ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

136 yüksek lisans, 25 doktora öğrencisi alacak

ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI Güncel

Nurdan Eroğlu

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için çeşitli anabilim dallarında 136 tezli yüksek lisans, 25 doktora öğrencisi alacak. 3 Temmuz’da başlayan ön başvurular 10 Temmuz’da sona erecek.

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için çeşitli anabilim dallarında 136 tezli yüksek lisans, 25 doktora öğrencisi alacak. Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak olan Biyoloji Anabilim Dalı için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoloji Bölümü veya Biyoteknoloji Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 5 tezli yüksek lisans öğrencisi, İnşaat Mühendisliği için İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 7 tezli yüksek lisans öğrencisi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı için Makine Mühendisliği Bölümü, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,  İmalat Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Bölümü,  Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Makine Eğitimi Bölümü, Mekatronik Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü veya Petrol Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 10 tezli yüksek lisans öğrencisi, yine Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak olan Matematik Anabilim Dalı için Matematik Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 4 tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak.

10 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALINACAK

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı için Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Metalurji Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Uçak Mühendisliği Bölümü, Havacılık Mühendisliği Bölümü, Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla ise 10’u yabancı uyruklu olmak üzere 20 tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak.

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı için Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kimya Bölümü, Ekonometri Bölümü, Biyoloji Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü veya Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 17 öğrenci, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı için Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü veya Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 10’u yabancı uyruklu toplam 47 tezli yüksek lisans öğrencisi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı için ise Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mimarlık Bölümü veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 26 tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak.

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak koşuluyla 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 12 doktora öğrencisi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı için tezli yüksek lisans mezunu olmak koşuluyla 4 doktora öğrencisi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı için Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İç Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı veya Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak koşuluyla 9 doktora öğrencisi alınacak.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lisans diplomasına sahip olması,  yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)  tarafından onaylanmış olması, lisans genel not ortalamasının ise 4 üzerinden en az 2.29 veya 100 üzerinden 60olması gerekiyor. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekiyor. 100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES)  başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES)  son 3 yıl içerisinde alınan puanlar geçerli. Adayların başvuruda bulunacağı program için Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşıması haricinde eğer varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olması da gerekiyor.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDE ALES ŞARTI ARANMAYACAK

Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak olan yabancı uyruklu adayların da yine lisans diplomasına sahip olması, lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.29 veya 100 üzerinden 60 olması, lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak olan yabancı uyruklu adaylar için yine 100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmayacak. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir bu nedenle başvuruda bulunan adayın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)  tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarını belgelemesi gerekiyor. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmayacak. Bu koşullar haricinde yine yabancı uyruklu adayların başvuru yapacağı programın koşullarında yer alan mezuniyet şartlarını taşıması gerekiyor.

DOKTORA  İÇİN  ŞARLAR NELER?

Doktora programına başvuru yapacak olan hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de yabancı uyrukluların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. T.C vatandaşları için yurtdışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak koşulu aranırken yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmayacak. Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu. Yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerli. ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak gerekiyor. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES)  son 3 yıl içerisinde alınan puanlar geçerli. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)  tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarını belgelemesi gerekiyor. Doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmayacak ve başvurduğu programlardaki mezuniyet şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılacak.

DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ NASIL YAPILACAK?

Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; T.C. Vatandaşları için; ALES standart puanının yüzde 50’si, lisans genel not ortalamasının yüzde 20’si, bilim sınav puanının yüzde 20’si ve varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanacak. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 15’i, mülakat notunun yüzde 5’i alınacak. Yabancı dil puanı olmayanların yüzde 10’u sıfır kabul edilecek. Tezli yüksek lisans bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilecek. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilecek.

Yabancı uyruklular için; Lisans genel not ortalamasının yüzde 50’si, bilim sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 40’ı, mülakat notunun yüzde 10’u dikkate alınacak. Tezli yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 50’nin altında olan adaylar başarısız kabul edilecek. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilecek.

Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının yüzde 50’si, bilim sınav puanının yüzde 20’si, yüksek lisans not ortalamasının yüzde 20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanacak. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 15’i, mülakat notunun yüzde 5’i alınır. Bilim sınavı 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70'in altında olan adaylar başarısız kabul edilecek. Yapılan değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 70 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilecek.

Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınav notu, KPDS, ÜDS veya YDS ve ALES ya da temel tıp puanı fazla olana öncelik verilecek. ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmayacak. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınacak.

BİLİM SINAVI NE ZAMAN?

Fen Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans ve doktora programı için bilim sınavları 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. İşte sınavların yapılacağı yer ve saatler;

Biyoloji Anabilim Dalı Temiz Yüksek Lisans programı için Kutlubey-Yazıcılar Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Derslikleri MAE 204 No.lu Sınıfta saat 14.45’te yazılı sınav, saat 16.15’te de mülakat sınavı, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için Kutlubey-Yazıcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Z02 No.lu Sınıfta saat 15.00’da yazılı sınav,  Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı için Kutlubey-Yazıcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Teknik Resim Salonu’nda saat 16.00’da yazılı sınav, Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için Kutlubey-Yazıcılar Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Derslikleri MAE 218 No.lu sınıfta saat 14.00’da yazılı sınav, saat 15.30’da da mülakat sınavı, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için Kutlubey-Yazıcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi 115 No.lu Sınıfta saat 13.00’da yazılı sınav, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Ağdacı Kampüsü ORE Toplantı Salonu’nda saat 12.00’da yazılı sınav, saat 13.30’da mülakat sınavı,  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için Ağdacı Kampüsü ORM 4 Amfi’de saat 11.00’da yazılı sınav, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için de Ağdacı Kampüsü Peyzaj Mimarlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.30’da yazılı sınav, 12.00’da mülakat sınavı yapılacak.

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için 12 Temmuz Çarşamba günü Ağdacı Kampüsü ORE Toplantı Salonu’nda saat 15.00’da yazılı sınav, saat 16.30’da mülakat sınavı, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Ağdacı Kampüsü ORM 4 Amfi’de saat 09.30’da yazılı sınav, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora programı için Ağdacı Kampüsü Peyzaj Mimarlığı Toplantı Salonu’nda saat 14.00’da yazılı sınav, saat 16.00’da mülakat sınavı yapılacak.

KESİN KAYITLAR 17 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Bilim sınavı sonuçları 14 Temmuz’da duyurulacak. 17 Temmuz’da başlayacak olan kesin kayıtlar da 24 Temmuz’da sona erecek. 5-8 Eylül arasında yapılacak olan ders kayıtlarının sonrasında ise dersler 11 Eylül 2017’de başlayacak.

Kesin kayıt yaptıracak olan adaylardan;  imzalı Online Başvuru Formu, Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin aslı ve fotokopisi, ALES Sonuç Belgesi, YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların sonuç belgesi, yabancı uyruklulardan YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge, nüfus cüzdanı fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği, 3 adet vesikalık fotoğraf, erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı isteniyor.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİ ŞAHSEN YAPILACAK

Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunlu. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Tezli Yüksek Lisans adaylarından, lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilecek.  Belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklar. Tezli Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin bilim sınavı sonucu 14 Temmuz 2017 tarihinde ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 17-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam