T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH. Resmi İlanlar

İLAN 
T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Bartın İli Merkez İlçe Kozcağız Köyü Mustafa Kemal Paşa Caddesi
(Düz) Mevkinde Parsel No: 1531 de kayıtlı 56.00 M2. alanındaki kargir ev cinsinden taşınmaz. (Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz üzerinde 2,5 kat yığma kagir bina bulunduğu, binanın yaklaşık olarak 60 M2. oturumlu toplam alanı: 60X2=120 M2 yaklaşık 50- 60 yıllık kullanılabilecek durumda, Kozcağız beldesinde merkezi durumda ve ticaret açısından elverişli bir konumda caddenin köşe yerinde, iki cephesinin açık olduğu bildirilmiştir. )
İmar Durumu        : Kozcağız Belediyesi Fen İşleri Biriminin 26/04/2017 tarihli yazılarından;
taşınmazın imar planı içerisinde bitişik nizam 5 kat, ticari+konut yapı alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti        : 225.000,00 TL
KDV Oranı        : %1
Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki gibi
1.Satış Günü        : 21/11/2017 günü 10:00 - 10:15 arası
2.Satış Günü        : 18/12/2017 günü 10:00 - 10:15 arası
Satış Yeri        : BARTIN ADLİYESİ GİRİŞ KATTA BULUNAN MÜZAYEDE ODASI  
Satış şartlan :
    1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce  tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teinat bedelinden alınacaktır.
    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren  herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri              verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/10/2017
(İİKm.126)
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
                                              BV:2017/373

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam