ÜRETİM REFORM PAKETİ VE KÜMELENME PROGRAMI YÜRÜRLÜKTE

İşte getirilen yenilikler!

ÜRETİM REFORM PAKETİ VE KÜMELENME PROGRAMI YÜRÜRLÜKTE Güncel

 

Haber Merkezi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında duyuru yaptı. TSO, kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Sanayinin desteklenmesine yönelik yeni destek ve teşvikler içeren ve kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak bilinen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) da “Üretim Reform Paketi ve Kümelenme Programı” hakkında bir duyuru  yaptı. TSO duyuruda “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun Üretimin Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin önünü açarak ülkemizin teknik dönüşümüne imkân vermektedir” dedi.

ÜNİVERSİTELERE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KURMA İMKANI

TSO kanunla ilgili bazı maddeleri şöyle açıkladı:

 “Yeni Kurulacak Sanayi İşletmelerinin İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce Sanayi Siciline kayıt için uygun olup olmadığına dair yazının Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden alınması şartı getirilmiştir. Bilişim ve yazılım yapan firmaların Sanayi Sicil Belgesi alması şartı getirilmiştir. Kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. İdareler yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirebilecektir. Organize sanayi bölgeleri gibi (sanayi siteleri dahil) sanayi bölgelerinde bulunan binalar emlak vergisi, damga vergisi gibi işlemlere ait harçlardan muaf tutulmuştur. Üniversitelere sermaye şirketi statüsünde Teknoloji Transfer Ofisine kurmaları imkânı getirilmiştir. Belediyelerin gelirlerinden sayılan ve hafta sonu çalışma ruhsatlarına ait harçlar kaldırılmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURULDU

Yükseköğretim kalite güvence sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Lisans düzeyinde Fen ve Mühendislik alanlarında öğretim gören öğrenciler son yılında bir yarıyılı Sanayi Kuruluşlarında, Ar-Ge Merkezlerinde, Tekno Parklarda veya Araştırma alt yapılarında uygulamalı çalışarak eğitimlerini tamamlama şartı getirilmiştir. Belediye sınırları içinde bulunan sanayi işletmelerinin sanayi alanlarına taşınması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Kredi kullandırılması sağlanmıştır. 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun ilgili taraflarca incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 3.dönem ‘Kümelenme Destek Programı’ çağrısı 11 Ağustos 2017 tarihinde son bulacaktır. İlgililer (Esnaflar-İmalat yapan firmalar) https://kumelenme.sanayi.gov.tr web sayfasından Kümelenme destek programı hakkında bilgi alabilirler.”

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam