Yalçınkaya’dan Kozcağız için kanun teklifi

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, uzun yıllardır ilçe olmak isteyen Kozcağız Beldesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifinde bulundu. Teklifte gerekçeleri sıralayan Yalçınkaya, “Kozcağız’ın ilçe olması büyük önem taşımaktadır. Beldenin ilçe olması ile birlikte, resmi kurumlarla ilgili olarak günlük işlemler için il merkezine gitme zorunluluğundan doğan ekonomik ve zaman kaybı ortadan kalkacak, Bartın il merkezinde bulunan resmi kurumlardaki iş yoğunluğu azalacak, Kozcağız’ın ekonomik ve sosyal gücü artacaktır” dedi.

Yalçınkaya’dan Kozcağız için kanun teklifi Güncel

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, uzun yıllardır ilçe olmak isteyen Kozcağız Beldesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifinde bulundu.  Yalçınkaya kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 126’ncı maddesindeki hükme göre; Türkiye’nin, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılmış olduğunu söyledi. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nda da paralel düzenlemeler mevcut olduğuna, il ve ilçelerin kanunla kurulacağının hükme bağlandığına değinen Yalçınkaya, kanun teklifinin gerekçesini şu şekilde izah etti:

 “Kanun teklifimizle ilçe olması talep edilen Bartın Merkez ilçeye bağlı Kozcağız beldesi, batıda Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, güneyde Zonguldak ili, kuzeyde Bartın ili, doğuda ise Ulus ilçesine bağlı ve Bartın Kumluca beldesi ile sınır komşusudur. Kozcağız, 232 kilometrekare yüzölçümüne sahip olup, 5 mahalle ve 40 köyü içerisine almaktadır. 31 Aralık 2016 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Kozcağız’ın kır ve kent nüfus toplamı 28 bin 35 kişidir.

“5 mahalleye ve 40 köye hizmet verilmeye çalışılmakta”

Beldenin ekonomisi, tarımsal faaliyetlere ve ticarete dayalıdır. Çevrede bulunan tekstil fabrikaları ve saya atölyeleri halkın önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Beldemizde merkezde bulunan 5 mahalledeki nüfusun yanında, 40 köye hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Verilen hizmetler arasında ticaret, pazarcılık, insan ve hayvan sağlığı hizmetleri, ilköğretim ve lise eğitimi, bankacılık ve finans hizmetleri, tarımsal kredilendirme, yeme-içme, konaklama dinlenme, eğlence, şehirlerarası yolcu taşımacılığı, nakliyecilik, sportif etkinlikler, sağlık, asayiş ve güvenlik, sanayi işletmeleri, kültür sanat etkinlikleri, posta ve telekomünikasyon hizmetleri öne çıkmaktadır.

İşte Kozcağız’daki resmi kurumlar!

Kozcağız’da 17 derslikli ve 284 öğrencili Kozcağız Ortaokulu; Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman alanları ile İmam Hatip Lisesi ve Genel Lise programları bulunan 35 derslikli ve 520 öğrenci kapasiteli Çok Programlı Anadolu Lisesi, 12 derslikli ve 266 öğrenci kapasiteli Kozcağız İlkokulu ile 14 derslikli 385 öğrenci kapasiteli İmam Hatip Ortaokulu bulunmaktadır. Haftanın 7 günü hizmet veren Kozcağız Aile Sağlığı Merkezi’nde; 8 Hekim,7 Ebe, 4 Hemşire ile çevre köyler ile birlikte vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir.  Resmi devlet kurumları olarak; Jandarma Karakol Komutanlığı, Türk Telekom İşletme Şefliği, PTT Merkez Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, Tarım Kredi Kooperatifi, Enerjisa BEDAŞ Elektik Şefliği bulunmaktadır.

“Kozcağız’ın ekonomik ve sosyal gücü artacak”

Bu bilgiler ışığında bakıldığında, Kozcağız’ın ilçe olması büyük önem taşımaktadır. Beldede verilmekte olan hizmetler yönüyle Merkezi İdare’nin Kozcağız Belediyesi sınırları içerisinde kurumlarını oluşturulması, artık kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Beldenin ilçe olması ile birlikte, resmi kurumlarla ilgili olarak günlük işlemler için il merkezine gitme zorunluluğundan doğan ekonomik ve zaman kaybı ortadan kalkacak, Bartın il merkezinde bulunan resmi kurumlardaki iş yoğunluğu azalacak, Kozcağız’ın ekonomik ve sosyal gücü artacaktır. Netice olarak, Kozcağız’ın ekonomik, sosyal, coğrafi ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre ilçe olmasında büyük yarar bulunmaktadır. Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır.”

İşte teklifin dayandığı maddeler ve gerekçeleri!

Rıza Yalçınkaya, kanun teklifinde ayrıca teklifin dayandığı maddeleri ve madde gerekçelerini şu şekilde açıkladı:

“Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1- Ekli listede isimleri belirtilen mahalle ve köyleri kapsamak ve merkezi Kozcağız Beldesi olmak üzere Bartın ilinde Kozcağız adıyla bir ilçe kurulmuştur.

Madde 2- Bu Kanunla kurulan ilçede merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu kanunla kurulan ilçede ilçe idare kurulu teşekkül edilinceye kadar, işlemler, Kozcağız beldesinin eskiden bağlı olduğu il ve ilçenin idare kurulları yetkilidir.

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde Gerekçeleri

MADDE 1- Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında yarar bulunan Kozcağız Beldesi’nin ilçe olması öngörülmekte ve bu ilçeye bağlanacak mahalle ve köyler ekli listede gösterilmektedir.

MADDE 2- Kozcağız ilçesinin ihtiyacı olan kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilendirilmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- Yeni kurulan ilçenin İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içerisinde mevcut idari yapının devamı öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.”

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam