PEDAGOJİK FORMASYON İÇİN 914 KONTENJAN

Sonuçlar 31 Ağustos’ta ilan edilecek

PEDAGOJİK FORMASYON İÇİN 914 KONTENJAN Güncel

Nurdan Eroğlu

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2017-2018 Akademik yılı Pedagojik Formasyon Programı için 914 kontenjan belirlendi. 2017-2018 Akademik Yılı için 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek. 

Bartın Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına 2017-2018 akademik yılında alınacak öğrencilerin seçimi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.11.2015 tarih ve 64943 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısına istinaden gerçekleştirilecek. 2017-2018 Akademik Yılı için 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek. 

İŞTE KONTENJAN DAĞILIMI!

Üniversitede açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 914 kontenjan belirlendi. İşte bölümlere göre belirlenen kontenjan dağılımı şöyle:

 

Başvurulan Öğretmen Alanı (Atamaya Esas Olan)

Mezun Olduğu Bölüm/Program

4. Sınıf

Mezun

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

220

30

Muhaseme ve Finansman veya

Pazarlama ve Perakende

İktisat

50

13

Muhaseme ve Finansman veya

Pazarlama ve Perakende

İşletme

50

13

Matematik

Matematik, Matematik-Bilgisayar

10

5

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji

100

25

Kimya  /    Fizik

Kimya / Fizik, Fizik Mühendisliği

-

5

Felsefe / Psikoloji

Felsefe, Sosyoloji/Psikoloji,

60

15

Tarih  / Coğrafya

Tarih / Coğrafya

90

20

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

100

28

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi

-

40

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi

-

5

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Bölümü

-

35

 

TOPLAM

680

234

 

GENEL TOPLAM

914

 

         

 

ÖN KAYITLAR 29 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

Ön kayıt başvuruları 7 Ağustos 2017 günü başlayacak ve 29 Ağustos 2017 Salı günü saat 23.59’da sona erecek. ön kayıt başvuruları online yapılacak. Online başvurusunda eksik veya yanlış bilgi olması halinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazansa bile kaydı geçersiz sayılacak. Adaylar “http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=10” adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacak. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedecekler. Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemli. Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak kesin kayıtta teslim edecektir.

Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacak. 100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacak.

ÖĞRENCİ SEÇİMİNDE  HANGİ KRİTERLER UYGULANACAK?

4. sınıf öğrencileri için yapılacak olan değerlendirmede; öğrencilerin son üç yılın genel akademik not ortalamasına bakılacak. Not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilecek. Mezunlar için yapılacak olan değerlendirmede de yine öğrencilerin genel akademik not ortalamasına bakılacak. Not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilecek.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’TA İLAN EDİLECEK

Programa kabul edilen asıl ve yedek öğrencilerin listesi 31 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 20.00’da Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi internet sayfasından ilan edilecek. Sonuçlarla ilgili olarak telefonla ya da diğer yollarla bilgi verilmeyecek.

KESİN KAYITLAR 5 EYLÜL’DE

Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 5 Eylül 2017 günü saat 10.00’da başlayacak ve 8 Eylül 2017 günü saat 17.00’da tamamlanacak. Kayıtlar şahsen yapılacak. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklar.  Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar “http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=10” adresinden 11 Eylül 2017 günü ilan edilecek ve 11-12 Eylül 2017 Pazartesi ve Salı günü kayıt yapılabilecek. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecek. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecek.

PROGRAM 2017-2018 GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYACAK

Güz dönemi dersleri Ağdacı Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi dersliklerinde Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Gerekli görüldüğünde Kutlubey-Yazıcılar kampüsü de kullanılacak. Sınav zamanlarında hafta içi ve Pazar günlerinden yararlanılacak. ÖSYM ve AÖF sınavları kaynaklı derslik değişiklikleri bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacak.  Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacak. Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü takdirde değişiklikler yapılabilir. Program 2017-2018 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülecektir. Ders günleri tatil günlerine denk gelmesi durumunda Fakülte Yönetim Kurulu, dersi bir hafta önce veya bir hafta sonra yapmaya yetkilidir. İhtiyaç duyulduğunda Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kontenjan aktarımları yapılabilir. Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulacak. Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar,  Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulacak. İlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacak. Derslerin süreci 45’er dakika olacak.

İşte 2017-2018 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Programı takvimi:

2017-2018 AKADEMİK YILI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TAKVİMİ (MEZUNLAR VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ)

  Güz Dönemi

05 – 08 Eylül 2017

11-12 Eylül 2017 (Yedekten gelenler için)

Programa Kesin Kayıt

Kayıt Ücretinin Birinci Taksitinin Ödenmesi

15 Eylül 2017 Cuma

Derslerin Başlaması

15-22 Eylül 2017

Muafiyet İçin Başvuru Tarihleri

26-27 Ekim ve 2-3 Kasım 2017

Ara Sınavlar (Ara sınavlar saat 15.00-17.00 arasında olup dersler kendi saatlerinde yapılacaktır)

10 Kasım 2017

Ara Sınav Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü

01-11 Kasım 2017

Mazeret sınav dilekçelerinin Eğitim Fakültesine verilmesi

15-16 Aralık 2017

Mazeret sınavlarının ders içinde yapılması

16 Aralık 2017

Derslerin Son Bulması

18-21 Aralık 2017

Dönem Sonu Sınavları

29 Aralık 2017

Dönem Sonu Sınav Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü ve Öğretim Üyelerinin Formasyon Birimine Notların İmzalı Nüshalarının Teslim Etmesi

02-05 Ocak 2018

Bütünleme Sınavları

12 Ocak 2018

Bütünleme Sınavlarının Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü

 

 Bahar Dönemi

05-09 Şubat 2018

Kayıt Ücretin İkinci Taksitinin Ödenmesi

09 Şubat 2018

Derslerin Başlaması

12-16 Şubat 2018

Muafiyet İçin Başvuru Tarihleri

22-23 Mart 2018

Ara Sınavlar (Ara sınavlar saat 15.00-17.00 arasında olup dersler kendi saatlerinde yapılacaktır)

30 Mart 2018

Ara Sınav Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü

26-30 Mart 2018

Mazeret sınav dilekçelerinin Eğitim Fakültesine verilmesi

06-07 Nisan 2018

Mazeret sınavlarının ders içinde yapılması

12 Mayıs 2018

Derslerin Son Bulması

14-15 Mayıs 2018

Dönem Sonu Sınavları

25 Mayıs 2018

Dönem Sınav Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü ve Öğretim Üyelerinin Formasyon Birimine Notların İmzalı Nüshalarının Teslim Etmesi

28-29 Mayıs 2018

Bütünleme Sınavları

01 Haziran 2018

Bütünleme Sınavlarının Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü

04-06 Haziran 2018

Mezuniyet Tek Ders Sınavı Başvuruları 

07 Haziran 2018

Mezuniyet Tek Ders Sınavı (Tüm Dönemler İçin)

08 Haziran 2018

Tek Ders Sınavlarının Notlarının ÜBYS Ortamına Yüklenmesinin Son Günü

 

ÖSYM ve Açıköğretim Sınav tarihleri ile Akademik Takvimde belirtilen Sınav Tarihlerinin çakışması durumunda akademik birim, çakışan sınavları, akademik takvimde belirtilen sınavları takip eden 3 iş günü içerisinde yapmaya yetkilidir.

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam