HAFRİYAT YERLERİNDEN SONRA CEZALAR DA BELLİ OLDU

Dikkat cep yakacak!

HAFRİYAT YERLERİNDEN SONRA CEZALAR DA BELLİ OLDU Güncel

Nurdan Eroğlu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, hafriyat depolama sahalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bundan sonra belirlenen alanlar dışında rastgele, gelişigüzel yol kenarları, dere yatakları gibi yerlere hafriyat atığı dökülemeyeceğini kaydeden Özcan,  döken özel ve tüzel kişilere idari para cezaları uygulanacağını söyledi. Uygulanacak para cezaları ise oldukça caydırıcı. Gelişi güzel hafriyat döken kişilere 227 TL’den başlayıp  6 bin 989 TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Tüzel kişilere ise yine 227 TL’den başlayıp 11 bin 658 TL’ye kadar para cezası verilecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, hafriyat depolama sahalarıyla ilgili açıklama yaptı. Müdürlükte gerçekleştirilen açıklamada Özcan, Bartın’da  hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanacağı alanların belirlenmesi çalışmalarının tamamlandığını belirterek, il merkezinde, ilçe ve beldelerde sadece hafriyat depolama sahası olarak kullanılması kararlaştırılan alanlar dışında rastgele, gelişigüzel yol kenarları, dere yatakları gibi yerlere hafriyat atığı döken özel ve tüzel kişilere idari yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Özcan; “İlimizde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanacağı alanların belirlenmesi çalışmalarının değerlendirilmesi, söz konusu atıkların yönetimi konusunda koordinasyon halinde çalışılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Sayın Valimiz Nusret Dirim başkanlığında, Belediye Başkanları ve Kurum Temsilcilerimizin katılımıyla 28 Nisan ile 18 Mayıs tarihlerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır” dedi.

İLÇE VE BELDELERDE HAFRİYAT ALANLARI BELİRLENDİ

Hafriyat döküm olanı olarak Merkez İlçede Terkehatipler Köyü’nde 90 dönüm, Amasra İlçesi’nde Ahatlar mevkiinde yaklaşık 17 bin dönüm, Kurucaşile İlçesi’nde 2,5 dönüm, Ulus İlçesi’nde 7 dönüm, Kozcağız Beldesi’ne bağlı Eskihamidiye Köyünde yaklaşık 31 dönüm ve Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar köyünde de 9 dönümlük arsa belirlendi. Özcan belirlenen arsalarla ilgili  “Toplantılar öncesinde İl Özel İdaresi ile tüm belediyelerden hafriyat toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının depolanacağı alanları bildirmeleri Müdürlüğümüz tarafından yazıyla talep edilmiştir. Belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından bildirilen alanlar, ilgili mevzuat kapsamında yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda; İl Merkezi, İlçeler ve Beldelerde bulunan alanların sadece hafriyat depolama sahası olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Belirlenen alanlar; İl Özel İdaresi İlimiz Merkez ilçesi Terkehatipler köyü, 90 bin 598 metrekarelik alan, Amasra Belediyesi Amasra ilçesi Ahatlar mevkiinde yer alan 16 bin 702 metrekarelik alan, Kurucaşile İlçesinde 2 bin 567,82 metrekarelik alan, Ulus 7 bin 22,69 metrekare, Kozcağız Beledesi Eskihamidiye köyü 30 bin 836 metrekare ve Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar köyü, 9 bin 341.84 metrekare şeklindedir” şeklinde konuştu.

“KİRLETEN ÖDER”

Gelişi güzel hafriyat döküp çevreyi kirletenlere idari para cezaları uygulanacağını dile getiren Ali Özcan, “Belirlenen alanlarda; 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca hafriyat toprağının; evsel, ambalaj, tıbbi atık gibi diğer atıklardan ve inşaat yıkıntı atıklarından ayrı depolanması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu alanlar Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 7.maddesi (d) bendi ile 8.maddesi (e) bendi gereğince belediye mücavir alan sınırları dışında İl Özel İdaresi, belediye mücavir sınırlar içerisinde belediyeler tarafından halkın bilgileneceği şekilde ilan edilecektir. Çevre Kanununun 8.madddesi; Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirleten öder” ifadelerinde bulundu.

PARA CEZALARI CEP YAKIYOR!

İdari para cezalarıyla ilgili de bilgi veren Özcan; “Belirlenen alanlar dışında rastgele, gelişigüzel yol kenarları, dere yataklarına vb. yerlere hafriyat atığı döken özel ve tüzel kişilere idari yaptırımlar uygulanacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (r) bendi kapsamında:  Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf eden özel kişilere 50 bin 975, 6 TL,  tüzel kişilere 127 bin 449 TL  (tebliğ 2017/1) idari yaptırım uygulanır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi kapsamında: İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 227 TL ile 6 bin 989 aralığında idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye 227 TL 11 bin 658 TL aralığında idarî para cezası verilir. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir” dedi.

ARSA SAHİPLERİ DİKKAT! TEMİZLETME BEDELİNİN YÜZDE 20’Sİ SİZE AİT

Aynı şekilde bilgisi olamadan tapulu arsasına hafriyat dökülen vatandaşların da bu durumdan sorumlu olduğunu dile getiren Özcan, arsa sahibinin dökülen hafriyatı belediyeye ya da valiliğe temizlettirdiğinde  temizle masrafının yüzde 20’sini karşılayacağını kaydetti:  “3194 sayılı İmar Kanununun 40.maddesi kapsamında; Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir, masrafı yüzde 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. Unutmayalım ki! Hafriyat toprağının rastgele dökülmesi hem çevre hem de görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Çevreyi temiz tutmak bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Ali Özcan, açıklamanın ardından basın mensuplarına “Temiz çevre” vurgusu  yapan hediyeler  takdim etti.

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam