Listeler teker teker açıklanıyor

Taşeron işçilerinin kadro başvuru değerlendirmelerinin 20 Şubat’ta sona ermesiyle birlikte Bartın’daki birçok kurum da listeleri tek tek açıklamaya başladı. Listelere itiraz süresi ise dün itibariyle başlarken kesin liste açıklamalarının ardından taşeron kadro sınavı ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Listeler teker teker açıklanıyor Güncel

Nurdan Eroğlu

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan süreç devam ediyor. İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren başvurularının ardından işlemeye başlayan “Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı” aşaması için tavsiye edilen 40 günlük süre bugün sona eriyor. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor. Başvuruların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı” için tavsiye edilen 40 günlük süre sona ererken, yüz binlerce taşeron işçi tespit komisyonlarının ilan edeceği listeleri beklemeye başladı.

Kurumlar açıklamaya başladı

Bartın Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumları, Bakanlığın tavsiye ettiği süre dolmadan hak sahibi listeleri açıklarken, birçok kamu kurumu, başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı. Tavsiye niteliğindeki süreyi dikkate alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, bünyelerindeki taşeron işçilerin kadro başvurusunun kabul edilip edilmediğini gün içerisinde listeler halinde açıklaması bekleniyor. Taşeron işçiler, kadro başvurusunun kabul edilip edilmediğini bu listelerden öğrenebilecek. Diğer taraftan, bazı nedenlerle tavsiye edilen 40 günlük sürede çalışmalarını tamamlayamayan kurumların da listelerini açıklaması bekleniyor.

Hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek

Tespit komisyonunun açıkladığı listelere işçiler itiraz edebilecek. İlana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az 3 kişiden oluşacak, 2 yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ise ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.

Belediyede 30 başvuru reddedildi

Açıklanan listelere göre; Bartın Belediyesi için 349 kişinin başvurusu kabul edilirken 30 başvuru reddedildi, İl Sağlık Müdürlüğü için ise 421 kişinin başvurusu kabul edilirken 134 başvuru reddedildi, İl Emniyet Müdürlüğü için ise 6 başvuru kabul edilirken 2’si reddedildi. Bartın Belediyesi’ne bağlı taşeron işçilerin işçi statüsüne geçişine ait liste Belediye’nin resmi internet sitesinden yayınlanırken “İşçi statüsüne geçiş amacıyla Belediyemize yapılan 379 başvuru, 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23 ve Geçici 24’üncü maddelerin uygulanmasına dair Usül ve Esaslar doğrultusunda incelenmiş olup kabul edilen ve kabul edilmeyen başvurulara ait liste ekte yer almaktadır. Başvurusu kabul edilmeyenler 3 gün içerisinde Valilik Makamı bünyesinde teşkil edilen İtiraz Komisyonuna, gerekçesini de belirtmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.” denildi.

Süre 23 Şubat’ta sona erecek

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’nün Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Kadroya Geçiş Duyurusu’nda “Sürekli İşçi Kadrolarına Yönelik Başvuru Sonuçları Yayımlandı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24’üncü maddeleri uyarınca 02.01.2018 ile 11.01.2018 tarihleri arasında yapılan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru işlemleri İlgili komisyonumuzca değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Başvurulara yönelik itiraz süresi 21.02.2018 tarihinde başlayacak ve 23.02.2018 tarihinde sona erecektir. İtirazlar, Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak yapılacaktır.” denildi.

Tespit Komisyonunca verilen kararlar kesin

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’nce Alt İşveren İşçilerin 696 sayılı KHK kapsamında Kadroya Geçişleriyle ilgili olarak yapılan duyuruda ise “Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüze müracaatta bulunan (8) kişinin başvuru evrakı Bartın Valilik Makamının 17/01/2018 tarih ve 18032684.56667.(31401)- 60 sayılı onayı ile oluşturulan Tespit Komisyonunca; 696 sayılı KHK, 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çalışma ve Sos.Güv.Bakanlığı) Tebliğ, Emniyet Genel Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 37373650-955-(31401) Genelge No:39 ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/01/2018 tarih ve 37373650-955-(31401) EGM Genelge No:2018/02 hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çaışma ve Sos.Güv.Bakanlığı) Tebliğin; 10.Maddesi ‘(1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz. (2) İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.’ 11.Maddesi ‘(1) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. (2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.’ 12.Maddesi ‘(1) İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir.’ şeklindedir. Yazılı mevzuat hükümlerine göre, Tespit komisyonunca yapılan çalışma sonucunda sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar derhal incelemeyi yapan Tespit Komisyonuna intikal ettirilecek ve Tespit Komisyonu da 5 gün içerisinde incelemesini yaparak sonucu karara bağlayıp sonucu ilgilisine tebliğ edecektir. İtiraz üzerine Tespit Komisyonunca verilen kararlar kesindir.” denildi.

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam