ÜRETİM REFORM PAKETİ VE KÜMELENME PROGRAMI YÜRÜRLÜKTE

1 Temmuz’da yürürlüğe girdi

ÜRETİM REFORM PAKETİ VE KÜMELENME PROGRAMI YÜRÜRLÜKTE Güncel

 

Muhammet Civan

Esnaflar ve imalat yapan firmalara kolaylıklar sağlayacak Üretim Reform Paketi ve Kümelenme Programı” yürürlüğe girdi. Paket ve program kapsamında sanayi sitelerindeki binalar harçlardan muaf tutuldu ve hafta sonu çalışma ruhsatlarına ait harçlar kaldırıldı.

Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü “Üretim Reform Paketi ve Kümelenme Programı” hakkında duyuruda bulundu.  Yürürlüğe giren Kanunla üretimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önünü açarak ülkemizin teknik dönüşümüne imkan verdiği ifade edilirken 90 maddelik kanunun bazı maddelerinin özet bilgileri verildi. Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan “Üretim Reform Paketi ve Kümelenme Programı” hakkında ki duyuruda; 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi. Kanunun üretimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önünü açarak ülkemizin teknik dönüşümüne imkan verdiğine de değinilen duyuruda 90 maddelik Kanunda yer alan bazı maddeler hakkında özet bilgiler verildi. İşte sanayici, esnaf ve üreticileri yakından ilgilendiren Üretim Reform Paketi ve Kümelenme Programı’na dair bilinmesi gerekenler;

SANAYİ SİTELERİNDEKİ BİNALAR HARÇLARDAN MUAF

Yeni Kurulacak Sanayi İşletmelerinin İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce Sanayi Siciline kayıt için uygun olup olmadığına dair yazının Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden alınması şartı getirilmiştir. Bilişim ve yazılım yapan firmaların Sanayi Sicil Belgesi alması şartı getirilmiştir. Kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. İdareler yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirebilecektir. Organize sanayi bölgeleri gibi (sanayi siteleri dahil) sanayi bölgelerinde bulunan binalar emlak vergisi, damga vergisi gibi işlemlere ait harçlardan muaf tutulmuştur.

HAFTA SONU ÇALIŞMA RUHSATLARINA AİT HARÇLAR KALDIRILDI

Üniversitelere sermaye şirketi statüsünde Teknoloji Transfer Ofisine kurmaları imkanı getirilmiştir. Belediyelerin gelirlerinden sayılan ve hafta sonu çalışma ruhsatlarına ait harçlar kaldırılmıştır. Yüksek öğretim kalite güvence sistemi ve Yüksek öğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Lisans düzeyinde Fen ve Mühendislik alanlarında öğretim gören öğrenciler son yılında bir yarıyılı Sanayi Kuruluşlarında ,Ar-Ge Merkezlerinde ,Tekno Parklarda veya Araştırma alt yapılarında uygulamalı çalışarak eğitimlerini tamamlama şartı getirilmiştir.

İŞLETMELERİNİN SANAYİ ALANLARINA TAŞINMASI İÇİN KREDİ

Belediye sınırları içinde bulunan sanayi işletmelerinin sanayi alanlarına taşınması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Kredi kullandırılması sağlanmıştır.”

Duyuruda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun ilgili taraflarca incelenmesi gerektiğinin de altını çizildi.

11 AĞUSTOS’TA SON BULACAK

Ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 3.dönem "Kümelenme Destek Programı" çağrısının 11 Ağustos 2017 tarihinde son bulacağı belirtilirken ilgililerin (Esnaflar-İmalat yapan firmalar) https://kumelenme.sanayi.gov.tr web sayfasından Kümelenme destek programı hakkında bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam