ilan

İCRA DAİRESİ-2016/1744 ESAS 

ilan Resmi İlanlar

İLAN
T.C.
BARTIN
İCRA DAİRESİ-2016/1744 ESAS 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN özellikleri : Bartın ili.Merkez ilçesi.Orta Mahallesi.208 ada 16 parsel,bodrum kat 6 bağımsız bölüm sayılı, ana taşınmaz niteliği arsa olan 22 937 arsa paylı dükkan Abdullah Demir üzerine TAM hisse ile kayıtlıdır. 14/12/1987 aslı gibidir onaylı projesine ve ruhsatına göre yapı;bodrum+zemin+3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olup.zemin katta 2 adet giriş bulunmaktadır.Bina dahilinde 66 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dükkan; projesinde tek mahalden oluşmakta olup, brüt 21.88 m2 kullanım alanına sahiptir.Satışa konu taşınmaz; Orta Mahallesi.Piryamcılar Caddesi üzerinde yer alan Fırıncıoğlu İş Merkezi.No: 10 Kat :Bodrum Daire:6 Merkez/Bartın adresinde bulunmaktadır.
Yüzölçümü    : 303,02 m2 Arsa Payı : 22/937
İmar Durumu    : Bartın Belediye Başkanlığı'nın 31/03/2016 tarih ve 1902 sayılı imar
        durumunu gösterir yazısı dosyasındadır.
Kıymeti    : 15.000,00 Tl.
KDV Oranı    : " Alacaklı Varlık Yönetim Şirketi olduğundan Katına Değer
        Vergisi Kanunu'nun 17/4-L maddesine göre iş bu satış işlemi KDV'den istisna
         tutulmuştur."
Kaydındaki Şerhler : Tüm şerhler ve beyanlarla birilkte.
1. Satış Günü    : 01/08/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü    : 29/08/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri    : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası
        Önü-Merkez/Bartın
Satış şartları :
    1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri                  verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1744 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2017    
(İ İ K m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
                                                  B.V. 2017/292

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam