Belediyeden TOKİ görüşüyle ilgili cevap

“Emeklilerimizin her zaman destekçi olacağız”

Belediyeden TOKİ görüşüyle ilgili cevap Güncel

Nurdan Eroğlu

Bartın Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafında emekli ve dar gelirli vatandaşlar için Bartın’a yapılması planlanan konutlarla ilgili Bartın TV tarafından yapılan habere istinaden cevap verdi. Belediye resmi internet sitesinden verdiği cevapta “Emeklilerimizin TOKİ kanalıyla bir an önce ev sahibi olabilmeleri için Belediyemiz her zaman destekçi olacaktır” dedi. Öte yandan Bartın TV, Belediye tarafından Bakanlığa yazılan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın imzasını taşıyan yazıyı kamuoyuyla paylaştı.

Bartın TV, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafında emekli ve dar gelirli vatandaşlar için Bartın’a yapılması planlanan konutlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Bartın Belediyesi’nin sunduğu görüşü haber yapmıştı. Haberde Bartın Belediyesi’nin konuya ilişkin cevabında Toplu Konut İdaresi tarafından konut yapımı istenen alanın, Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Uyumlu olmadığının tespit edildiğini, Plan bütünlüğü ve üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğundan dolayı talebi uygun bulmadığını belirttiği ifade edilmişti. Haberde aynı zamanda konut planlaması yapılacak bölgeye ulaşım bağlantılarının etüdünün gerektiği, daha önce söz konusu bölgede yapılan TOKİ konutlarının ardından Orduyeri Köprüsü ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandığı ve bölgeye yeni konutların yapılmasıyla ulaşımın aksayacağı yönünde Belediye’nin görüş belirttiği de kaydedilmişti. Belediye’nin görüş olarak belirttiği diğer bir hususunda Belediye sınırları içerisinde mevcut konut sayısı ile nüfus yoğunluğunun karşılaştırılıp konut ihtiyacının gerekip gerekmediğinin araştırılması gerektiği yönünde olduğu dile getirilmişti.

“EMEKLİLERİMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİ OLACAĞIZ”

Bartın Belediyesi konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. TOKİ’nin emekliler için Dallıca Bölgesi’nde belirlediği alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2009 yılında yaptığı Bartın-Zonguldak-Karabük 1/100000’lik Çevre Düzeni Planı’nda sanayi ve orman alanı olarak belirtildiğini ifade eden Belediye “Emeklilerimizin TOKİ kanalıyla bir an önce ev sahibi olabilmeleri için Belediyemiz her zaman destekçi olacaktır” dedi. Belediye’nin konuya ilişkin cevabı şu şekilde:

“ALAN, SANAYİ VE ORMAN ALANI”       

 

“Bazı basın kuruluşlarında ve sosyal paylaşım hesaplarında “TOKİ Umudu Taşıyanlara Şok Haber” , “Emekli ve Dar Gelirlilere Şok Haber” başlıkları ile yayınlanan yazılarda “Bartın Belediyesi’nin TOKİ Konutları yapılmasını istemeyerek emeklileri mağdur edeceği “ şeklinde algılanabilecek beyanlar yer almıştır. TOKİ’nin emekliler için Dallıca Bölgesi’nde belirlediği alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaparak 2009 yılında onayladığı Bartın-Zonguldak-Karabük 1/100000’lik Çevre Düzeni Planı’nda sanayi ve orman alanı olarak belirtilmiştir. Hazineye ait olan bu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/100000’lik Çevre Düzeni Planı esas alınarak Özel İdare ve Bartın Belediyesi’nin müdahil olduğu 1/25000’lik Çevre Düzeni Planı’nda da sanayi alanı olarak gösterilmiştir.  Gerek, 20/09/2013 tarihinde onaylanan 1/25000’lik Çevre Düzeni Planı’nın hazırlanıp onaylandığı süre içinde, gerekse geçtiğimiz son bir yıllık süreçte TOKİ Konutları’nın bu alanda yapılması ile ilgili herhangi bir talep ve tasarruf gündeme getirilmemiştir.

“TÜM BİLGİLER VE DOKÜMANLAR PAYLAŞILMIŞTIR”

Emekliler için yapılması düşünülen TOKİ Konutları’nın yapımı ilk gündeme geldiğinden bu yana Türkiye Emekliler Derneği ve Belediyemizden bilgi ve belge talep eden herkes ile -Belediyemizin ücretli yaptırdığı jeolojik etütler de dâhil olmak üzere- tüm bilgiler ve dokümanlar paylaşılmıştır. Resmi prosedür olarak 16 Aralık 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ilgi yazısına istinaden Belediyemizden istediği yazıda “…… söz konusu taşınmazlarda konut yapımının uygun olduğuna ilişkin görüşünüzün ve hazırlanacak olan çalışmalara ilişkin; göz önünde bulundurulması  istenen görüşlerinizin, taleplerinizin, projelerinizin, yatırım kararlarınızın, varsa mülkiyetinizdeki yerlere ait tapu bilgilerinin ve konu ile ilgili bilgi, belge ve dokümanların iletilmesi….” denilmektedir. Belediyemiz ise Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bu yazısına istinaden görüşlerini iletmiş, alanın 1/100000’lik ve 1/25000’lik Çevre Düzeni Planı’nda sanayi alanı olarak gösterildiğini, öncelikle Bakanlığın Hazineye ait olan bu alanı konut alanına çevirmesi, ayrıca mevcut hali ile Orduyeri Köprüsü’nün yetersiz kalması suretiyle yaşanan trafik ile ilgili sıkıntıların aşılması için yeni yapılacak TOKİ Konutları yapılırken bu konunun göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmiştir.

“YAYGARA KOPARTACAK BEYANLAR ABESLE İŞTİGALDİR”

Teknik yazıları iyi irdelemeden, yazıyı yazan Belediyemizden bilgi edinilmeden yaygara kopartacak şekilde beyanların yer aldığı ifadeler kullanmak, abesle iştigaldir. Bartın Belediyesi olarak biz her zaman emeklilerimizin yanındayız. Türkiye Emekliler Derneği ile de sürekli irtibat halindeyiz. Ekonomik sıkıntılara rağmen dişinden tırnağından artırdığı ile ömründe bir defa ev sahibi olmak umuduyla süreci bekleyen emeklilerimizin bu umuduna Bartın Belediyesi asla set çekmez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı 1/100000’ lik Çevre Düzeni Planı ve bu plan esas alınarak hazırlanıp onaylanan 1/25000’ lik Çevre Düzeni Planı’nda sanayi alanı olarak gösterilen bu alanın hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca konut alanına çevrilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazı Belediyemizin bu alana konut yapılmasını istemediği anlamını taşımamaktadır. İleride sıkıntılar yaşanmaması için mevcut durum üzerinden görüş sunulmuştur. Emeklilerimizin TOKİ kanalıyla bir an önce ev sahibi olabilmeleri için Belediyemiz her zaman destekçi olacaktır.”

BARTIN TV GÖRÜŞ YAZISINI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Bartın TV, Bartın Belediyesi’nin verdiği bu cevap üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın imzasını taşıyan görüş yazısını kamuoyuyla paylaştı. Bartın TV, Belediye’nin verdiği cevapla ilgili “Doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışı ile yıllardır Bartın halkının takdirini kazanmış olan Bartın TV, bu gelişmeyi özel haber olarak “TOKİ Umudu Taşıyanlara Şok Haber” başlığı ile www.bartintv.com.tr adresinden takipçilerine duyurmuştu. Bu haberin ardından Bartın Belediyesi’nden haberi yalanlayan, haber içeriği ve haberi yapan kurumumuzu itibarsızlaştırmaya yönelik ibarelerin yer aldığı yazılı açıklama yapılmıştır. Açıklamada; habere ilişkin teknik yazıların iyi irdelenmediği, yazıyı yazan Belediyeden bilgi edinilmediği ve yaygara kopartacak şekilde beyanlar kullanıldığı ifade edilerek bunlarında abesle iştigal olduğu belirtilmiştir. Ancak söz konusu yazının aslı ya da aslında yer alan ifadeler Bartın Belediyesi tarafından kamuoyu ile açıkça paylaşılmamıştır. Yapılan açıklamada; Bartın TV Haber Merkezi’nin haberindeki ifadelere de açıklık getirilmemiş, geçiştirme sayılabilecek ifadeler kullanılmış ve “Emeklilerimizin TOKİ kanalıyla bir an önce ev sahibi olabilmeleri için Belediyemiz her zaman destekçi olacaktır” denilmiştir. Üstelik bu açıklama sadece Bartın Belediyesi resmi internet sayfasında yer almış, hiç bir basın kurumuna da mail yoluyla gönderilmemiş, basın kuruluşları bu açıklamadan haberdar edilmemiştir. Bartın TV Haber Merkezi, Bartın Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderdiği Belediye Başkanı Cemal Akın imzalı TOKİ konutlarına ilişkin görüş yazısını kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.

 

 

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam