BARTIN ÜNİVERSİTESİ AİLESİNE 2017-2018 AKADEMİK YILINDA YENİ ÖĞRENCİLER KATACAK

Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrenci alacak

BARTIN ÜNİVERSİTESİ AİLESİNE 2017-2018 AKADEMİK YILINDA YENİ ÖĞRENCİLER KATACAK Güncel

Nurdan Eroğlu

Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için lisansüstü öğrenci alımı yapacak. Öğrenci alımı için bugün başlayacak olan ön başvurular 10 Temmuz’a kadar devam edecek.

Bartın Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı’na tezli yüksek lisans için 3’ü yabacı uyruklu olmak üzere 9 öğrenci, tezsiz yüksek lisans için 20 öğrenci, Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak doktora programı için 3 öğrenci ve yine doktora için yatay geçişten 1 öğrenci,  Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programı için 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 18 tezli yüksek lisans öğrencisi, 20 tezsiz yüksek lisans öğrencisi alacak. Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Programına 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 tezli yüksek lisans öğrencisi, 20 tezsiz yüksek lisans öğrencisi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ortak düzenlenecek olan tezli yüksek lisans için 4 öğrenci, Fen Bilgisi Öğretmenliği için 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 tezli yüksek lisans öğrencisi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 tezli yüksek lisans öğrencisi ve ikinci öğretim için 10 tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak.

BU HUSUSLARA DİKKAT!

Tezsiz yüksek lisans programında sınavı kazanıp kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5’in altında olursa, programın açılıp açılmaması Enstitü Yönetim Kurulu’na bağlı. Tezsiz yüksek lisans programının asgari süresi 1 yıl, azami süresi ise 1,5 yıl. Birinci dönem 6 ders, ikinci dönem 4 ders ile bir dönem projesinden oluşur. Üçüncü dönemde başarısız olduğu veya hiç almadığı ders ve projesini alabilir ancak birisinden herhangi bir sebeple kaldığında üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay geçiş için online kayıt yapılmayacak ve belgeler, en geç 12 Temmuz 2017 sınav tarihinde Enstitüye teslim edilecek.

Tezli II. Öğretimde sınavı kazanıp kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10’un altında olursa, programın açılıp açılmaması Enstitü Yönetim Kurulu’na bağlı. Bu programın dönem ücreti bin 500 TL olup asgari süresi 4 dönem ve azami süresi 6 dönem. İlk dönem ücreti 5-8 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. Bu programın açılmaması durumunda kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri iade edilecek.

TEZLİ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN…

Tezli yüksek lisansa başvuru yapabilmek için Lisans Diplomasına sahip olmak ve lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.29 veya 100 üzerinden 60 olması gerekiyor. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekiyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekiyor. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilir. Yine tezli yüksek lisans için başvuracak adayların varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olması isteniyor ve yabancı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge gerekiyor.

Tezsiz yüksek lisans için ise lisans diplomasına sahip olmak yeterli. ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması koşulları aranmıyor.

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

Doktora başvurusu yapabilmek için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekiyor. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu. Yabancı dil sınavından da son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerli. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak gerekiyor. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmıyor. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ NASIL YAPILACAK?

Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak bilim yazılı sınavı sonucu değerlendirilerek öğrenci alınacak. Adayların yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve 3 kişiden oluşturulan jürilerce yapılacak. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alacak. Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının yüzde 50’si, lisans genel not ortalamasının yüzde 20’si, yazılı sınav puanının yüzde 20’si ve yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanacak. Yabancı dil puanı olmayanların yüzde 10’u sıfır kabul edilecek. Yabancı uyruklu öğrenciler için başarı notu; Bartın Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ile sınav yönetmeliğinin 19. Maddesine göre hesaplanacak.

BAŞARI PUANLARINA GÖRE SIRALAMA YAPILACAK

Tezsiz yüksek lisans I. Öğretim öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının yüzde 50’si ve yazılı sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilecek. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilecek.

DOKTORADA SINAVINDA 70 ALTI BAŞARISIZ SAYILACAK

Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının yüzde 50’si, bilim sınavı puanının yüzde 20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının yüzde 20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10’u alınarak hesaplanacak. Bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilecek. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde online kayıt için sınavları çakışmayan en fazla iki program için Enstitüye başvurabilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Adayın öncelikle Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne online kayıt yapması ve sınava giriş belgesiyle gelmesi gerekiyor. Yüksek Lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans mezuniyet Belgesi, yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi, Yüksek Lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not durum belgesi, aslı ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, sınavı kazanması halinde kesin kayıtta 3 adet vesikalık fotoğraf, 2 adet mektup zarfı ve 10 TL’lik posta pulu veya ücreti, ALES sonuç belgesi, YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil sonuç belgesi, erkek öğrenci adayların askerlik durum belgesi, yabancı uyruklu öğrenciler için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge gerekiyor.

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DİKKAT!

Yatay geçiş öğrencileri için: Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan yazı, ders içerikleri ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri Enstitüye teslim eder.

ONLİNE KAYIT DA YAPTIRABİLİRSİNİZ

Online kayıtın en geç 10 Temmuz 2017 günü saat 17.30’a kadar Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne yapılması gerekiyor. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne “http://ubys.bartin.edu.tr” web adresinden ‘menü’ ve ‘enstitü başvurusu’ kısmına girerek de online kayıt yapabilirsiniz.

İŞTE SINAV TARİHLERİ…

Eğitim Programları ve Öğretim tezli yüksek lisans ve doktora, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi tezsiz yüksek lisans, Sınıf Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ortak program İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği tezli yüksek lisans, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tezli yüksek lisans I. öğretim için 12 Temmuz Çarşamba günü 10.00-11.30 saatlerinde; Eğitim Programları ve Öğretim tezsiz yüksek lisans, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi tezli yüksek lisans, Sınıf Öğretmenliği tezli yüksek lisans, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tezli II. öğretim için 12 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00-13.30 saatlerinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yazılı sınav yapılacak.

SINAV SONUCU 14 TEMMUZ’DA İLAN EDİLECEK

Yüksek lisans adaylarından, lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde kesin kayıt yapılmayacak. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler sınavı kazanmış olsalar bile kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklar. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, kayıt sırasında onaylı belgeler istenecek. Bilim sınavı sonucu 14 Temmuz 2017 tarihinde ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 17-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında Enstitüye bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam