bölümü Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda, Pratik bölümü Ömertepesi Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacaktır. Katılım şatları ve eğitim programı aşağıda verilmiştir.

Genel bilgilendirme ve duyurular

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Karate1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs iptal edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Halk Bankası'na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; "aslı gibidir" ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

Kursa katılacaklarda aranan şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsızspor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İstenen belgeler

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrikorijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunlarıile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c) E-Devlet Kapısından alınan,"Resmi Kurumlar" için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydıbelgesi.- (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmışEK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu" formunun aslı.Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen "Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur" ibaresininyer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f) E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)1.Dan Belgesine sahip olmak

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Kurs, açılış ve kayıt programı

1) Bartın'da yapılacak olan Karate 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri12 Eylül 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3) İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4) Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim YöneticisiÖmer KAPLAN ile kurumsal e-posta adresi üzerindenomer.kaplan@sgm.gov.triletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Daha önce 1. kademe yardımcı antrenöryetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerdenbütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak omer.kaplan@sgm.gov.tre-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Muafiyet

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar.Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.  Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) "aslı gibidir" şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacak.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam