İMARDA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

İşte o düzenlemeler!

İMARDA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR Güncel

Muhammet Civan

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi. Yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok yenilik getirildiğini ifade eden Özcan, yönetmeliğin 1 Ekim’de yürürlüğe gireceğini kaydetti. Peki yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler ne? İşte o düzenlemeler!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi. Yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok yenilik getirildiğini ifade eden Özcan, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok yenilik getirildi. Yönetmelikle birlikte, mevcut yönetmelikte yer alan ve mülga yönetmeliklere uyma imkanı tanıyan geçici maddeler 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, imar disiplinin bozan birden fazla yönetmeliğin tercih edilebilmesi uygulanmasına son verilmesi amaçlanıyor” dedi.

İŞTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile birlikte getirilen düzenlemeleri de açıklayan Özcan şöyle devam etti:

“Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile birlikte bir takım düzenlemeler de hayata geçirildi.  Genel ilke olan 5inci maddenin 6ncı fıkrası ile dikey yerine yatay yapılaşmayı temin için; emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla taban alanı sınırının yüzde 40’tan yüzde 60’a çıkarılmıştır. Bu sayede toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile dar yüksek binalar yerine daha geniş fakat az katlı binaların önü açılmaktadır. Genel ilke olan 5 inci maddenin 8 inci fıkrası ile parsele verilen inşaat hakkının suiistimal edilmesi suretiyle verilen hakkın çok üzerinde uygulama yapılabilmesi yolu kapatılarak, emsal harici tüm alanların toplamı yüzde 30 ile sınırlandırılmaktadır.

YÖRESEL MİMARİ DİKKATE ALINACAK

Yine 5 inci maddenin 8 inci fıkrası ile su basman kotu altında yapılacak zorunlu otopark alanlarının 2 katı kadar otopark alanı, sığınak, ortak depoalr gibi alanlar emsal harici sayılmaktadır. Ayrıca bunun yanında bütün cepheleri gömülü olan tüm otopark alanları da emsal dışı tutulmuştur. Genel ilke olan 5 inci maddenin 15 inci fıkrası ile Belediyelere imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koyma, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirme yetkisi verilmiştir.

YOL KOTUNDAN DÜŞÜK OLAN ARAZİLERDE KADEMELENDİRME ESASI GETİRİLDİ

Genel ilke olan 5 inci maddenin 26ıncı fıkrası ile yol kotundan düşük olan arazilerde kademelendirme esası getirilmiştir.  Bu sayede özellikle İstanbul Boğazı gibi eğimli arazilerde yol cephesinden 4-5 kat olan ancak arka cephede eğim nedeni ile 7-8 katı açığa çıkan ve silüeti olumsuz etkileyen yapılar önlenmektedir. 19 uncu maddenin 1/f bendi ile yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükü karşılamak şartıyla ticari kullanımlara izin verilmektedir. 22inci Maddede getirilen düzenleme ile yönetmelik çıkaramayacak belediyeler için referans niteliğinde verilen emsal harici alanlar, artık yüzde 30 sınırı içinde kalmak kaydıyla yöresel koşullar dikkate alınarak idarelerce değiştirilebilecektir.

23 üncü maddenin 2 inci fıkrası ile otopark sorununu azaltmak amacıyla ön, yan ve arka bahçe altlarının da otopark yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

STÜDYO DAİRE ARTIK YAPILAMAYACAK

29uncu maddenin 1inci fıkrası ile özellikle ticaretin yoğun olduğu yerlerde, 1+0 tabir konut tabir edilen ancak gerçekte ofis olarak kullanılan binalarda, asgari konut şartlarının sağlanması ve aile yapısının korunması amacıyla en az 1 yatak odası zorunluluğu getirilmiş ve böylece 1+1 den daha küçük konutların yapılması önlenmiştir. 59uncu maddenin 2 inci fıkrası ile mantolama tabir edilen ve bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi uygulamaları, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemediğinin raporlanması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi kaydıyla yapı ruhsatından muaf tutulmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ RUHSATTAN MUAF

Yine 59uncu maddenin 2inci fıkrası ile binanın kendi ihtiyacı için olan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri (Güneş Enerjisi Panelleri) uygulamaları da ruhsattan muaf tutulmaktadır.59uncu maddenin 3üncü fıkrası ile özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden mimari proje onayına müteakip kazı izni verilmesi imkanı getirilmiştir. Bu sayede özellikle büyük yatırımlarda tüm projelerin hazırlanması ve ruhsatın düzenlenmesi için geçen 3-4 ay gibi bir süre zarfında kazı imalatları yapılabilecek, yatırımcı büyük bir zaman kazanacaktır.

1 EKİM’DE YÜRÜRLÜKTE

69 uncu maddenin 1 ve 2. Fıkraları ile getirilen yenilikle; yönetmeliğin temel ilkeleri değiştirilmemek kaydıyla İl ve Büyükşehir Belediyelerinin kendi Yönetmeliklerini hazırlayabileceklerdir. Bu sayede Belediyelerin yöresel şartlarına göre uygulama yapmalarına imkân tanınmaktadır. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda fenni mesuliyeti üstlenilmek, BTK güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesi ile -ayrıca ruhsat alınmadan- elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi. Geçici 3üncü maddenin 1inci fıkrası ile yeni Yönetmeliğin 1 Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe girmesi ilkesi getirilmiş olup, muhtemel mağduriyetleri önlemek amacı ile bu tarihten önce yapılmış olan ruhsat başvurularının eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılma imkanı sağlanmıştır.”  

 

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam