MEMUR-SEN’DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

“4/B ve 4/C’li personel de kadroya geçirilsin”

MEMUR-SEN’DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI Güncel

 

Nevin Özbakan

Eğitim-Bir-Sen Bartın Şube Başkan Yardımcısı Ekrem Kayış, Memur-Sen’in  taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelen hükûmete çağrıda bulunduğunu söyledi. Kayış, yapılan çağrıda  “4/B ve 4/C’li personel de kadroya geçirilsin” denildiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Bartın Şube Başkan Yardımcısı Ekrem Kayış, Memur-Sen’in  taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelen hükûmete çağrıda bulunduğunu söyledi. Memur-Sen’in yazısında /B ve 4/C’li personelin de taşeron işçilerle birlikte eş zamanlı olarak kadroya geçirilmesi talebinde bulunduğunu dile getiren Kayış, “Yazıda, 4/B ve 4/C’li personelin de taşeron işçilerle birlikte eş zamanlı olarak kadroya geçirilmesi talebinde bulunuldu. Hükûmet, bir süre önce, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarda sona gelindiğini açıklamıştı. Memur-Sen tarafından yapılan çağrıda, kamu personel sisteminin ve kamu personeline ilişkin mevzuatın bütünüyle dışında olan taşeron işçilerin sürekli istihdamına imkân sağlayacak düzenlemenin gündeme geldiği bu süreçte, kamu personel sistemi ve mevzuatıyla ilişkisi tartışmasız olan 4/B ve 4/C statüsündeki kamu görevlileri ile KİT’ler bünyesinde görev yapan ve memurlar tarafından yürütülen hizmetleri gören kamu işçilerinin kadroyla, sürekli istihdamla buluşturulmasının gerekliliği vurgulandı” dedi.

“MEMUR-SEN HER TÜRLÜ SÜRECİ DESTEKLİYOR”

Memur-Sen’in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin her türlü süreci desteklediği dile getiren Ekrem Kayış, “Yazıda, “3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin kapsamında yer verilen ve Kamu İşveren Heyeti Başkanın da imzasının bulunduğu 4/C ve 4/B kapsamındaki personelin, KİT’lerde görev yapan işçi statüsündeki personelin kadrolu istihdamla ilişkilendirilmesi noktasında siyasi iradenin açık, kesin ve gerçekleştirmeye talip olduğu hüküm ve vaat konumundadır” ifadelerine yer verildi. Memur-Sen’in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin her türlü süreci desteklediğinin altı çizilen yazıda, “Kamu personel sistemi içerisinde yer alan ve fiilen de kamu hizmeti sunmakta olan 164 bine yakın sözleşmeli personel ile 20 bini aşkın 4/C kapsamındaki geçici personel olmak üzere, 185 bine yakın kamu görevlisinin kadrolu ve güvenceli istihdamla ilişkilendirmesinin de taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyle birlikte gerçekleşmesi ve sonuca bağlanması uygun olacaktır” denildi” şeklinde konuştu.

İŞTE MEMUR-SEN’İN ÇAĞRI METNİ!

İşte Memur-Sen tarafından “Taşeronları kamuyla ilişkilendirmek 4/B’li  ve 4/C’li personeli kadroya geçirmekle eş zamanlı gerçekleşmeli” başlığıyla hükümete yapılan çağrı metni!

 

“Anayasanın emredici nitelikteki 128. Maddesi asli ve sürekli nitelikli kamu hizmetlerinin memurlar ve kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu hüküm, kamu yönetimi ve kamu kamu personel sistemi  noktasında ikincil mevzuata ve uygulamaya yön verici işleme sahiptir. Buna bağlı olarak, asli ve sürekli nitelikteki hizmetlerin devlet tarafından memurlar-kamu görevlileri eliyle görülmesi zorunludur. Buna karşın kamu hizmetleri alanında ve kamu personel sisteminde kadrolu ve güvenceli istihdam anlayışıyla bağdaşmayan istihdam ve hizmet sunum türlerinin varlığı da bilinen bir gerçektir.

Bu kapsamda hali hazırda 4-C kapsamında geçici ve 4-B kapsamında sözleşmeli personel statüsünde kamu görevlisi istihdam edilmesi yanında hizmet satın alınması yoluyla gördürülen kamu hizmetleriyle bu kapsamda taşeron işçisi olarak kamu hizmet görenler, mağduriyetlerin, beklenti ve tekliflerin zemini ve öznesi konumundadır. Sözleşmeli personelin kadroya girilmesine yönelik geçmiş dönemde gerçekleştirilen düzenlemelere 4/C statüsündeki personelin çalışma şartlarına, yıl içerisindeki istihdam sürelerine, mali ve sosyal haklarına dair toplu sözleşme ve idari düzenlemelerle gerçekleştirilen iyileştirilmelere rağmen gerek sözleşmeli gerekse geçici personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin mağduriyetlerini gideren ve haklı beklentilerini bütünüyle karşılayan bir sonuca henüz ulaşmış değildir.

Kamu personel sisteminin “statü hukuku” perspektifiyle ve kamu hizmetlerinin asli ve sürekli nitelikleriyle bağdaşmayan “taşeron sistemi” ve “taşeron işçi istihdamı” hatasından dönülmesi ve taşeron işçi statüsünde istihdam edilenlerin bu statü kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında ortaya konulan iradeyi hem gerekli hem de değerli buluyoruz. Bu çerçevede, kamu hizmetleri alanında taşeron işçi statüsünde görev yapmakta olanların kamu yönetimi ve kamu işvereniyle doğrudan ilişkilendirilmesine dönük yürütülen çalışmalarda, beklentileri karşılama hedefiyle uyumlu bir sonuca ulaşmak üzere olunduğu gerek siyasi iradenin etkin özneleri, gerek bürokrasi temsilcileri, gerekse medya tarafından da ifade edilmektedir.”

 

 

Nevin ÖZBAKAN

Nevin ÖZBAKAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam