BARTIN’DAKİ MEMUR ADAYLARI DİKKAT!   

100 kaymakam adayı alınacak

BARTIN’DAKİ MEMUR ADAYLARI DİKKAT!    Güncel

Nurdan Eroğlu

Bartın’daki memur adayları dikkat!  İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaymakamlık sınavı başvuruları ÖSYM başvuru merkezinden veya “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden yapılabiliyor.

Bartın’daki siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olan öğrenciler dikkat!  İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında boş bulunan 100 kaymakam adayı kadrosuna ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavla personel alınacak. Kaymakam Adayı alımı ile ilgili olarak Bartın Valiliği’nden yapılan duyuruya göre; Resmi Gazete’de yer alan ilana göre adaylar kaymakamlık sınavı başvurularını 13-20 Temmuz tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden yapacak, sınav ücretini de yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri, sınav tarihi ve saatini gösteren “sınava giriş belgesi” düzenlenecek.  Sınav, 9 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Adaylar saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi 40 soru için 100 dakika olacak.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI!

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar kaymakamlık sınavına başvurabilecek. Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

400 ADAY MÜLAKATA KATILACAK

Sınav sonucu 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak. Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacak. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacak, yedek liste ilan edilmeyecek.

SINAVI ÖSYM YAPACAK

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecek. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina ve salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecek. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacak.

HANGİ SORULAR SORULACAK?

Sınav konuları sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu sınav uygulanacak. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacak. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı şöyle olacak: Genel Yetenek ve Genel Kültür (yüzde 40): Türkçe (yüzde 15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (yüzde 5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (yüzde 10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (yüzde 10) ile ilgili sorulardan, Alan Bilgisi (yüzde 60): Anayasa Hukuku (yüzde 10), İdare Hukuku (yüzde 20), Türkiye’nin İdari Yapısı (yüzde 8), Türkiye’de Mahalli İdareler (yüzde 7), Ekonomi (yüzde 15) ile ilgili sorulardan oluşacak. Soruların konu içerisindeki oranı yüzde 20 oranında eksik veya fazla olabilecek. Tüm adaylara aynı sorular sorulacak.

SONUÇLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacak. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacak. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecek. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı olarak belirlenecek. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacak. Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacak.

SONUÇLARI ÖSYM SİTESİNDEN AÇIKLAYACAK

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

İTİRAZLAR 10 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmaları gerekiyor. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılması gerekiyor. Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kitapçığını “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebilirler.

İŞTE SINAV ÜCRETİ!

Sınava girecek adaylar 13-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 165 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapamayacak ve sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacak. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacak.

BAŞKA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç gibi kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalı. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunda. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecek. Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina ve salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecek. Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ise ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer alıyor. 

 

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam