BARTIN BAROSUNDAN KASIM ADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

“Yasal düzenlemeler yeterli değil”

BARTIN BAROSUNDAN KASIM ADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ AÇIKLAMA Güncel

 

Haber merkezi

Bartın Barosu, 25 Kasım Adına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye'deki barolar ile eş zamanlı basın açıklaması yaptı.  Bartın Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Kübra Alp, ülkemizde kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını, yasal düzenlemelerin yeterli gelmediğini söyledi.

Bartın Barosu, 25 Kasım Adına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye'deki barolar ile eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Baro adına açıklamayı okuyan Avukat  Kübra Alp, 25 Kasım’ın tarihçesinden bahsettikten sonra kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerini tartışırken; bu şiddetin, hayatın diğer alanlarında yaşanan şiddetten bağımsız olarak ele alınması durumunda, mücadelenin etkisiz kalmasına yol açacağı gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Alp, basın açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

ALP: “DEVLETİN BU SORUNA ODAKLANMASI GEREKİYOR”

“Şiddet kimden, nereden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, şiddet uygulayanın / şiddet uygulananın kim olduğuna, neden uygulandığına bakılmaksızın ortak bir bilinçle şiddete karşı duruş sergilenmelidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele için Ulusal Eylem Planları yapılmasına rağmen, ülkemizde kadına yönelik şiddetin arttığı görülmektedir. Kadınlarımız, kız çocuklarımız her alanda, eğitim, yaş, sosyo-ekonomik durum ayırt etmeksizin şiddet görmekte, tacize, tecavüze uğramakta, sakat kalmakta ve öldürülmektedir. Yasalarımızda yapılan değişikliklerin, kadına yönelik şiddeti azaltmaya yetmediği, hatta en önemli insan hakkı olan yaşam hakkını ihlal eden öldürme filinin çok arttığı bir gerçektir. Bu artışın önemli bir nedeni de, ülkemizde mevzuatla uygulama arasındaki yetersizliktir. Mücadelede sonuca varılmak isteniyorsa, devletin bu soruna odaklanması gerekmektedir.

“TOPLUMUN KADINA BAKIŞ AÇISINI DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNLULUKTUR”

Öncelikle, kadına yönelik şiddetin, kadının sosyal hayata katılımını engelleyen sosyal bir olgu olduğunun kabulüyle; mücadeleyi şiddet uygulandıktan sonraki mücadele yerine, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesi yönündeki mücadele yöntemlerine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin çok yönlü, bütüncül politikalar üretmesi yanında; bu mücadelenin toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir şekilde yürütülmesi, herşeyden önce kadının birey olduğunun kabulünü sağlayacak toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması zorunludur. Kadınlara yönelik şiddeti doğuran ve sürekli hale getiren olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal farkındalık yaratmak, zihniyet değişikliği yaratarak bireylerin ve toplumun kadına bakış açısını dönüştürmek zorunluluktur. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesinde, bu mücadelenin paydaşı olan herkesin samimi olması gerekmektedir.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİREYSEL KADIN HAKLARI İHLALİ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR”

Özellikle devletin, hükümetin, siyasi makamların kadına bakış açılarını, kadın sorununu çözecek yönde dönüştürmeleri gerekmektedir. Yasaları çözüme odaklı değiştirirken, kullanılan dilin, siyasi amaçlı olarak kadın haklarına aykırı olması, toplumsal zihniyet değişikliğinin önündeki en önemli engeldir. Cumhuriyetle kazandığımız kadın haklarımızın ortadan kaldırılmasına yol açacak yasal değişikliklerin yapılması, laik eğitimden uzaklaştırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurumlarda kullanılan dilin ve açıklamaların kadın haklarına aykırı olması, kadının her şeyden önce birey olduğunun kabul edilmemesi yönündeki beyan ve tutumlar, kadının insan haklarının ihlalinin artmasına yol açmakta ve yapılan mücadeleyi engellemektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele alanında, karar alma sürecinin kapsayıcı bir süreç olması ve tüm paydaşların rol oynamasının sağlanması gerekmektedir. Kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine katılımı mutlaka sağlanmalı, kadın örgütlerine danışılmalı, dinlenmeli ve destek olunmalıdır. Karar alma mekanizmasında insan hakları ön planda yer almalı, kadına yönelik şiddet bireysel kadın hakları ihlali olarak kabul edilmelidir.

“MÜCADELEMİZİ KARARLIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

İstanbul sözleşmesine ilk imza atan ülke olmamıza ve sözleşmede açıkça yasaklanmasına rağmen; aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanında, uzlaşma ve arabuluculuk uygulamasına gidilmesinin düşünülmesi,  hukuki dayanaktan yoksundur. Böyle bir kabul, sözleşmenin ihlaline yol açacağı gibi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesine de engel olacaktır. Bartın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak,  dün olduğu gibi bugün de; ülkemizin her yerinde, kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışın, tutumun, kadınların Cumhuriyetle elde ettiği kazanımlara aykırı yasal değişikliklerin karşısında olmaya devam ederek, kadına karşı şiddetin tamamıyla ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların ortaya konulması mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.”

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam