ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPAN ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Desteklemeler için son tarih 30 Mart

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPAN ÇİFTÇİLER DİKKAT! Güncel

 

Muhammet Civan

Bartın’da organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler dikkat. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destelemelerinden faydalanmak için son tarih 30 Mart. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organik tarım ve iyi tarım uygulamaları  desteği almak isteyen çiftçilerin belgelerini 30 Mart’a kadar teslim etmesi gerektiğini duyurdu.

Bartın’da organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler dikkat. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destelemelerinden faydalanmak için son tarih 30 Mart. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organik tarım ve iyi tarım uygulamaları  desteği almak isteyen çiftçilerin belgelerini 30 Mart’a kadar teslim etmesi gerektiğini duyurdu. Organik tarım desteklemeleri başvurularının kabulüyle ilgili Müdürlükten şu bilgileri verdi:

“Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3'te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4'te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4'te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Belde teslim tarihinden sonra müracaatta bulunulamayacak

EK-4'te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez. Çiftçiler, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz. OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS'te ve ÇKS'de 2017 üretim yılında kayıtlı, 2017 yılı hasadını gerçekleştirmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

Ödeme 2017 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılacak

OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapılan OTBİS'te 2017 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, OTBİS'te ve ÇKS'de 2017 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır. OTD ödemesi, 2017 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS'te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş Süreci-2, Geçiş Süreci-3 ve Organik Statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır. OTD ödemesi, 2017 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden fazla üretimlerde toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesaplanır. OTBİS'te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran çiftçiye aittir.”

İyi tarım uygulamaları   destekleri içinde son tarih 30 Mart

İyi tarım uygulamaları  destekleri için de en son 30 Mart’ta belgelerin teslim edileceğini kaydeden Müdürlük, destekleme başvurularının kabulüyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3'te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4'te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4'te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. EK-4'te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez. Çiftçiler, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

Kimler desteklemeden yararlanabilecek

 İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında iyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2017 üretim yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar Örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS'de kayıtlı olanlar, İTUD ödemesinden yararlandırılır. Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS'de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

Sadece bir üretim için ödeme yapılacak

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır. Meyve, sebze, çeltik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretiminde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6'da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifikası EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Örtüaltı üretiminde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 2017 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6'da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifika ekini ve EK-7'de yer alan örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesini, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Başvuruda teslim edilecek belgeler

Başvuru Dilekçesi (Ek-3), Destekleme Talep Formu (Ek-4), Döner Sermaye Makbuzu, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası (2017 yılında verilmiş olacak), İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Eki (Ek-6), Örtü altı alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına ait Kayıt Sistemi Belgesi (Ek-7)”

Bartın’da 134 dekar alanda projeli organik tarım yapılıyorv  

Bartın’da bin 300 dekar alanda fındık, 43 dekar alanda böğürtlen, 10 dekar alanda ahududu, 58 dekar alanda kivi, 21 dekar alanda kızılcık, 2 dekar alanda da safran olmak üzere bin 434 dekar alanda organik tarım yapılıyor. Ayrıca 38 köyde 75 üreticide toplam 134 dekar alanda projeli organik tarım yapılıyor.

Organik Tarım Eğitimleri…

Organik böğürtlen ve organik kivi bahçelerinin gösterilmesi amacıyla 20174 yılında yine Bartın’da 34 çiftçinin katılımıyla 2 adet tarla günü gerçekleştirildi. 8 köyde gerçekleştirilen 8 çiftçi toplantısı ile toplam 133 üreticiye eğitim verildi. 7 köyde düzenlenen 7 metod demonstrasyonuyla 67 üreticiye bahçe tesisi, budama ve telli terbiye sistemi gösterilmesi konularında eğitim verildi. İyi Tarım Uygulamalarına 1 üreticide 193,35 dekar alanda uygulamaya devam ediyor. 2015 yılında 1,5 da alanda yapılmış olan safran projesi üretimi devam ediyor. 2017 yılında 2,2 dekar alan arazide 3 üretici ile salep dikimi gerçekleştirilirken toplamda 3,7 dekar alanda salep üretimi devam ediyor.

 

 

 

 

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam