TUNÇ 31.TÜKETİCİ ZİRVESİNDE KONUŞTU:

“Tüketicinin alım gücü 3 kat arttı”

TUNÇ 31.TÜKETİCİ ZİRVESİNDE KONUŞTU: Güncel

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, LOB’İN Turkey tarafından Çırağan Sarayında düzenlenen 31.Tüketici Zirvesine katılarak, burada yaptığı konuşmada, 16 yılda Türkiye’de tüketicinin alım gücünün 3 kat arttığını, mevzuatın yenilenmesi ve uygulamalarla tüketici haklarını güçlendirdiklerini söyledi.

İstanbul Çırağan Sarayında geniş bir katılımla gerçekleştirilen 31.Tüketici zirvesini Lob’in Turkey yönetim kurulu başkanı Fahri Ustaoğlu’nun açış konuşması ile başladı. 31 yıldan bu yana gerçekleştirdikleri tüketici zirvelerinin ülkemizde tüketici haklarının gelişmesinde önemli katkı sağladığını belirten Ustaoğlu, bu yıl ki temanın “kişisel bilgi ve yapay zeka” olduğunu, bu konuda gerek uzmanların gerekse zirveye katılan firma yetkililerinin önemli sunumları olacağını söyledi. Ustaoğlu, zirveye katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Yılmaz Tunç ta zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, her canlının hayatiyet kazandığı andan itibaren tüketim faaliyeti gerçekleştirmek zorunda olduğunu, insanların yeme-içme, giyinme, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet tükettiklerini, bunu yaparken de belli haklara sahip olduklarını, bu haklara “tüketici hakları” dendiğini söyledi. Tüketici haklarının insanlık tarihi ile başladığını belirten Milletvekili Tunç, İslam dinin tüketici haklarına çok büyük önem verdiğini, Peygamber efendimiz “Aldatan bizden değildir” hadisi şerifi ile bunu en veciz bir şekilde vurguladığını, İslamın kul hakkına önem verdiğini, bağışlanamayacak iki günahtan birinin şirk koşma, diğerinin ise “kul hakkı” olduğunu söyledi.

“Tüketici hakları medeniyetimizde çok eskilere dayanıyor”

Tüketici haklarını güvenceye alan düzenlemelerin ve mekanizmaların Batıda 1700-1800’lü yıllara dayandığını belirten Milletvekili Tunç, bizim medeniyetimiz de ise çok daha eskilere dayandığını, Selçuklu ve Osmanlıda Ahilik teşkilatı ve loncaların kurulmasının sebebinin tüketicinin korunması olduğunu, esnaf ve üreticinin belli kurallara uyarak, o kurallar çerçevesinde mal ve hizmet üretmesi ve müşteri memnuniyetini esas alması gerektiği hususu yüzyıllar öncesinden ecdadımız tarafından uygulandığını kaydetti.

“Dünyanın ilk standartlar kanunu Osmanlı döneminde hazırlandı”

Osmanlı’da II.Bayezid döneminde dünyanın ilk standartlar kanunun hazırlandığını ve uygulandığını belirten Milletvekili Tunç, 100’den fazla madde ile Bursa, İzmir ve Edirne Belediye kanunnameleri ile ilk tüketiciyi koruma nizamnamesi, ilk çevre nizamnamesi, ilk gıda nizamnamesinin çıkarılarak üreticilerin ve meslek sahiplerinin bu gün İSO9001 gibi uyması gereken standartların belirlendiğini söyledi. Osmanlının son döneminde Mecelle’de ayıplı mal ile hükümlerin yer aldığını, 1936 yılında standardizasyon dairesinin kurulduğunu, 1954 yılında TSE’nin kurulduğunu, 1985’de de TSE’nin bu günkü yapısının kanunla yeniden düzenlendiğini söyledi. Anayasa’nın 172.maddesinde “Devlet tüketicileri koruyucu tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmü gereğince tüketicinin korunmasının devlete yüklenen önemli bir görev olduğunu belirten Milletvekili Tunç, BM Tüketici haklarını bildirgesini 1985 yılında imzalayan ülkemiz 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanunla tüketici mahkemelerine, tüketici hakem heyetlerine, reklam kuruluna ve tüketici konseyi gibi önemli kurumlara kavuştuğunu söyledi.

Son 3 yılda 10 milyondan fazla tüketici başvurdu

Tüketicilerin yeni ve gelişen ihtiyaçları nedeniyle 2003 yılında 4822 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun çıkarıldığını belirten Milletvekili Tunç, AB mevzuatına uyum ve ticaretin gelişmesi ve çeşitlenmesi, internet ve bilişim alanındaki gelişmelerin ticareti de etkilemesi nedeniyle tüketici beklentilerine ve yeni ihtiyaçlara uyumun sağlandığını söyledi.  Konuşmasında, tüketici hakları ile ilgili bilincin ülkemizde giderek arttığını belirttiği konuşmasında bu konunun ülkemizin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilgili olduğunu, Avrupa ülkelerindeki tüketici hakları ile ilgili mevzuat ve mekanizmalar ne ise Türkiye’nin bunlardan daha ileri olduğunu, il ve ilçelerimizde 1000’den fazla Tüketici Hakem Heyetinin son 3 yılda 10 milyondan fazla tüketici başvurusunu değerlendirdiğini bu konudaki hak arama yollarının sonuna kadar açık ve etkili olduğunu söyledi.

“Tüketicinin alım gücü varsa, tüketim artar”

“Tüketicinin alım gücü varsa, tüketim artar” diyen Milletvekili Tunç,  son 15 yılda kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükselttiklerini, bu sayede Türkiye’de daha eğitimli, daha sağlıklı beslenen, daha iyi giyinen, daha kaliteli konutta yaşayan, daha kaliteli arabaya binen, daha kaliteli bilgisayarı, telefonu, evinde cihazları bulunan, daha kaliteli yerlerde yaşayan, daha kaliteli yollarda seyahat eden, bireysel hak ve özgürlükleri daha çok genişleyen bireylere, tüketicilere kavuştuklarını söyledi. Tüm bunların doğal sonucu olarak doğumda beklenen yaşam süresinin 2002 yılında 70 iken 78’e yükseldiğini, bundan daha değerli bir şeyin olamayacağını söyledi.

“Tüketici hakkı=kalite

Tüketicinin alım gücünün artmasının, üretimin artması demek olduğunu belirten Milletvekili Tunç, tüketici üretilen maldan memnun oldukça, üretilen ürünün de kalitesinin arttığını, bir ürünün kalitesi müşterinin memnuniyet derecesi ile belirlendiğini söyledi.  “Tüketicinin korunmasının, aslında üreticinin korunması anlamına geldiğini belirten Milletvekili Tunç, tüketici hakkını aradıkça, üretici de malındaki kusuru gidermek için çalışmak zorunda olduğunu, AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek kusursuz mal üretme yollarını aradığını, bunun  sonucunda da kalitenin ortaya çıktığını bu nedenle “Tüketici hakkı=kalite” denilmesinin doğru olacağını söyledi.

“Teşekkür ediyorum”

Lob’in Turkey’in Tüketici haklarının korunması ve kalite anlayışının gelişmesinde 31 yıldır önemli katkıları olduğunu belirten Milletvekili Tunç, “Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda düzenlediği zirveler ve sempozyumlarla güzel ve faydalı organizasyonları imza attıklarını, bu organizasyonları başarı ile sürdüren emek sarf eden ve katılımları ile zenginleştiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.    Açılış konuşmalarının ardından, zirveye katılan akademisyenler, STK temsilcileri ve önemli markaların temsilcileri tecrübelerini paylaştılar, Zirve sonunda da çeşitli alanlarda tüketici ödülüne layık görülen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.    

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam