Öztekneci’den yapılandırmayla ilgili bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Maliye bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıyla ilgili bilgi verdi.

Öztekneci’den yapılandırmayla ilgili bilgilendirme Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Maliye bakanlığı tarafından  hazırlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıyla ilgili bilgi verdi. Öztekneci tasarıyla vatandaşlara sağlanan kolaylıkları şu şekilde anlattı:

“31 Mart 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin 4/a,4/b,4/c Sigortalıların Sigortalık statüsünden kaynaklanan primleri ve gecikme cezaları ile 60(g)Sigortalıların Genel Sağlık Sigortası primleri ve gecikme cezaları, eksik gün üzerinden hesaplanan sigorta primleri ve gecikme cezaları, İdari para cezaları ve gecikme cezalarına tahsil ve terkin yolu açılmıştır. BAĞ-KUR sigortalılarının  muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarına kanun kapsamında ödeme imkanı verilmiştir. 5510 sayılı kanunun(4/b) BAĞ-KUR kapsamındaki ve ek5 ile ek 6. maddeler kapsamındaki sigortalıların borçlarını yapılandırmaları ve ilk taksitlerini ödemeleri kaydıyla sağlıktan faydalanma imkanı getirilmiştir. Nisan/2018 ayı ve öncesi 5510 sayılı Kanunun 60.md.1.fıkrasınınn 9 bendi kapsamında borcu olan Genel Sağlık Sigortalılarına  bu borçlarını 31 Aralık 2018  tarihine kadar cezasız ve gecikme zamsız ödeme imkanı getirilmiştir.  Kanunun yayım tarihine kadar hiç gelir testine gitmemiş Genel Sağlık Sigortalılarına da 30 Kasım 2018 tarihine  kadar gelir testine gitme imkanı sağlanmıştır.

Borçlara yapılandırma

31 Mart 2018 tarihinden önce tespit edilen fiillere ilişkin idari para cezalarından kesinleşmemiş olanlar ile bu kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilecek olanlara yapılandırma imkânı getirilmiştir. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları ve davalarından vazgeçmeleri gerekmektedir. Kanuna göre yapılandırılacak borçlar peşin ödenebileceği gibi 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödenebileceklerdir. Ayrıca İl Özel İdareleri, Belediyeler, Spor Kulüplerine yönelik farklı taksit seçenekleri düzenlenmiştir. Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi  süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerinden bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen bu tutarların son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için ayrı ayrı 6183 sayılı kanunun 51.maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile ödenmesi halinde yapılandırılması bozulmayacaktır.

Bayramlara emeklilere bin TL ikramiye

Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenlerin ödemeleri gereken Sosyal Güvenlik prim borçlarından vazgeçilecektir. İş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacaklar ile emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarının yapılandırılması kapsama alınmıştır. Emeklilerimize 1000’er TL hak sahiplerine payları oranlarında yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır.193 sayılı gelir vergisi Kanunun mükerrer 20.maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istinasından faydalanmak suretiyle vergi teşvikinden faydalanan mükelleflerinden, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanların 1 yıl süreyle aylık prime esas kazançları günlük prime esas kazanç altı sınırının 30 katını geçmemek üzere hazinece karşılanacaktır.”

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam