Adalet çalışanları sorunlarının çözülmesini bekliyor

Türk Büro-Sen Bartın İl Başkanı Serkan Bilgin yeni adli yılın açılması dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Adalet hizmetinin temel taşı olan adalet çalışanlarının unutulduğunu ve adeta yok sayıldığını ifade eden Bilgin, Adalet Bakanlığının yargı sisteminin sorunlarını tamamıyla ele alması ve adalet çalışanları için bir yargı paketi çıkarması gerektiğini söyledi. Bilgin, Bartın’daki adalet çalışanlarının sorunlarını tek tek sıraladı.

Adalet çalışanları sorunlarının çözülmesini bekliyor Güncel

Türk Büro-Sen  Bartın İl Başkanı  Serkan Bilgin yeni adli yılın açılması dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.  Her adli yıl açılışlarında adalet çalışanlarının unutulduğunu ve sorunlarının dile getirilmediğini ifade eden Bilgin, “Her yıl Eylül ayının 1’inde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur adalettir. Ülkemiz 15 Temmuz gecesi hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldı. Kamuda örgütlenen FETÖ terör örgütü yüzünden, yüzlerce şehit verdik. Kamu kurumlarında yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin kaldırılması, ülkemizi 15 Temmuz ihanet sürecine sürükledi. Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcılar ile birlikte adalet hizmetinin temel taşları olan adalet çalışanları, unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar” dedi.
“Bakanlık tüm çalışanlar için düzenlemeler yapmalı”

Adalet Bakanlığının sadece hakim-savcı için değil tüm çalışanlar için iyileştirme ve düzenlemeler yapması gerektiğini kaydeden Bilgin, “Mesai mefhumu gözetmeden, tozlu arşivlerde dosya yığınları arasında, düşük ücretlerle iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan Zabıt Katipleri, Mübaşirler, Yazı İşleri Müdürleri, Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanları ile diğer yardımcı hizmetler sınıfı personeli Adalet Bakanlığınca bugüne dek bir kez bile hatırlanmanın sevincini yaşayamamıştır. Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin sorunlarını tamamıyla ele almalı, sadece hakim-savcı için değil tüm çalışanlar için iyileştirme ve düzenlemeler yapmalıdır. Sürekli belirli bir kesimin taleplerinin karşılanması halinde aksaklıklar giderilemez ve gittikçe büyüyen sorunlar çözümsüz kalmaya mahkum olur” şeklinde konuştu.

“Adalet çalışanları kendileri için yargı paketi çıkarılmasını bekliyor”

Adalet çalışanları, kendileri içinde bir yargı paketi çıkartılmasını beklediğini belirten Serkan Bilgin, “Öncelikli olarak söz verilmiş olan Mübaşirlerin GİH sınıfına geçirilmesi başta olmak üzere, adalet çalışanlarının, Görevde Yükselme, ücret adaletsizliği, sağlığı tehdit eden çalışma ortam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması gibi birçok sorunu çözüm beklemektedir.  Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce adalet çalışanını üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, kendileri içinde bir yargı paketi çıkartılmasını beklemektedir” ifadelerinde bulundu.

İşte Bartın’daki sorunlar!

Serkan Bilgin Bartın’daki adalet çalışanlarının sorunlarını ise şu şekilde sıraladı:

“Yeni adliye binasının bitirilememesi nedeniyle çalışma ortamı yetersiz

 Yeni Adliye Binasının   belirtilen sürede  bitirilememesi  nedeniyle   PVC ile   bölünmüş, gerekli havalandırma tertibatı  dahi olmayan ortamlarda adalet hizmeti  verilmeye devam edilmektedir.  Bu haliyle insan sağlığında telafisi mümkün olmayan zararlar doğurduğu aşikardır. Mahkeme kalemlerinin ve çalışma bürolarında yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir.

Şehit yakınları büro hizmetlerinde çalıştırılmalı

3713 sayılı  Terörle Mücadele Kanununun  ek  1 maddesi kapsamında    merkezi olarak atamaları yapılan   ve  Bartın Adliyesinde  görev yapan  9 personelin olduğu   ve   bu personellerden bir kısmının  ise  adliye temizlik işlerinde çalıştırılmaktadır.  Terörle mücadelede canını  ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının uygun çalışma şartlarında    vazifelerini ifa etmeleri  gerekmektedir.  Bu bağlamda 20/03/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Başbakanlık Makamının  2018/4 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere   öğrenim durumları sebebiyle  mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış   şehit ve gazi yakınlarının  büro hizmetlerinde görevlendirilmeleri  kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiştir. Yine   personel ile yapılan iştişarelerde  hali hazırda   Adliyede  büro işlerinde çalışacak  personel  ile   mahkemelerde mübaşir  eksikliklerinin  de   bulunduğu  ve   ülke genelinde    şehit ve gazi yakınları olarak atamaları yapılan  personelin  kurumlarda büro işlerinde çalıştırıldığı da tarafımızca da   bilinmektedir.  Bartın Adliyesinde  3713 sayılı Yasanın ek 1 maddesi uyarınca  atamaları yapılan  personelin  Başbakanlık Genelgesi  de nazara alınarak    mahkemelerde  yada gerekli  görülen  birimlerde   büro işlerinde çalıştırılması gerekmektedir.

Personelde belli periyotlarda kurum içi rotasyon yapılmalı

Personelden maksimum verimin alınması elzemdir.  Personelin donanımlı  hale getirilmesi devlet personel rejiminin olmazsa  olmaz unsurudur. Bu nedenle Adliye içerisinde belli  periyotlarla  zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin   rotasyona tabi tutulmaları  sağlanmalıdır. 

Adliye oto parkının yetersiz

 Bartın Adliyesi personel  otoparkı nizami kullanımlarda  park için yeter durumdadır,  ancak personel harici  olanların da  bu otoparkı kullanması, personelin   ayrıca oto park ücreti ödemesinin önüne geçilmelidir.

Kafeterya ürün fiyatları güncellenmeli ve çeşitleri arttırılmalı

 Çay ocağında ürün fiyatlarına yapılan artışın personel  bütçesinde ciddi bir gidere neden olduğu  malumunuzdur.  Kafeteryada satılan ürün çeşidinin arttırılması ile birim fiyatlarının memurun alım gücüne kadar yeniden düzenlemesi gerekmektedir.

İcra müdürlüğünün fiziki şartları iyileştirilmeli

 Bartın İcra Müdürlüğünün Adliye binasının yetersizliği nedeniyle  bitişikte bulunan   iş hanında   hizmet  vermeye çalışmaktadır.   Ancak bulunduğu yerin fiziki şartları kötü durumdadır, şöyle ki İcra Müdürlüğünün bulunduğu binada tuvalet ve havalandırmanın olmadığı bilinmektedir.

Ulus / Amasra Adliyesi personel sıkıntı

 Ulus ve Amasra  Adliyelerinde  hali hazırda   çalışan  personelin   gerek dosya sayısı ve  gerek iş yoğunluğu  nazara alındığında    Mahkemeler ve Soruşturma bürosunun iş ve işlemlerine  yetişemediği görülecektir.  Şehit  ve gazi yakınlarının  büro işlerinde çalıştırılmaya başlanması ile personel üzerinde yükün azaltılması sağlanmış olabilecektir. Yukarıda izahı yapılan  değerlendirmelerin,   yeni adli yılda  göz önüne  alınması  umut eder,  Türk Büro-Sen olarak, yeni  adli yılın   ülkemize ve milletimize hayırlı olması, adalet çalışanlarının, hakim ve cumhuriyet savcılarının  sorunların çözüldüğü, çalışanların mutlu olduğu, yargı bağımsızlığının korunduğu, başarılı bir  yıl olmasını diliyoruz.”

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam