(SULH HUKUK MAH.)

ihale ilanı

(SULH HUKUK MAH.)

 

 İLAN 
T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
 2018/5 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bartın îli Merkez İlçe Balamba Mahallesi Köyiçi Mevkinde Ada No: 1350
Parsel No: 13 te kayıtlı 2.661.53 M2. alanındaki bahçeli ev cinsinden taşınmaz.
(Bilirkişi raporuna göre taşınmaz çevresinde 2-4 katlı konut amaçlı yapılaşma olduğu, şehir ticaretmerkezine 2000 m. Bartın-Safranbolu karayoluna 150 m. mesafede olduğu, zeminin düz, zemin cinsinin killi toprak olduğu, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanıldığı, imar planına göre yol ve yeşil alan terkleri yapıldıktan sonra geri kalan takribi 760 M2. kısmı %40, takribi 900 M2. kısmı %25 taban alanlı 4 er kat konut amaçlı yapılaşmaya elverişli olduğu, taşınmaz üzerindeki evin yığma yarı kagir sistemde inşa edildiği, 2 katlı olduğu, 84.57 M2. taban alanlı, alt katın müştemilat, üst konut kullanımlı, üst kata içeriden merdivenle çıkıldığı, çatısı ahşap olup üzeri kiremit örtülü olduğu, taşınmaz üzerindeki kuyunun bahçede 70 cm. çapında, 10 m. derinlikte, taş örme olduğu, elektrik motorlu tulumbasının bulunduğu, taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu    bildirilmiştir.)
Kıymeti:522.239,13 TL
KDV Oranı:%18
Kaydındaki Şerhler :Kaydındaki gibi
1.Satış Günü:11/05/2018 günü    10:00-    10:15 arası
2.Satış Günü:08/06/2018 günü    10:00 -    10:15 arası
Satış Yeri:BARTIN ADLİYESİ GİRİŞ KATTA BULUNAN MÜZAYEDE ODASI
Satış şartlan:
    1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka    teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı    isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,KDV,    1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti  ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.22/03/2018
                                                      BV:2018/108

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam