BAKANLIKTAN DOĞAL MAĞARALARIN ARAŞTIRILMASI VE FOTOĞRAFLANMASI PROJESİ

Gürcüoluk Mağarası araştırılacak

BAKANLIKTAN DOĞAL MAĞARALARIN ARAŞTIRILMASI VE FOTOĞRAFLANMASI PROJESİ Güncel

 

Nevin Özbakan

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde 50 mağara araştırılıp fotoğraflandırılacak. Çalışmalar, Doğal Mağaraların Araştırılması ve Fotoğraflanması Projesi çerçevesinde  yapılacak. Araştırılıp fotoğraflandırılacak mağaralar arasında Amasra İlçesi’nde bulunan Gürcüoluk Mağarası da yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Doğal Mağaraların Araştırılması ve Fotoğraflanması Projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 50 mağara araştırılıp fotoğraflandırılacağını açıkladı. Çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirileceğini ifade eden Özcan, “ Bilindiği üzere 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki kapsamında Tabiat Varlıklarından olan mağaraların tespit ve tescil işlemleri Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir. Aynı KHK'nın 13. Maddesi 1. Fıkrasının (e) bendinde "Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek …." hükmüyle sorumluluğumuz altındaki tabiat varlıklarına ilişkin görev ve yetkilerimiz tanımlanmıştır. Bu yetkiler çerçevesinde, Bakanlığımızca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü mağaraların araştırılması ve tanıtımının sağlanması amacıyla, "Türkiye'nin Doğal Mağaralarının Araştırılması ve Fotoğraflanması Projesi" araştırma-geliştirme projesi olarak hazırlanmış olup; Bakanlık Makamının Oluru ile projenin İstanbul Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında yürütülmesi uygun görülmüştür” dedi.

ÜLKE GENELİNDE 50 MAĞARA

50 mağarasının içerisinde Amasra İlçesinde bulunan Gürcüoluk Mağarası’nın da yer aldığını kaydeden Ali Özcan, “Söz konusu protokol kapsamında, Ülkemiz genelinde bulunan 50 (elli) adet doğal mağaranın fotoğraflanması ve jeolojik özelliklerinin tanımlanması için gerekli çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, çalışma kapsamı içerisinde bulunan 50 (elli) adet doğal mağara içerisinde İlimiz sınırlarında yer alan Gürcüoluk Mağarasıda bulunmaktadır. Gürcüoluk Mağarasında çalışmaları yürütecek olan İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü teknik ekibine projenin eksiksiz ve sıkıntısız olarak tamamlanması için tarafımızca gerekli idari destek sağlanacak ve gerekli hassasiyet gösterilecektir” şeklinde konuştu.

GÜRCÜOLUK MAĞARASI

Peki araştırılıp fotoğraflandırılacak olan Gürcüoluk Mağarası’nın özellikleri ne? İşte Gürcüoluk Mağarası!

Bartın’ın Amasra İlçesi Çakrazboz Köyü Kuyupınar Mahallesine 3 kilometre  uzaklıkta bulunan Gürcüoluk Mağarası; Mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15/11/1994 tarihli ve 3777 sayılı kararıyla 1.derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca söz konusu mağara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafındanda tabiat parkı olarak ilan edilmiştir.

Coğrafi Konum ve Ulaşım

Gürcüoluk mağarası Bartın’a bağlı Amasra’nın yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, geniş bir karstik platonun üzerinde bulunan Gölleryazı mevkiinde, Makaracı köyünün 2 kkilometre doğusundaki iki büyük dolini birbirinden ayıran bir sırtın kenarında yer alır. Mağaraya, Amasra-Çakraz (Bartın-Sinop) karayolu üzerinde bulunan İnpiri ve Karakaçak köyü sapaklarından gidilmektedir.

Özellikleri
Toplam uzunluğu 169 metre girişe göre en derin noktası -5 metre olan Gürcüoluk Mağarası yatay olarak gelişmiş geçit konumlu fosil bir mağaradır. Mağara tek bir galeriden oluşmuştur ancak damlataş sütunları mağarayı çok sayıda salon ve odacığa ayırmıştır. Genişliği 2-2.5 metre, yüksekliği 1-7 metre arasında değişen mağaranın içi, görünümleri son derece güzel sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları ile kaplıdır. Ayrıca tabanında, özellikle doğu giriş galerisinde kalın bir erime ve birikim toprağı vardır. Bu topraklar büyük ölçüde fosilleşmiştir. Gelişimini tamamlamış ancak, mağara içi şekillenmesi devam eden Gürcüoluk Mağarası gerek görünümleri son derece güzel damlataşları gerekse kolay ulaşım imkanı ve güzel doğal bir çevreye sahip olması nedeniyle cazibesini korumaktadır.

 

 

 

 

Nevin ÖZBAKAN

Nevin ÖZBAKAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam