BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ ALİ ÖZCAN P LAJLARIMIZIN YÜZME SUYU KALİTESİ MÜKEMMEL-İYİ OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR

Mavi Bayrak'ta hedef dünya birinciliği

BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ ALİ ÖZCAN P LAJLARIMIZIN YÜZME SUYU KALİTESİ MÜKEMMEL-İYİ OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR Güncel

 

Nurdan Eroğlu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan Mavi Bayrak'ta hedefin dünya birinciliği olduğunu söyledi.

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan yaptığı açıklamada deniz çevresinin korunması ve deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından birçok çalışma ve proje gerçekleştirildiğini söyledi.

Özcan söz konusu çalışmaların başında Bakanlıkça maddi ve teknik anlamda desteklenen ve yerel yönetimlerce yapılan atıksu arıtma tesisi yatırımları, liman ve diğer kıyı tesislerine çevre mevzuatı kapsamında yaptırılan atık alım tesisleri, Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyum kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürütülen Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi ile bu projelerle belirlenen kirlilik kaynaklarına yönelik yapılan denetimler yer aldığını söyledi.

"MAVİ BAYRAK" UYGULAMASI PLAJ TEMİZLİĞİ KONUSUNDA GÖSTERGE

Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin yüzme suyu kalitesi açısından "yüzmeye uygun" durumda olduğu belirlendiğini ifade eden Özcan, “Bu plajların yüzde 82'sinin "mükemmel kalitede" olduğu tespit edilirken, plajların yüzde 2'sinin ise "yüzmeye uygun nitelikte olmadığı" sonucuna ulaşıldı. Bakanlıkça uluslararası alanda 49 ülkede uygulanan plaj ve marinalarda yüksek standartlar oluşturmayı amaçlayan "Mavi bayrak" uygulaması da plaj temizliği konusunda gösterge haline geldi. Kıyıların korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli yeri bulunan Mavi Bayrak Programı, çevre ödülü niteliği ve uluslararası standart özelliği taşıması ve uygulama alanının kıyılar olması nedeniyle de turizm sektörü açısından ayrı bir önem taşıyor.” dedi.

 MAVİ BAYRAK'TA HEDEF, 2023'TE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Bakanlığın çevresel altyapı yatırımları sayesinde mavi bayraklı plaj sayısınını 1994'den bugüne istikrarlı bir şekilde her yıl artış gösterdiğine de dikkat çeken Özcan, “1994'de 6 olan mavi bayraklı plaj sayısı 2016'da 444'e ulaştı. Bu yıl itibarıyla ise mavi bayraklı plaj sayısı 454'ü buldu. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar ve alt yapı yatırımları ile mavi bayrak sayısının daha da artırılarak 2023 yılında dünya birinciliği hedefleniyor. Ayrıca yüzme suyu kalitesinin korunması, daha etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması, AB direktifine gerekli uyumun sağlanması ve bunlara bağlı olarak mavi bayrak sayısının daha da artırılması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.” diye konuştu.

İLİMİZ YÜZME SUYU KALİTESİ

Bartın’da 17 plaj noktasından alınan numuneler ve sonuçları hakkında da açıklamalar yapan Özcan, “İlimiz sınırlarında yüzme ve rekreasyon suyu olarak kullanılan alanlarda yapılacak olan izleme çalışmaları kapsamında kurulan Komisyon; numune alma noktalarının belirlenmesi, belirlenen noktaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda bu noktaların revizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bir kere yüzme sezonu başı, bir kere yüzme sezonu sonu olmak üzere yılda iki kez toplanarak ve alınan numunelerin sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, 09/01/2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nin 10. maddesi kapsamında komisyon 18/05/2017 tarihinde toplanarak, 05/10/2016 tarihli ve 2016/2 kararda belirlenen numune noktalarının 2017 yılında da geçerli olmasına oy birliği ile karar vermiştir. Plajlarda 17 noktadan 15 günde bir numune alınmakta ve sonuçlar http://yuzme.saglik.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmaktadır. Sonuçlara göre plajlarımızın yüzme suyu kalitesi mükemmel-iyi olarak tespit edilmiştir.” dedi.

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam