SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DİKKAT!

2 programda AB hibesi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DİKKAT! Güncel

 

Muhammet Civan

Bartın Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı ve Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hakkında açıklamada bulundu.

Bartın Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı ve Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hakkında açıklamada bulundu.  İlk olarak Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı hakkında açıklama yapan Büro, bu kapsamda STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60 bin Avro, asgari 40 bin Avro destek sağlanacağını söyledi. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerektiğini kaydeden Büro, “Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Toplam bütçesi 1 milyon 750 bin  Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60 bin Avro, asgari 40 bin Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://www.ab.gov.tr/ss_50822.html adresine başvurulabilir” dedi.

TOPLAM 2 MİLYON 500 BİN  AVRO HİBE

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hakkında ise şu açıklamada bulundu:

“Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda Üniversiteler ve Belediyeler proje ortağı olarak yer alabilmektedir. Toplam bütçesi 2 milyon 500 bin  Avro olan hibe programının amacı sivil toplum kuruluşlarını ve aktivistleri destekleyecek yasal ve finansal ortamı iyileştirmek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmektir. Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere asgari 250 bin  Avro, azami 500 bin  Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 6 Ekim 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://www.ab.gov.tr/50833.html adresine başvurulabilir.”

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam