“SAĞLIKLI KADINLAR, ŞİDDETSİZ YARINLAR”

127 kadın şiddet mağduru

“SAĞLIKLI KADINLAR, ŞİDDETSİZ YARINLAR” Güncel

 

Nurdan Eroğlu

Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, 25 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma  Günü kapsamında basın açıklamasında bulundu.  Koç, Sağlık İl Müdürlüğüne gönderilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Forumuna göre 2017 yılının ilk on ayında 127 kadının şiddet mağduru olarak tespit edildiğini söyledi.

Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, 25 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma  Günü kapsamında basın açıklamasında bulundu.   kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının tam bir iyilik halinde olmasının  kendilerini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Koç, “Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma ilan etmiştir. Gelecek nesli yetiştirecek olan kadınlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının tam bir iyilik halinde olması Müdürlümüzü yakından ilgilendirmektedir” dedi.

“ÖNEMLİ BİR SORUN”

Kadına yönelik şiddet önemli bir sorun olduğunu kaydeden Dursun Koç, şöyle devam etti:

“Kadınlara yönelik aile içi şiddet temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali olup kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Kadına yönelik şiddet kadınlarımızın sağlığını tehdit eden önemli hususlardan biridir. Şiddet denilince en sık görülen fiziksel şiddet anlaşılmaktadır. Ancak cinse, duygusal ve ekonomik şiddet türleri de hiç de azımsanmayacak boyutlarda yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddettin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet “İster kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.

“BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU”

Aile içi şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, madde bağımlılığına, beyin ve organ travmalarına, geçici ve kalıcı hastalıklara,  kronik ağrıya, düşüklere, anne ölümlerine, intiharlara neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilir. Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sıkıntılı olma hali, yoğun korku, değişikliklerden kaygı duyma sık rastlanan belirtilerdir.

İŞTE VERİLER!

İlimizde Müdürlümüze gönderilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Forumuna göre tespit edilen şiddet mağduru kadın sayısı 2014 yılında 95, 2015 yılında 118, 2016 yılında 96 ve 2017 yılı ilk on ayında 127 olarak tespit edilmiştir. Yıllar geçtikçe şiddet mağduru kadın sayısı artış göstermekte olup alınacak önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple Müdürlüğümüz bünyesinde görevli 95 personelle Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı Projesi kapsamı başlığı altında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Aile İçi Şiddetle İlgili Düzenlemeler, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla İletişin ve Görüşme konularında eğitim verilmiştir.

ŞİDDET MAĞDURU KADININ TAKİBİ YAPILIYOR

Eğitim alan personelimiz ve aile hekimlerimiz tarafından tespit edilen şiddet mağdurları, tedavileri ve koruma altına alınabilenleri için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir. Ayrıca talep edildiği takdirde şiddet mağduru kadınlar için tıbbi yardım, psiko-sosyal destek ve danışmaların hizmetlerinin verilmesi, yönlendirme ve rehberlik gibi hizmetler müdürlüğümüz bünyesinde uzman meslek elemanları tarafından sunulmaktadır yönlendirmeleri yapılan şiddet mağduru kadın hakkında yapılan işlemler sonucunda Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programlar Biriminde görevli psikolog veya sosyal çalışmacı tarafından aile hekimlerine bilgi verilmekte ve şiddet mağduru kadının takibi yapılmaktadır.”

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam