Bartın Üniversitesine 19 Yüksek Lisans öğrencisi alınacak

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Yabancılara Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalında 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 15, Tarih Ana Bilim Dalında ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 14 Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacak.

Bartın Üniversitesine 19 Yüksek Lisans öğrencisi alınacak Güncel

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Yabancılara Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalında 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 15, Tarih Ana Bilim Dalında ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 14  Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacak. Adayların 8-15 Ocak 2018 tarihleri arasında http://ubys.bartin.edu.tr/ web adresinden “Menü, Başvuru İşlemleri Ve Enstitü Başvurusu” kısmına tıklayarak online başvuru formunu doldurmaları ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği Dilim Bilim veya Yabancı Dil Eğitimi mezunu olması gerekiyor. Tarı Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin ise Tarih Bölümü mezunu olmaları şart.

Başvuru koşulları ne?

Bartın Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle

“A- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları): 

1-Lisans Diplomasına sahip olmak

2-Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olması

 3-ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması, [ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.]

4-Varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak

5- Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

B- Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları (Yabancı Uyruklular):

1- Lisans Diplomasına sahip olmak.

2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmaz.

3-Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4-Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

5- Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

C- Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü (T.C. Vatandaşları ve Yabancı Uyruklular):

 1. Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Kabulde Başarı Notu (T.C. Vatandaşları için); ALES standart puanının yüzde 50'si, lisans genel not ortalamasının yüzde 20'si, bilim sınav puanının yüzde 20'si ve varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 15’i, mülakat notunun yüzde 5’i alınır.(Yabancı dil puanı olmayanların yüzde 10'u sıfır (0) kabul edilir). Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.
 2.  Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Kabulde Başarı Notu (Yabancı uyruklular için); Lisans genel not ortalamasının yüzde 40’ı, bilim sınav puanının yüzde 40’ı ve varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 20’si alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 30’u, mülakat notunun yüzde 10’u dikkate alınır. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.
 3. Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınav notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES puanı fazla olana öncelik verilir.

Ç- Bilim Sınavı:

Adayların bilim sınavına girmesi zorunludur. Bilim sınavları aşağıda belirtilen gün, yer ve saatlerde yapılacaktır. Adayların online başvuruları Enstitü tarafından onaylandıktan sonra sistemden alacakları sınava giriş belgesi ve ayrıca özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) ile sınava girmeleri gerekmektedir. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı için bilim sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba Günü saat 10.00’da Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi Mehmet Akif Dersliği AMF 10’da yapılacak. Tarih Ana Bilim Dalı için bilim sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba Günü saat 10.00’da Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi Mehmet Akif Dersliği AMF 111’de yapılacak.

F- Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),
 2. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans Diploması, aslı ve fotokopisi (E-Devlet Sistemi üzerinden alınan belgeler kabul edilmemektedir.),
 3.  Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi,
 4. ALES Sonuç Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.)
 5.  YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların sonuç belgesi (Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile dikkate alınır.),
 6. YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge (Yabancı uyruklular için),
 7.  Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği,
 8.  2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş), i) Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı).

NOT :

1-) Adayların bilim sınavına girmesi zorunludur.

2-) Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

 3-) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

4-) Belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecek olup, adayların kesin kaydı yapılmayacaktır.

5-) Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.

6-) Tezli Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin bilim sınavı sonucu 19 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecektir.

7-) Kayıt hakkı kazanan asıl öğrencilerin, 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında; yedek öğrencilerin, 29-30 Ocak 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

8-) Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilen telefonlar aranabilir:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü (0 378) 501 1000-2300

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Sekreteri (0 378) 501 1000- 1288-2304

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci İşleri Bürosu (0 378)) 501 1000- 2305-2306-1289

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (0 378) 223 54 32

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Sekreteri (0 378) 223 54 34 Fax: (0 378) 223 54 33

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenci İşleri Bürosu (0 378) 223 54 30 - 54 36”

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam