KENT ORMANIYLA İLGİLİ İDDİALARA MÜDÜRLÜKTEN CEVAP

“Haberler gerçeği yansıtmıyor”

KENT ORMANIYLA İLGİLİ İDDİALARA MÜDÜRLÜKTEN CEVAP Güncel

Nurdan Eroğlu

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın Kent Ormanı hakkında basında çıkan at çitliği ve bin 500 kişilik düğün salonuyla ilgili Bartın Valiliğine bilgi edinmek amacıyla başvuruda bulundu. Yalçınkaya başvuru dilekçesinde “Basına da yansıyan ve şehir orman içerisinde at çiftliği ve harası ile bin 500 kişilik düğün salonu gibi yerlerin yapılacağı iddiası doğru mudur?” diye sorarken Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen cevapta “Basına yansıyan at çiftliği ve bin 500 kişilik düğün salonu yapılacağı ve bu nedenle ağaç kesildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın Kent Ormanı hakkında basında çıkan at çitliği ve bin 500 kişilik düğün salonuyla ilgili Bartın Valiliğine bilgi edinmek amacıyla başvuruda bulundu. Yalçınkaya başvuru dilekçesinde ilk “D Tipi Şehir Ormanıyla ilgili mevzuatta “Omanların öncelikle sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak aynı zamanda yurdun güzelliğine katkı sağlamak, toplumun çeşitli dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan ve teknik ormancılık faaliyetleriyle flora faunanın da tanıtılarak özellikle çocuklar ve gençlere orman sevgisi ve bilincinin aşılanması maksadıyla izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik ve benzeri etkinlikler ile kır lokantası, kır kahvesi, kültür evleri, yöresel ürün seri ve satış yeri, amfi tiyatro, çeşitli mini spor alanları ve diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden il ve ilçelerde ayrılan yerler” olarak tanımlamaktadır” diyerek Kent Ormanının tanımını yaptı.

YALÇINKAYA: “İZAHA MUHTAÇ BAZI İDDİALAR BULUNMAKTA”

Kent Ormanıyla ilgili izaha muhtaç bazı iddialar bulunduğunu ifade eden Yalçınkaya, Valiliğe cevaplanmak üzere şu soruları sordu?

“Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yerine izaha muhtaç bazı iddialar bulunmaktadır. Söz konusu iddialar binlerce yılda hayat bulmuş ve tüm canlıların ortak değeri olan orman alanıyla yakından ilgilidir izaha muhtaç konular şu şekildedir:

-Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri Orman Kanunun ek 8. Maddesine göre 29 yıllığına kiraya veriliş midir? Verilmişse mesire yerinde inşa edilecek kır kahvesi, kır lokantası, büfe gibi tesislerin yapımı için ihale yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihte gerçekleştirilmiş ve ihaleye hangi gerçek ya da tüzel kişiler katılmıştır? İhaleyi kim hangi bedelle kazanmıştır? İhaleyi kazanan kişi yada firmaya yer teslimi yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihte yapılmıştır?

-İhaleye konu olan alanda koruma-kullanma dengesi içerisinde hali hazır durum üzerinde hangi alanların ne şekilde ve hangi maksatla kullanılacağının veya korunacağının özel işaretlerle gösterildiği vaziyet planı yapılmış mıdır? Yapılmışsa ihaleye konu olan kır kahvesi, kır lokantası, büfe gibi tesisler için hangi alanlar ayrılmıştır? Ayrılan alanların metrekare olarak büyüklükleri ne kadardır?

- Kır kahvesi, kır lokantası, büfe gibi tesisler için ayrılan alanlarda ihalenin gerçekleştiği tarihten günümüze kadar olan dönemde herhangi bir gerekçe ile ağaç kesimi yapılmış mıdır? Ağaç kesimi yapışmışsa ihalenin gerçekleştiği günden günümüze kadar kaç adet ağaç kesilmiştir? Bartın Orman İşletme Müdürlüğünün kesilen ağaçlarla ilgili bilgisi var mıdır? Ağaçların kesimiyle ihaleye konu olan tesislere yer mi açılmıştır yoksa ağaçlar seyreltme amacıyla mı kesilmiştir? (Ağaçlar ihaleyi alan kişinin görevlendirdiği kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mı gerçekleştirilirmiştir?

-Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şehir Orman D Tipi Mesire Yerinde ihalenin yapıldığı günden bugüne kadar yapılan tesisler ve yapımı planlanan projeler nelerdir? Bu alanda mesire yerinin ihalesi dışında başka ihale yapılmış mıdır? Yapılmışsa ihalenin içeriği, tarihi ve bedeli nedir?

-Mesire yerine ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bartın Belediyesi arasında herhangi bir protokol yapılmış mıdır? Yapılmışsa protokolün süresi ve içeriği nedir?

-Basına da yansıyan ve şehir orman içerisinde at çiftliği ve harası ile bin 500 kişilik düğün salonu gibi yerlerin yapılacağı iddiası doğru mudur? Bu yerler için bugüne kadar kaç ağaç kesimi yapılmıştır?

Yukarıda bildirdiğim soruların ve iddiaların açığa kavuşması için tarafıma ayrıntılı bilgi verilmesi için gereğini rica ederim.”

 MÜDÜRLÜK: “HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Rıza Yalçınkaya’nın sorularına bir dilekçeyle cevap veren Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, basına yansıyan at çiftliği ve bin 500 kişilik düğün salonu yapılacağı ve bu nedenle ağaç kesildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.  Müdürlük, sorulara şu cevapları verdi:

“İlgili yazınızda Bartın Milletvekili Sayın Rıza Yalçınkaya’nın Bartın Şehir Ormanı Hakkındaki 9 Ağustos 2017 tarihli izaha muhtaç bazı iddialar konusunda yapılan incelemeler neticesinde

1-Bartın Şehir Ormanı İşletmeciliği Orman Kanunun 25. Ve ek 8. Maddeleri Mesire Yerleri Yönetmeliği ve 300 Sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliğine göre 10 Ağustos 2016 tarihinde açık ihale ile ihale edilmiş, ihaleye 1 istekli teklif vermiş, şartları uygun olan istekli Kalaycıoğulları İnşaat-Yapı Tic. ve Ltd Şirketine 5 bin TL (5.000) yıllık kira bedeli karşılığında ihale edilmiş 18 Ağustos 2016 tarihinde ise teslim-tesellüm yapılmıştır. İhaleye başka iştirakçi olmamıştır.

2-Şehir Ormanın alan kullanımı ve yapılacak tesislerin yeri ve alanlarının belirlendiği vaziyet planı ve Gelişim Plan mevzuatına uygun olarak yapılmış Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır.

3-Şehir Ormanı içinde yapılan ağaç kesimleri, yapılan olan tesislere alan açmak için değil, ziyaretçilerin can ve mal kaybını tehdit edebilecek kuru, kırık-devrik fertlerin alandan uzaklaştırılması ve altyapı (yol, elektrik, su vb.) çalışmalarına engel teşkil eden bireylerin Bartın Orman İşletme Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda ilgili şefliğince usulüne uygun olarak Akgöz köylülerine yaptırılmıştır.

4-İlgili alanda alt yapı ve üst yapı tesis çalışmaları devam etmekte olup teslim-tesellüm yapıldıktan sonra idaremiz tarafından herhangi bir ihale yaptırılmamış, kiralama veya devir söz konusu olmamıştır. Teslim edilen tesisler dışında ilgili işletme sahibi tarafından mevzuatımıza uygun ve gelişim planında öngörülen kır kahvesi, kır lokantası, bekçi kulübesi, giriş kontrol binası, yöresel ürünler satış yeri, kameriye, yağmur barınağı, mini spor alanı, paintboll alanı, macera parkı, manzara seyir terası, çocuk oyun alanı, binicilik faaliyetleri yerleri ve spor destek binası gibi halkın dinlenme, eğlenme ve spor aktivitelerini yerine getirmesine yönelik tesisler yapılabilir.

5-Şehir Orman İşletmeciliği hakkında Bartın Belediyesinin herhangi bir talebi olmadığı gibi bu konuda düzenlenmiş bir protokol bulunmamaktadır. Ayrıca basına yansıyan at çiftliği ve bin 500 kişilik düğün salonu yapılacağı ve bu nedenle ağaç kesildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı orman içi dinlenme yerlerinde 300 sayılı tebliğe aykırı olarak herhangi bir iş ve işlem yapılamayacağı, aykırı hareket yapan işletme sahiplerinin sözleşmelerinin fesih edileceği hususlarını bilgilerinize arz ederim.” 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam