Denizlerde genel av yasağı başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, 15 Nisan tarihi itibariyle 31 Ağustos 2018 tarihine denizlerde genel av yasağının başladığını duyurdu. Bu tarihler arasında denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapılamayacak.

Denizlerde genel av yasağı başladı Güncel

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, 15 Nisan tarihi itibariyle 31 Ağustos 2018 tarihine denizlerde genel av yasağının başladığını duyurdu. Bu tarihler arasında denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapılamayacağını ifade eden Bayram, “Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak,  denizlerimizde su ürünlerinin korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Denizlerimizde, 2017-2018 avlanma sezonu 1 Eylül 2017 tarihinde başlamış ve (Akdeniz hariç diğer denizlerimizde) 15 Nisan 2018 tarihinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Ancak avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren, isteyen balıkçılarımız 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartıyla, boyu 12 metreden küçük olan gemilerle uzatma ağları kullanarak yasak dönem boyunca su ürünleri avcılığı yapabileceklerdir” dedi.

Yasağa uymayanlara ceza!

Av yasağı süresince her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulmasının da kanunen yasak olduğunu kaydeden Bayram şöyle devam etti:

“Av yasağı süresince, istihsali yasaklanan su ürünlerinin, her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatta kullanılması ve yine avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması kanunen yasaklanmıştır. Müdürlüğümüzce, ilimizde av sezonunun başlamasından itibaren geçen sürede, 4/1 Tebliğ ile getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerine el koyma cezası,  yasa dışı avlanılan ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler, denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir.

“Özen gösterilmeli”

İlimiz genelinde, 2017-2018 avlanma sezonunda avcılığı yapılan pelajik türlerden hamsi, palamut, lüfer, istavrit, tirsi ve demarsal türlerden mezgit, barbunya, tekir ve kalkan gibi türlerin önceki yıllara göre avcılık yoluyla üretim miktarlarında, hızlı bir düşüş olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bu bulgular, bu türlerin avcılığı ile ilgili yapılan düzenlemelerin ne kadar hassas ve gerekli olduğunu ve ne kadar özen gösterilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

“Temel bir zorunluluk”

Balıkçılıkla iştigal eden tüm paydaşlarca, belirtilen yasaklama ve sınırlamalara uymanın geleceğimize yapılan en iyi yatırım olduğu bilinmeli, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi anlamına geldiği, İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerektiği bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki su ürünleri avcılığında temel amaç günü kurtarmak değil geleceğe yatırım yapmak olmalıdır. Başta geçimini su ürünleri avcılığıyla sağlayan kitlenin, geçimini sağladıkları kaynakları birlikte koruyarak, gelecekte de yararlanmak üzere avcılık ile ilgili yapılan düzenlemelere gereken önemi ve özeni göstermesi mutlak bir gereksinimdir. Ayrıca bu hususun, ülkemiz menfaatleri ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin temini bakımından da bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

“Su ürünleri kaynaklarımızın korunması dileğiyle…”

Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması bakımından su ürünleri avcılığı ile ilgili yükümlülük, sınırlama ve yasaklar ile ilgili düzenlemelere uymak ve su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak yarın da kullanabilmek ve geleceğe de bırakabilmek sorumluluğu ve bilinci içerisinde olmak dileğiyle…”  

 

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam