ULUS İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

ULUS İCRA DAİRESİ Resmi İlanlar

İLAN
T.C.
ULUS
İCRA DAİRESİ
2016/128 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri.
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Bartın İl Ulus İlçe, 181 Ada, 11 Parsel, YILANLAR Köy, ÇAMOLUK
Mevkii, Killi tınlı bünyede %30-50 eğimli erozyonun olmadığı uzun yıllardır tarımsal açılan kullanılmamıştır.
Yüzölçümü        : 856,66 m2 
İmar Durumu        : Yok
Kıymeti        : 1.499,15 TL
KDV Oranı        : 18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü        : 30/11/2017 günü 14:00 - 14:10 arası 
1. Satış Günü        : 25/12/2017 günü 14:00- 14:10 arası 
Satış Yeri        : Ulus Adliyesi Duruşma salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Bartın İl, Ulus İlçe. 102 Ada, 90 Parsel, YILANLAR Köy, DOĞANCA
            HARMANİ Mevkii  %30-40 eğimli tarla vasfında taşınmazdır
Yüzölçümü        : 487,14 m2 
İmar Durumu        : Yok
Kıymeti        : 2.682.57 TL
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü        : 30/11/2017 günü 14:20 - 14:30 arası 
1. Satış Günü        : 25/12/2017 günü 14:20- 14:30 arası 
Satış Yeri        : Ulus Adliyesi Duruşma salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Bartın İl, Ulus İlçe. 180 Ada, 69 Parsel. YILANLAR Mahalle/Köy.
ÇAMOLUK Mevkii, Killi tınlı bünyede % 15-35 eğimli uzun yıllar tarımsal açıdan kullanılmamıştır, üzerinde ahşap iki katlı ev bulunmaktadır, taşınmaz değerinin 11.350.88 TL bina değerinin 18.972,00 TL olduğu bilirkişi raporları ile tespit edilmiştir.
Yüzölçümü        : 4.925.44 m2 
İmar Durumu        : Yok
Kıymeti        : 30.142.88 TL
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü        : 30/11/ 2017 günü 14:40 - 14:50 arası 
1. Satış Günü        : 25/12/2017 günü 14:40- 14:50 arası 
Satış Yeri        : Ulus Adliyesi Duruşma salonu 
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/128 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/10/2017 
(İİK m. 126)    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
                                             B.V. 2017/391

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam