BELEDİYE BAŞKANLARINA DİRİM’DEN BİLGİLENDİRME

Artık sorumluluk başkanlarda

BELEDİYE BAŞKANLARINA DİRİM’DEN BİLGİLENDİRME Güncel

 

Haber merkezi

Bartın Valisi Nusret Dirim, il, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini Bartın’da hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanacağı alanlarla ilgili bilgilendirdi. Toplantıda alınacak tedbirlerde anlatıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, il, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini Bartın’da hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanacağı alanlarla ilgili bilgilendirdi. Bu kapsamda Valilikte nisan ve mayıs aylarında bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başta olmak üzere Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA VE BELİRLENEN ALANLAR!

Toplantıların sonunda ise il merkezi başta olmak üzere İlçeler ve Beldelerde belirlenen Hafriyat Depolama Sahaları belirlendi. Valilik ise konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinde açıklama yaptı. İşte o açıklama ve belirlenen alanlar!

Merkez İlçe Terkehatipler köyü, Kumdüzü mevkiinde  90 bin 598 metrekarelik alan

Amasra ilçesi Ahatlar mevkiinde yer alan 16 bin 702 metrekarelik alan

Kurucaşile ilçesi 2 bin 567,82 metrekarelik alan

Ulus ilçesinde 7 bin 22,69 metrekarelik alan

Kozcağız Beldesinde Eskihamidiye köyü 30 bin 836 metrekarelik alan

Abdipaşa Beldesinde Yeşilpazar köyü, 9 bin 341.84 metrekarelik alan

DEPOLAMAK, TAŞIMAK, UZAKLAŞTIRMAK YASAK

“Belirlenen alanlarda; 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca hafriyat toprağının; evsel, ambalaj, tıbbi atık gibi diğer atıklardan ve inşaat yıkıntı atıklarından ayrı depolanması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu alanlar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 7.maddesi (d) bendi ile 8.maddesi (e) bendi gereğince belediye mücavir alan sınırları dışında İl Özel İdaresi, belediye mücavir sınırlar içerisinde belediyeler tarafından halkın bilgileneceği şekilde ilan edilecektir. Çevre Kanununun 8.madddesinde;  “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.” hükmü yer almaktadır.

 ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERE İDARİ YAPTIRIMLAR VAR

Bu kapsamda belirlenen alanlar dışında rastgele, gelişigüzel yol kenarları, dere yataklarına vb. yerlere hafriyat atığı döken özel ve tüzel kişilere idari yaptırımlar uygulanacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin  (r) bendi kapsamında: Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf eden özel kişilere 50 bin 975 TL, tüzel kişilere 152 bin 925 TL ( tebliğ 2017/1) idari yaptırım uygulanır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi kapsamında: İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 227 TL ile 6 bin 989 TL aralığında idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye 227 TL ile 11 bin 658 TL aralığında idarî para cezası verilir.  Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.

ARSA SAHİPLERİ DİKKAT!  

3194 sayılı İmar Kanununun 40.maddesi kapsamında; Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir, masrafı yüzde 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. Vatandaşlarımızın bu hususta daha duyarlı davranması, hafriyat toprağının rastgele dökülmemesi hem çevre hem de görüntü kirliliğini engelleyecektir.”

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam