Bartın’da 2017’de 37 müteahhitlik belgesi verildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Bartın’da 2017 yılında gerçek ve tüzel kişilere 15 adet geçici müteahhitlik, 37 adet müteahhitlik belgesi düzenlendiğini söyledi.

Bartın’da 2017’de 37 müteahhitlik belgesi verildi Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, müteahhitlik yetki belgesiyle ilgili açıklamada bulundu. 2017 yılında ülke genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 900 firmanın yetki belge numarası iptal edildiğini söyleyen Özcan, “Bakanlığımız Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile yap-sat yapı müteahhitlere yetki belgesi numarası verilmesi,  kayıtlarının tutulması,  mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara, yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ve yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenliyor. Söz konusu yönetmelikle 3194 sayılı İmar Kanununa tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin “Yetki Belgesi Numarası” alması zorunluluğunu getiriyor. Yetki belgesi numarası uygulamasına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlayan Bakanlık 31.12.2017 tarihine kadar 410 bin müteahhide yetki belgesi numarası verdi. Bakanlığımız ayrıca yetki belgesi verdiği müteahhitleri de denetlemeye devam ediyor. Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi hâlinde beş yıl; ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi hâlinde on yıl süreyle yetki belgesi numaraları iptal ediliyor. Denetlemeler sonucu Bakanlığımızca 31 aralık 2017 tarihi itibarıyla 900 firmanın yetki belge numarası iptal edildi” dedi.

37 müteahhitlik belgesi verildi

Bartın’da 2017 yılında gerçek ve tüzel kişilere 15 adet geçici müteahhitlik, 37 adet müteahhitlik belgesi düzenlendiğini dile getiren Özcan şöyle devam etti:

“Ayrıca Bakanlığımız, geliştirdiği yazılımla vatandaşlara, “E-Hizmetler” üzerinden sözleşme yapmak istedikleri “yap-sat müteahhitlerinin” yetki belge numarası ile yasaklılık durumlarının bulunup bulunmadığı bilgisine ulaşım imkanı veriyor. Yapı müteahhitlerinin kayıt, izleme ve belge iptal işlemleri Yapı Müteahhitleri Bilişim Sisteminde (YAMBİS) uygulaması ile yapılıyor. Bakanlığımızca 2886 sayılı İhale Kanunu kapsamındaki bitmeyen işlerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan işlerde,  kat karşılığı yapılan belediye ihalelerinde ve özel yapı kooperatiflerinin işlerinde geçerli olmak üzere “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” ne göre 6 grupta; “Müteahhitlik Karnesi” veriliyor.   Bu kapsamda Bakanlığımız,  kuruluşundan 04.07.2011’den 31.12.2017 tarihine kadar, 562 gerçek ve tüzel kişilere “Müteahhitlik Karnesi” düzenledi. 25.09.2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği’’ne göre ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere;  yapı tesis, bakım, onarım işleri, sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işleri, işletme, yönetim, bakım ve idame işleri, proje mühendislik, müşavirlik işleri olmak üzere, dört grupta “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi” veriliyor.

Yine Bakanlığımızca, 04.07.201’den 31.12.2017 tarihine kadar, 337 gerçek ve tüzel kişilere Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi düzenledi. Taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara yurtdışında üstlenmiş oldukları taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi veriyor. Bakanlığımızca, kuruluşundan 04.07.2011’den 31.12.2017 tarihine kadar, 480 gerçek ve tüzel kişilere Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi düzenledi. İlimizde ise Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılı içerisinde gerçek ve tüzel kişilere 15 adet geçici müteahhitlik, 37 adet müteahhitlik belgesi düzenlendi.”

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam